Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις οικιστικές πυκνώσεις

Την πρόοδο των μέτρων αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, καθώς και τους άξονες της πρότασης νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος, η οποία τέθηκε σήμερα και θα παραμείνει έως τις 08/12 σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=9728) παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός ΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τις τομές στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση με σκοπό να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες δεκαετιών, όπως είναι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, η οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλού και τον νέο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Επίσης, εξήγγειλε τρεις τροπολογίες που θα προωθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή, με σκοπό την πλήρη θωράκιση του συστήματος απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετης δόμησης:

1. Άμεση κατεδάφιση μετά τη λήξη του ν. 4495/17

Με τη λήξη του νόμου 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε λιγότερο από έναν χρόνο (9/11/2019), όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές, θα κατεδαφίζονται άμεσα (είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχουν συντελεσθεί) εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση υπαγωγής έως την 8/11/2019.

2. Πρωτόκολλο συμμόρφωσης

Στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων τους, το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής προστίμων.

3. Καμιά διαφοροποίηση στο πρωτόκολλο κατεδάφισης

Σε περίπτωση που έχει διαφοροποιηθεί η αυθαίρετη κατασκευή (ως προς τις διαστάσεις ή το υλικό, τη θέση ή υπάρχουν επεκτάσεις) σε σχέση με το αρχικό πρωτόκολλο κατεδάφισης, τότε η διαδικασία κατεδάφισης προχωρά χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

Στη συνέχεια, ο Αν. Υπουργός ΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε την πρόταση νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα της πολύμηνης εργασίας ομάδας νομικών, δασολόγων και μηχανικών.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, καλύπτει την ανάγκη διαχείρισης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των οικιστικών πυκνώσεων αντιμετωπίζοντας και την πολύχρονη παραβίαση των περιβαλλοντικών και συνταγματικών κανόνων, αλλά και το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Στις περιοχές αυτές, εδώ και δεκαετίες, οι πολιτικές ηγεσίες αλλά και οικονομικά συμφέροντα οδήγησαν σε παραβίαση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην ύπαρξη πληθώρας πρωτοκόλλων κατεδάφισης και στην επιβολή υψηλών προστίμων για πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί.

Οι βασικοί πυλώνες που προβλέπονται για τις οικιστικές πυκνώσεις είναι:

  1. Η άμεση προστασία και αποκατάσταση των περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κρίσιμο φυσικό κεφάλαιο, δηλαδή Εθνικοί Δρυμοί, υγρότοποι Ramsar, περιοχές Natura 2000, προστατευτικά και παραγωγικά δάση, ρέματα, αιγιαλός και περιοχές αναδασωτέες από πυρκαγιά, περιοχές που συνολικά εξαιρούνται από τη δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο και επιταχύνεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
  2. Η εισαγωγή του Δασικού Ισοζυγίου και των δράσεων αποκατάστασής του από τη βλάβη που προξένησαν οι οικιστικές πυκνώσεις, όπως δασώσεις, αναδασώσεις και άλλα δασοτεχνικά έργα, αλλά και των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, η οποία θεσμοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
  3. Ο αυστηρός έλεγχος των πυκνώσεων για να μην αποτελέσουν παράθυρο ικανοποίησης συμφερόντων και παραβατικότητας.
  4. Η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών στο 100% της χώρας, περιλαμβάνοντας και τις προσωρινά εξαιρεθείσες οικιστικές πυκνώσεις, όπως έχει δεσμευτεί το ΥΠΕΝ.

Στους πολίτες θα δίνεται τριπλή δυνατότητα:

  1. Η υποβολή αντίρρησης
  2. Η υποβολή πρόδηλου σφάλματος
  3. Η χρήση των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, δηλαδή η πληρωμή ενιαίου δασικού προστίμου και η υπό προϋποθέσεις εξαίρεση από την κατεδάφιση των κτιρίων.

Πέρα από την πρόβλεψη για αποκατάσταση του δασικού ισοζυγίου, επιτυγχάνεται η εποπτεία και ο έλεγχος των εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης εντός αυτών των εκτάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζονται και σύγχρονα δορυφορικά εργαλεία.

Συνεπώς, οι διατάξεις της παρούσας πρότασης νόμου, σε συνδυασμό με την κύρωση των δασικών χαρτών στο σύνολο της επικράτειας, και η ταυτόχρονη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος αποτελούν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για τη δόμηση εντός δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε και η νέα κύρωση των δασικών χαρτών που λαμβάνει χώρα σήμερα, ως επιβεβαίωση της βούλησης του ΥΠΕΝ για τον εντοπισμό κάθε νέας αυθαίρετης δόμησης σε δάση και άλλες εκτάσεις της δασικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι σε λιγότερο από 2 χρόνια, η συνολική έκταση κυρωμένων δασικών χαρτών ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 41%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό, εδώ και πέντε δεκαετίες, ήταν μόλις στο 1%.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η ανάγκη της περιβαλλοντικής και άλλης διαχείρισης των οικιστικών πυκνώσεων προκύπτει από την δημιουργηθείσα εδώ και δεκαετίες κατάσταση στις περιοχές αυτές, όπου υπήρξε παραβίαση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την ύπαρξη πληθώρας πρωτοκόλλων κατεδάφισης και την επιβολή υψηλών προστίμων για πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί.

Οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου νόμου είναι οι εξής:

1. Με τη δημοσίευση του νόμου, γίνεται έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων, όπως αυτές δηλώθηκαν από τους δήμους, για να διαπιστωθεί εάν είναι ορθά τα περιγράμματα που υποδείχτηκαν και εάν πληρούνται τα κριτήρια της παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3889/2010.

2. Στη συνέχεια ελέγχονται οι οικιστικές πυκνώσεις για να διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4, το οποίο προβλέπει την εξαίρεση από τη ρύθμιση για τα κτίρια και συνοδεύουσες αυτά κατασκευές που βρίσκονται: α) σε εθνικούς δρυμούς, περιοχές Ramsar και περιοχές Δικτύου Natura 2000, εκτός εάν προϋπήρχαν του καθορισμού του προστατευτικού καθεστώτος, β) σε προστατευτικά δάση, αιγιαλό, παλαιό αιγιαλό, ρέμα και άλλες κατηγορίες του νόμου 4495/2017, στον οποίο δεν υπάγονται αντιστοίχως κτίρια σε τέτοιες περιοχές, γ) σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί για αυτό τον λόγο αναδασωτέες κ.α.

3. Στη συνέχεια αναρτώνται όλες οι εκτάσεις των οικιστικών πυκνώσεων που είχαν εξαιρεθεί προσωρινά από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης και αίτησης προδήλου σφάλματος στους πολίτες και για τις περιοχές αυτές. Οι νέοι δασικοί χάρτες που θα αναρτηθούν μετά την εφαρμογή του νόμου δεν θα εξαιρούν τις προτεινόμενες από τους δήμους οικιστικές πυκνώσεις.

4. Εισάγεται η έννοια του δασικού ισοζυγίου η οποία απορρέει από την αναγκαιότητα αντιστάθμισης της επιβάρυνσης του δασικού περιβάλλοντος λόγω της απώλειας των οικοσυστημικών υπηρεσιών του και γενικότερα των άυλων προσφορών του, από τη δόμηση που πραγματοποιήθηκε κι οδήγησε στη δημιουργία των οικιστικών πυκνώσεων. Η περιβαλλοντική κατά τα ανωτέρω αντιστάθμιση εναρμονίζεται με την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική περιβαλλοντική πρακτική, σύμφωνα με την οποία, χρησιμοποιείται μέρος του φυσικού περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού, και προστατεύεται αντίστοιχο ή μεγαλύτερο, που θα προκύψει από στοχευμένες σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που με τις παρούσες διατάξεις τίθεται, περιβαλλοντικές ενέργειες και δράσεις.

5. Εισάγεται διάκριση στην αντιμετώπιση των κτιρίων προ και μετά την 11η Ιουνίου 1975, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συντάγματος. Προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για όσους θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και μειωμένο πρόστιμο για την πρώτη και μοναδική κατοικία.

6. Προβλέπεται η καταβολή ειδικού δασικού προστίμου που υπολογίζεται με βάση την αξία του δάσους, την αξία αναδάσωσης και άλλες μεταβλητές σχετιζόμενες με τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί.

7. Δημιουργείται ειδικό ταμείο ώστε τα χρήματα από το ειδικό δασικό πρόστιμο να αξιοποιούνται σε δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου, όπως οι δασώσεις εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, οι αναδασώσεις, οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής Δασών και η χρηματοδότηση κατεδαφίσεων κτιρίων.

8. Προβλέπονται δράσεις εποπτείας, ελέγχου και λήψης κατασταλτικών μέτρων για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης εντός των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Η απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης Τύπου:

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να σας καλημερίσουμε. Να σας ευχαριστήσω που έχετε έρθει. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι είναι εδώ και οι τέσσερις Γραμματείς μας από ότι βλέπω, οι δυο Γενικές μας Γραμματείς η κυρία Κλαπατσέα, η κυρία Μαριτάκη και οι δυο Ειδικοί Γραμματείς, ο κ. Γκανούλης και ο κ. Δερματάς. Ο Γενικός Διευθυντής Δασών και όλη η Διεύθυνση. Πολλά στελέχη της είναι εδώ και τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Όλους εσάς.

Θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή ο Υπουργός ο κ. Σταθάκης και θα συνεχίσουν οι παρουσιάσεις όπως έχουν προγραμματιστεί.

Υπουργέ ο λόγος σε εσάς.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επιτρέψτε μου να ανακεφαλαιώσω εισαγωγικά το πώς θεσμικά έχει αντιμετωπιστεί ένα σύνολο εκκρεμοτήτων δεκαετιών και πώς ρυθμίζεται πλέον σε αυτό το πλαίσιο και ένα μείζον θέμα, όπως είναι οι οικιστικές πυκνώσεις, τις οποίες θα παρουσιάσουμε σήμερα.

Κατ’ αρχάς να υπενθυμίσω τις βασικές τομές που έχουν γίνει. Ξεκινώ από το Κτηματολόγιο το οποίο από το 25% το 2015, θα φθάσει στο 90% μέχρι το 2020. Η ολοκλήρωσή του, προϋπέθετε δυο ακόμη τομές: Δασικούς χάρτες σε όλη τη χώρα και αιγιαλούς.

Ταυτόχρονα, έχουμε προσδιορίσει το νέο πεδίο χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας με αρμοδιότητες, για πρώτη φορά, ξεκαθαρισμένες. Δουλεύουμε ώστε να υπάρχουν παντού περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, τοπικά χωρικά σχέδια που θα γίνονται σε κάθε δήμο και αναθεωρημένα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ΑΠΕ, τουρισμό και άλλους τομείς της οικονομίας.

Η δεύτερη ενότητα αφορά την πλήρη θωράκιση του συστήματος απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετης δόμησης από το 2011 και μετά. Όπως ξέρετε, ο νόμος περί αυθαιρέτων έχει ημερομηνία το 2011, αλλά πέραν αυτού, έχουμε θωρακίσει με μεγάλες θεσμικές αλλαγές την αποτροπή οποιασδήποτε δυνατότητας ύπαρξης αυθαίρετης δόμησης στο μέλλον.

Επιταχύναμε τους τελευταίους δυο τρεις μήνες τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, που όπως ξέρετε, έχουν εντατικοποιηθεί στην περιοχή της Αττικής που έχει αναλάβει το Υπουργείο -παραλιακό μέτωπο Αθηνών – Σουνίου, ρέματα Μάνδρα, Καπανδρίτι κλπ- και προκηρύξαμε τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό.

Επίσης, ενισχύσαμε τη ρευστότητα των αποκεντρωμένων διοικήσεων στην υπόλοιπη χώρα με πόρους του Πράσινου Ταμείου και φέρνουμε διαδοχικά τροπολογίες οι οποίες θωρακίζουν την πλήρη αποτροπή κάθε δυνατότητας αυθαιρέτου στο μέλλον:

-Η πρώτη τροπολογία αφορά την άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων μετά τη λήξη του νόμου 4495/2017. Όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές, θα κατεδαφίζονται άμεσα είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχουν συντελεσθεί. Μέχρι τώρα, υπήρχε μια διάκριση ανάμεσα στο καθεστώς κάποιου που χτίζει ένα αυθαίρετο και συλλαμβάνεται την ώρα που χτίζει ένα αυθαίρετο και αυτού που έχει χτίσει το αυθαίρετο του οποίου η κατεδάφιση έμπαινε σε άλλες νομικές διαδικασίες. Το ενοποιούμε τώρα, είτε είναι στην ώρα που χτίζεται είτε μετά, η αντιμετώπισή του θα είναι ίδια: Άμεση κατεδάφιση δηλαδή.

-Πρωτόκολλο συμμόρφωσης: Όπως ξέρετε, ο νόμος όπως φτιάχτηκε, επειδή έχει πολύ υψηλό πρόστιμο και για το ακίνητο και για τη διατήρηση της αυθαίρετης κατασκευής, ο μόνος τρόπος για να διαγραφεί το πρόστιμο που είναι πολύ υψηλό, επαναλαμβάνω είναι να υπάρξει συμμόρφωση, πρωτόκολλο αυτοκατεδάφισης. Αυτό ενισχύεται νομοθετικά. Υπάρχει ήδη στο νόμο, αλλά ενισχύεται και με βάση τον ισχύοντα νόμο έχουμε ρεκόρ αυτοκατεδαφίσεων όπου έχουν μπει πρόστιμα.

-Η τρίτη τροπολογία αφορά την επίλυση ενός επίμαχου θέματος το οποίο επικαλούντο για πολλά χρόνια. Τα πρωτόκολλα κατεδάφισης ας πούμε ότι ήταν για 20 τ.μ. Αν είχε επεκταθεί και είχε γίνει 22 τ.μ. ήθελε άλλο πρωτόκολλο κατεδάφισης. Οπότε, ένας τρόπος να παγώνεις το σύστημα των κατεδαφίσεων ήταν να αυξάνεις την αυθαιρεσία και να λες ότι θέλω καινούργιο πρωτόκολλο για τα 2 τ.μ., είτε να διαφοροποιείσαι διαρκώς από το αρχικό πρωτόκολλο ή με τη σχετική ρύθμιση προβλέπεται ότι δεν χρειάζεται νέο πρωτόκολλο για διαφοροποίηση μιας αυθαίρετης κατασκευής.

Συνεπώς, θωρακίζεται αυτό, αλλά το πιο σημαντικό φυσικά είναι πέρα από τα κατασταλτικά αυτά μέτρα υπάρχει αλλαγή του συστήματος, όπως ξέρετε με τις άδειες και την πολεοδομία. Εγκαινιάσαμε πλέον την ηλεκτρονική αδειοδότηση όλων των κτισμάτων στην Ελλάδα από τις 15 Οκτώβρη και από 1/1 θα είναι ηλεκτρονικές οι άδειες για το σύνολο των κατασκευών στη χώρα σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

Ταυτόχρονα, αρχές του χρόνου και τα αυθαίρετα θα μπούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ, το οποίο πρακτικά σημαίνει από την πρώτη πράξη, την καταγγελία δηλαδή ενός αυθαιρέτου μέχρι όλη την πορεία του φακέλου και τους εμπλεκόμενους φορείς να είναι ηλεκτρονικά αποτυπωμένα, διάφανα και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε εμπλοκής στη διαδικασία αυτή.

Άρα με την ηλεκτρονική αδειοδότηση και την εισαγωγή πλέον υποχρεωτικά μόνο της ηλεκτρονικής αδειοδότησης, όλο το σύστημα πλέον αποκτά μια διάφανη και απλοποιημένη βάση ταυτόχρονα. Οι άδειες, όπως ξέρετε και όπως εκδίδονται από τις Πολεοδομίες, αλλά ο έλεγχος κατά τη διάρκεια κατασκευής γίνεται πλέον από τους ιδιώτες μηχανικούς που είναι στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Άρα 3.500 μηχανικοί θα ελέγχουν τις κατασκευές στη διάρκειά τους. Και ταυτόχρονα, αφού ολοκληρωθούν, η αρμοδιότητα ελέγχου περνάει στα παρατηρητήρια τα οποία ιδρύονται. Κατ’ εκτίμηση θα ιδρυθούν το πρώτο εξάμηνο του 2019 και τα οποία θα αναλάβουν πλέον σε περιφερειακό επίπεδο τον έλεγχο όλων των αυθαιρεσιών, διαμορφώνοντας πλέον ένα καθοριστικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία απέναντι σε αυτά.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των αλλαγών που γίνονται, οι οικιστικές πυκνώσεις το οποίο θα παρουσιάσουμε διεξοδικά σήμερα, καλείται να επιλύσει ένα πρόβλημα που συνδέεται φυσικά με τους δασικούς χάρτες και με όλη την πολιτική μας στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών.

Να διευκρινίσουμε ευθύς εξ αρχής το πιο βασικό σημείο. Η διαδικασία των δασικών χαρτών σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση ένταξη σε πολεοδόμηση οποιασδήποτε μορφής. Αυτό πρέπει να είναι σαφές από την αρχή. Η διαδικασία της πολεοδόμησης έχει ρητούς κανόνες και απαιτήσεις που δεν θα παραβιαστούν. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν οι κανόνες δηλαδή και οι συνταγματικές υποχρεώσεις για την προστασία του δάσους.

Συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι προφανώς για το θέμα των οικιστικών πυκνώσεων, οπότε η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να προβλέπει την προσωρινή, το υπογραμμίζω, διατήρηση των κατοικιών, οι οποίες βρίσκονται εντός πυκνώσεων σε περιοχές που δεν έχουμε νόμιμη πράξη της διοίκησης, ή πράξη χαρακτηρισμού ώστε να κλείσει και αυτή την εκκρεμότητα.

Το δεύτερο σκέλος είναι η επιβολή φυσικά των προστίμων, αυστηρότερων, υψηλότερων προστίμων τόσο στο σκέλος της αυθαίρετης δόμησης όσο και στο σκέλος της καταπάτησης του δάσους.

Η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου, θα τα συζητήσει αναλυτικά, ο Φάμελλος, αναλύεται στα παρακάτω σημεία:

-αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου γίνεται έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων όπως αυτοί δηλώθηκαν από τους Δήμους, για να διαπιστωθεί αν είναι ορθά τα περιγράμματα και αν πληρούνται τα κριτήρια του ορισμού όπως αυτός υπάρχει στο νόμο 4489/17.

-Εξαιρούνται από οποιαδήποτε ρύθμιση, κτίρια σε εθνικούς δρυμούς, περιοχές Ramsar, περιοχές δικτύου NATURA 2000, εκτός αν προϋπήρχαν του καθορισμού του προστατευτικού καθεστώτος.

-Εξαιρούνται επίσης από οποιαδήποτε ρύθμιση κτίσματα σε προστατευμένα δάση, αιγιαλό, παλαιό αιγιαλό, ρέμα και άλλες κατηγορίες του νόμου των αυθαιρέτων, στον οποίο δεν υπάγονται ως γνωστόν και τα κτίρια σε τέτοιες περιοχές στον ισχύοντα νόμο περί αυθαιρέτων.

-Γίνεται διάκριση των κτιρίων πριν και μετά το’ 75 για προφανείς λόγους, έναρξη ισχύος του παρόντος Συντάγματος, γίνεται καταβολή ειδικού δασικού προστίμου από τους κατόχους με βάση την αξία του δάσους, την αξία αναδάσωσης και άλλες μεταβλητές

-Δημιουργείται Ειδικό Ταμείο ώστε τα χρήματα ν’ αξιοποιούνται σε δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου, όπως οι δράσεις, έχουμε πλέον, δεν την ξέρω πολύ καλά αλλά μου είπε ο Φάμελλος ότι είναι πάρα πολύ καλή, Εθνική Στρατηγική για τα Δάση.

Θα κλείσω λέγοντας ότι οι οικιστικές πυκνώσεις αποτελούν την αναγκαία και απαραίτητη ολοκλήρωση του νόμου για τους δασικούς χάρτες, ήταν εκκρεμότητα την οποία η πολιτεία καλείτο να ολοκληρώσει, δεν αποτελεί, το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά θεσμικό όργανο σχεδιασμού, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δασικό ισοζύγιο ακριβώς για να μπορεί να τηρήσει το πνεύμα του νομοθέτη περί δασικών χαρτών και προστασίας του δάσους.

Θεωρούμε ως προτεραιότητα την υλοποίηση των έργων των δασικών χαρτών, η διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων είναι απολύτως αναγκαία καθώς επί δεκαετίες στις περιοχές αυτές υπήρξε παραβίαση δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πληθώρα πρωτοκόλλων κατεδάφισης και επιβολή υψηλών προστίμων, για πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί.

Προχωρήσαμε λοιπόν στη σύνταξη του σχέδιο νόμου για την περιβαλλοντική διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων, επιλύοντας ένα ακόμη περιβαλλοντικό κοινωνικό πρόβλημα, που αφορά πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών, με κανόνες όμως οι οποίοι διατηρούν την αρχική τοποθέτησή μας, ότι σήμερα με τις αλλαγές που έχουμε κάνει, θωρακίζουμε τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας για πάντα και διαμορφώνουμε οριστικά και αμετάκλητα βασικές παραμέτρους: ποια είναι τα δάση της χώρας, ο αιγιαλός και οι οριοθετημένες περιοχές.

Σας ευχαριστώ.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την έναρξη. Είναι γεγονός ότι αυτές τις μέρες σας έχουμε, εννοώ τα ΜΜΕ, σε μια διαρκή λειτουργία δημοσιότητας, χτες είχαμε και μια πολύ μεγάλη ημερίδα που διοργανώθηκε για το θέμα των αστικών αναπλάσεων το συντόνισε ο συνάδελφος, ο κ. Δημαράς, να περάσουμε όμως λίγο τώρα στο σχέδιο νόμου το οποίο είναι και το ζητούμενο της σημερινής συζήτησης.

Να πω κατ' αρχάς ότι υπήρξε μια Ομάδα Εργασίας με πολύ σημαντικά στελέχη και από το χώρο της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και επιστήμονες και με νομικούς και στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μιας και καταλαβαίνετε ότι αυτή η προσπάθεια είναι μια πολύ ευαίσθητη και ουσιαστική συνταγματικά προσπάθεια και γι’ αυτό δε μπορούσε το θέμα αυτό ν’ αποτελέσει μόνο προϊόν πολιτικής σύνθεσης.

Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε δημόσια γιατί δούλεψαν αρκετά και παρέδωσαν ένα κείμενο το οποίο προφανώς και με τη συμβολή της πολιτικής ηγεσίας είναι αυτό το οποίο σήμερα αναρτάται στη διαβούλευση. Η σημερινή διαδικασία δεν είναι η παρουσίαση του τελικού νομοσχεδίου το οποίο θα εισαχθεί στη Βουλή, είναι η διαδικασία της έναρξης διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιανουαρίου λαμβάνοντας υπ' όψιν και την περίοδο των εορτών, να μην υπάρχει κανένα κώλυμα στο να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες και οι φορείς και ο επιστημονικός κόσμος, αλλά και η Διοίκηση στη διαμόρφωση αυτού του νομοσχεδίου.

Όμως από κει και μετά, πρέπει να σας πω ότι είμαστε απολύτως αποφασισμένοι, με πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της διαβούλευσης, να μπει η συζήτηση στη Βουλή και να έχουμε γρήγορα αυτό το νομοθέτημα, γιατί έχουμε κι άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε ν’ ανοίξουμε στη συνέχεια.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο αποδεικνύει την απόφασή μας να λύσουμε ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε στη χώρα μας τα τελευταία 30-40 χρόνια θα έλεγε κανείς τουλάχιστον.

Είναι μια σημαντική παρέμβαση με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος, να δοθεί λύση σ’ ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε και με τη συμβολή της πολιτικής Διοίκησης τα προηγούμενα χρόνια αλλά προφανώς και από κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες, είναι ένα πρόβλημα του παρελθόντος που αρκετοί με τις πολιτικές τους το επέτρεψαν και ποτέ δεν το επέλυσαν, παρ’ ότι πολλές φορές δεσμεύτηκαν γι’ αυτό.

Εμείς παρ’ ότι δεν είχαμε την παραμικρή συμβολή σε αυτή τη δημιουργία του προβλήματος, αποδεικνύουμε την πολιτική βούληση και τόλμη να λύσουμε το πρόβλημα. Και θέλουμε αυτό το πρόβλημα να λυθεί με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος. Ο ουσιαστικός σκοπός, όπως είχαμε δηλώσει από το 2016, αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είναι να εφαρμοστούν οι δασικοί χάρτες στο 100% της επιφάνειας της χώρας.

Αυτό το είχαμε πει και κατά τη διάρκεια της νομοθέτησης του αντίστοιχου νόμου των δασικών χαρτών και ξέρω ότι στον επιστημονικό κόσμο αλλά και γενικότερα, υπήρξε μια συζήτηση για το αν υπήρχαν παραθυράκια στο νόμο των δασικών χαρτών. Ξεκαθαρίσουμε λοιπόν σήμερα με τη δημόσια αυτή τοποθέτηση και παρουσίαση του νομοσχεδίου, ότι ποτέ δεν υπήρξε η παραμικρή βούληση σ’ εμάς, να υπάρξει οποιοδήποτε παραθυράκι, κάτι το οποίο κάνουμε σε όλα τα πεδία πολιτικής της χώρας μας.

Αυτή η περίοδος με τα παραθυράκια και τις υποσχέσεις, έχει τελειώσει για την Ελλάδα, γιατί συνέβαλλε αν θέλετε στον απίστευτο κατήφορο τον οποίο ζήσαμε κι απ’ τον οποίο τώρα βγαίνουμε. Και επειδή θέλουμε να είναι όρθια η Ελλάδα και η κοινωνία της αυτή την περίοδο, συμβάλλουμε και με αυτή τη, μεγάλη θα έλεγα εγώ, μεταρρύθμιση, για την επίλυση και όλου του θέματος αν θέλετε συγκρούσεων, χρήσεων γης και δασικού χαρακτήρα.

Έτσι λοιπόν, με αυτή την πρόταση νόμου, ολοκληρώνεται η κατάρτιση, η ανάρτηση και η θεώρηση δασικών χαρτών στο σύνολο της χώρας. Και αυτό είναι μια εκκρεμότητα πέντε 10ετιών. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και νομοτεχνικά και πολιτικά να συνδεθεί κάτι τέτοιο.

Η αλλαγή λοιπόν αυτή κλείνει το θέμα της προσωρινής εξαίρεσης κα μάλιστα προβλέπει ο νόμος και το λέω αυτό εκ των προτέρων, ότι οι χάρτες οι οποίοι θ’ αναρτηθούν μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος ρητά ποιο είναι αυτό και ουσιαστικά αυτοί που εκπονούνται αυτή την περίοδο, που είναι περίπου το 40% με 42% της έκτασης της χώρας, δε θα έχουν ειδικές ρυθμίσεις καθυστέρησης ανάρτησης των οικιστικών πυκνώσεων.

Οι οικιστικές πυκνώσεις, με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, θ’ αναρτώνται ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν θ’ αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αναστολής και καθυστέρησης στην εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. Εξάλλου τα δασικά στελέχη που είναι σήμερα εδώ, ξέρουν πάρα πολύ καλά τί έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και πόσο έχουμε δουλέψει μαζί κατανοώντας και αυτά που η επιστήμη αλλά και ο χώρος της Διοίκησης ήθελαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Έτσι λοιπόν καταγράφεται απόλυτα το πρόβλημα και θα σας δώσουμε νούμερα για το ποια είναι τελικά η πραγματική έκταση του προβλήματος, αντιμετωπίζεται συνολικά και ολοκληρώνεται το έργο των δασικών χαρτών, ταυτόχρονα με την οριστική και ριζική διακοπή οποιασδήποτε αυθαίρετης δόμησης στο δασικό χώρο. Και αυτό γίνεται όπως ακριβώς το είχαμε προβλέψει. Και είναι ευτυχής συγκυρία το ότι η συνέπεια αυτή αποδεικνύεται σε αυτή την προγραμματική περίοδο με αυτή την πολιτική ηγεσία και δείχνουμε ότι τα πράγματα τελικά μπορούν να γίνουν αλλιώς.

Οι Δήμοι υπέβαλλαν προτάσεις, καθόρισαν περιοχές οικιστικών πυκνώσεων, θα σας δείξουμε σε τί ακριβώς ποσοτικά στοιχεία ανέρχονται και ταυτόχρονα ερχόμαστε με το σχέδιο νόμου αυτό, να λύσουμε από τη μια μεριά την πολλαπλή παραβίαση των κανόνων της δασικής νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής αλλά και ταυτόχρονα την ύπαρξη πληθώρας Πρωτοκόλλου κατεδάφισης και επιβολής υψηλής προστίμων για Πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης τα οποία όμως –κι αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο υποκρισίας του παρελθόντος- ποτέ δεν είχαν εκτελεστεί.

Το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζει την αυθαίρετη δόμηση σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, η οποία έχει συμπεριληφθεί σε οικιστική πύκνωση.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ασχολείται με κάθε αυθαίρετο και αυθαίρετη κατασκευή δραστηριότητας σε δάση. Αφορά μόνο τις οριοθετημένες περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων. Δεύτερον, δεν ασχολείται και δεν σχολιάζει την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά περιπτώσεις κτηρίων που χτίστηκαν με οικοδομική άδεια.

Πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτό είναι ρυθμισμένο ήδη από το 4389 και χτες έχω υπογράψει μια εγκύκλιο την εφαρμοστική εγκύκλιο της διάταξης αυτής, που καθορίζει τους όρους και τους κανόνες με τους οποίους ακίνητα που έχουν οικοδομική άδεια, εντάσσονται ή αν θέλετε εναρμονίζονται με τη δασική νομοθεσία.

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του νομοσχεδίου. Τα βασικά τα είπε και ο Υπουργός προφανώς γιατί είναι κοινή τοποθέτηση όλων μας.

Πρώτα απ' όλα είναι ο έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης. Επειδή μπορεί κάποιοι είτε καλοπροαίρετα, είτε και κακοπροαίρετα να χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα ορισμού των οικιστικών πυκνώσεων μέσα από αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για να ορίσουν περιοχές που δεν αντιστοιχούν στην ρητή απόφαση του νομοθέτη, έτσι λοιπόν το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος πληρότητας, ικανοποίησης δηλαδή των κριτηρίων προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης. Έτσι λοιπόν από εδώ και μπρος θα υπάρχουν μόνο έγκυρες πυκνώσεις.

Δεύτερο ζήτημα. Καταλαβαίνετε ότι για όλους μας αλλά και συνταγματικά προβλέπεται αυτό το πιο σημαντικό θέμα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και του δάσους. Άρα το κρίσιμο φυσικό κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει εθνικούς δρυμούς, υγροτόπους, Ραμσάρ, περιοχές NATURA, προστατευτικά και παραγωγικά δάση αλλά και τις περιοχές των ρεμάτων του αιγιαλού, των περιοχών που είναι αναδασωτέες από πυρκαγιά, ρυθμίζονται και προστατεύονται και αποκαθιστούνται ταυτόχρονα.

Γιατί προτεραιότητα αυτού του νομοσχεδίου είναι η περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών των οικιστικών πυκνώσεων και η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.

Το τρίτο βασικό στοιχείο που εισάγει το νομοσχέδιο αυτό είναι η έννοια του δασικού ισοζυγίου, την οποία την είχαμε συζητήσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις Τύπου, όταν μας ρωτάγατε με ποιο τρόπο θα λύσουμε το θέμα των οικιστικών πυκνώσεων και λέγαμε ότι όλα αυτά θα γίνουν βάσει τις επιταγές του Συντάγματος και τη χρήση του δασικού ισοζυγίου.

Το νομοσχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας ειδικού πόρου για την αποκατάσταση της βλάβης που προξένησαν οι οικιστικές πυκνώσεις στο περιβάλλον της χώρας μας και έρχεται σε απόλυτη συναρμογή και σε συνέχεια της εθνικής στρατηγικής η οποία πράγματι θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας, από αυτή την Κυβέρνηση, μια εικοσαετή στρατηγική η οποία έχει πλέον και προδιαγραφές σύγχρονες με τις οποίες υλοποιείται, οι οποίες επίσης επικαιροποιήθηκαν μετά από 70 χρόνια από τη δική μας Κυβέρνηση.

Και φυσικά έτσι αναρτώνται οι δασικοί χάρτες με αυτές τις τρεις βασικές ρυθμίσεις, με τέταρτη ίσως θα έβαζε κανείς την αποτροπή οποιασδήποτε αυθαίρετης δόμησης στα δάση για την αντιμετώπισή της από εδώ και μπρος και με σύγχρονα τεχνικά εργαλεία που δορυφορικά θα σας τα παρουσιάσουμε.

Και τώρα υπάρχει πλέον από τη μια μεριά η αδιαπραγμάτευτη δική μας δέσμευση για δασικούς χάρτες παντού και το δεύτερο ότι ο πολίτης έχει από την άλλη μεριά τη δυνατότητα να έχει και το δικαίωμα της αντίρρησης και το δικαίωμα του πρόδηλου σφάλματος, αλλά και την αξιοποίηση των διατάξεων του νομοσχεδίου αυτού με την πληρωμή ενιαίου δασικού προστίμου.

Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να αντισταθμίσουμε την επιβάρυνση του δασικού περιβάλλοντος και την απώλεια οικοσυστηματικών υπηρεσιών από τη δόμηση, κάτι το οποίο δημιουργήθηκε διαχρονικά και σας είπα ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, αλλά και οικονομικά συμφέροντα που λειτούργησαν εις βάρος της χώρας και του οικοσυστήματός της.

Και βέβαια η αντιστάθμιση αυτή η οποία διατυπώνεται μέσα στο νομοσχέδιο είναι απόλυτα σύμφωνη με την έννοια του θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής περιβαλλοντικής πρακτικής, όπου όταν χρησιμοποιείται ή απομειώνεται η αξία του φυσικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία δραστηριοτήτων, σαφέστατα προστατεύεται αντίστοιχο ή μεγαλύτερο τμήμα, που προκύπτει από στοχευμένες περιβαλλοντικές ενέργειες και δράσεις.

Η εποπτεία και ο έλεγχος των εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία για να αποτραπεί η συνέχιση του φαινομένου γίνεται δια παντός και αυτό ισχύει με την κεντρική ημερομηνία που έχουμε κινήσει τα νομοθετικά εργαλεία το 2011 και πλέον συνδέονται τα παρατηρητήρια που υπάρχουν από τον 4495 -γιατί ο επόμενος ήταν της ανακύκλωσης- με τη λειτουργία ισχυρών δορυφορικών εργαλείων για την αντιμετώπιση και τη διάγνωση οποιασδήποτε τροποποίησης σε δασικές εκτάσεις και βέβαια ταυτόχρονα σήμερα θα μας δώσει τη δυνατότητα να σας πούμε και το πώς προχωράει το έργο των δασικών χαρτών, γιατί σήμερα κυρώνεται επίσης ένα μεγάλο τμήμα δασικών χαρτών της χώρας μας.

Πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη συνέντευξη Τύπου το Δεκέμβριο όπου παρουσιάσαμε την πρώτη παρτίδα, την πρώτη ομάδα κύρωσης σήμερα είναι η δεύτερη, φτάνουμε πλέον στο 40,4% της κύρωσης, κυρωμένοι δασικοί χάρτες πλέον στη χώρα μας, οπότε κι αυτό θα μας δώσει μια δυνατότητα να το παρουσιάσουμε σε εσάς σήμερα και να δώσουμε και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δουλεύουν και στη Γενική Διεύθυνση Δασών, αλλά και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για το ζήτημα αυτό.

Να πάμε όμως σε μια πολύ λεπτομερή παρουσίαση αλλά γρήγορη, αν θέλετε με τις ερωτήσεις μετά επιστρέφουμε.

Ο 4389 καθορίζει τη δική μας πολιτική αφετηρία του έργου των δασικών χαρτών. Η εισαγωγή της έννοιας αυτής έγινε ακριβώς για να καταγραφεί, να αντιμετωπιστεί το θέμα της αυθαίρετης δόμησης αλλά και να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες. Το λέγαμε εξ αρχής ότι γι' αυτό έγιναν οι οικιστικές πυκνώσεις.

Τα βασικά κριτήρια προσδιορισμού να τα πούμε διότι θα δείτε ότι στη συνέχεια έχουμε κάποιες αντιφάσεις στις αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Ήταν ότι ξεκινάμε από τα 25 στρέμματα και τα 50 κτήρια, αυτές ήταν οι βαθμίδες, τα όρια, τα κριτήρια προσδιορισμού των πυκνώσεων.

Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο κριτήριο προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης δεν ήταν απαραίτητο και δεν προκύπτει και από τον καθορισμό της οικιστικής πύκνωσης ότι ό,τι είναι εντός του ιώδους έχει δασικό χαρακτήρα. Έρχομαι να συμπληρώσω το δίδυμο των αρνήσεων, αν θέλετε των στρατηγικών αρνήσεων ότι ό,τι είναι εντός του ιώδους δεν είναι πολεοδομία δεν πολεοδομείται, δεν αποτελεί πολεοδομική πράξη το είπε ο Υπουργός και ό,τι είναι εντός του ιώδους δεν αποτελεί de facto ότι έχει δασικό χαρακτήρα.

Ο δασικός χαρακτήρας προκύπτει από τον δασικό χάρτη και δεν τροποποιείται με τίποτα αυτή η ρύθμιση την οποία έχουμε εισάγει.

Η διαδικασία ήταν να οριοθετηθούν οι πυκνώσεις από τους Δήμους, να αποσταλούν τα περιγράμματα από το Κτηματολόγιο στις Διευθύνσεις Δασών και να εξαιρεθούν από την πρώτη φάση της ανάρτησης από αυτό το 40% δηλαδή που έχει κυρωθεί. Καταλαβαίνετε ότι δίπλα του υπάρχει ένα ποσοστό, θα δούμε ποιο είναι αυτό, που δεν έχει κυρωθεί ακριβώς γιατί εξαιρέθηκε από τη διαδικασία της ανάρτησης. Να πω απλώς ότι δεν έχει κυρωθεί και το ποσοστό που είναι στις αντιρρήσεις για να μην γίνονται υποθέσεις λάθος.

Τι έπρεπε να κάνουν οι Δήμοι; Να αναρτήσουν τα σχέδια πόλης τα εγκεκριμένα, τυχόν άλλα σχέδια τα γνωστά πορτοκαλί και κίτρινα και βέβαια να αποφασίσουν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερώσουν το Κτηματολόγιο για το ποια είναι τα ιώδη και να ενημερώσουν το Κτηματολόγιο βέβαια αντιστοίχως και αρμοδίως ότι κλείνει η διαδικασία αυτή. Γιατί υπήρχε και μια διαδικασία θεσμική. Κάποιος πρέπει να πει στη δημόσια λειτουργία στο δημόσιο χώρο ότι τελειώνει η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί κι αυτό έγινε με πάρα πολλά βάσανα στην πλειοψηφία των Δήμων.

Δυστυχώς οι Δήμοι είχαν πάρα πολύ αργή ανταπόκριση. Σας είχαμε ενημερώσει πολλαπλώς ότι ξεκινήσαμε με μια συμμετοχή των Δήμων της τάξης του 11% σήμερα βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι με πολλές ρυθμίσεις που κάναμε, με πολύ πίεση, αλληλογραφία, εντάσεις κατορθώσαμε μόνο 24 Δήμοι να μην έχουν ανταποκριθεί, το 7,3% των Δήμων δεν έχουν ανταποκριθεί.

Και αυτοί είναι οι Δήμοι οι οποίοι βλέπετε στην πινακίδα αυτή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες Δήμων: η μία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια συνεργασίας με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, βασικά με το Κτηματολόγιο όπου έπρεπε να ζητήσουν να ανοίξει ο αντίστοιχος κλειδάριθμος, να πάρουν τους κωδικούς να μπουν να δουλέψουν και υπάρχουν και οι Δήμοι οι οποίοι ξεκίνησαν, υπήρξε μια κάποια συνεργασία είναι η 2η στήλη, οι οποίοι ξεκίνησαν μια συζήτηση αλλά δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αυτή, είτε έχουν ημιτελώς καταθέσει, είτε δεν έχουν κλείσει τους κωδικούς τους, είτε κατέθεσαν ένα τμήμα, δηλαδή μόνο τα κίτρινα ή μόνο τα πορτοκαλί, ή ακόμη και μόνο τα ιώδη αλλά και πάλι δεν δήλωσαν ότι κλείνει αυτή η διαδικασία. Διότι αν είχαν δηλώσει έστω ότι κλείνει, θα μπορούσε έστω αυτό το τμήμα να καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων και στα πολύγωνα.

Που βρισκόμαστε σε επίπεδο αριθμών γιατί οι αριθμοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αφορούν και την κοινωνία, αφορούν και τη συνταγματική τάξη και την ικανοποίηση των υποχρεώσεων των δασικών χαρτών.

  • Έχουμε 5 εκατομμύρια στρέμματα στα εγκεκριμένα σχέδια πόλης.

  • Έχουμε 2,6 εκατομμύρια στρέμματα στα υπό έγκριση ή άλλα, εννοώ αυτά που ήταν παλαιότερα και δεν είχαν ακριβή πολύγωνα περιγράμματος.

  • Έχουμε 115 Δήμους –γιατί αυτό ενδιαφέρει τη σημερινή συζήτηση- που έχουν δηλώσει οικιστικές πυκνώσεις, όπου είναι 292.000 τα στρέμματα που έχουν ενταχθεί από τους Δήμους αυτούς.

Εδώ όμως θέλω να κάνω μια διευκρίνιση: δεν είναι και οι 292.000 οικιστικές πυκνώσεις διότι δεν έχουν περάσει το όριο τον έλεγχο πληρότητας και ικανοποίησης των κριτηρίων και δεν είναι δασικές εκτάσεις. Θα δούμε στη συνέχεια ποιο τμήμα είναι αυτό το οποίο αναφερόμαστε. Έχουμε 35 νομούς, 115 δήμους.

Ο δήμος που έχει τη μεγαλύτερη έκθεση οικιστικών πυκνώσεων είναι ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων και ο Δήμος ο οποίος έχει τη μικρότερη είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης. Εδώ είναι ένα πρώτο παράδειγμα για να καταλάβετε ίσως και το τι ακριβώς εννοούσαμε όταν υπήρχαν δηλώσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν στα κριτήρια του Νόμου.

Βλέπετε ότι ο δήμος με τη μικρότερη πύκνωση σε σύνολο είναι 22,6 στρέμματα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν το κριτήριο είναι 25 στρέμματα για τη μικρότερη οικιστική πύκνωση, αυτή η έκταση εκ των προτέρων σας λέω ότι δεν καλύπτει ένα πρώτο βασικό κριτήριο. Γι’ αυτό είναι κόκκινο το χρώμα του. Θα έχουμε και πολλά τέτοια, διότι κάπου έχουν γίνει και λάθη ορισμού, κάποια έχουν ένα θαλάσσιο χώρο εντός τους. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν.

Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία των οριοθετήσεων και γι’ αυτό πιέζαμε πάρα πολύ τους δήμους. Δεν είχε γίνει κατανοητό. Προφανώς πιέζαμε προς όφελος των πολιτών, αλλά και των ίδιων των δήμων, αλλά και για να έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε ένα νομοσχέδιο με στοιχεία. Αν δεν είχαμε δεδομένα πώς θα κάναμε προσδιορισμό και εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος και των εργαλείων που θα χρειαστούν. Γι’ αυτό και πιέζαμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα στατιστικά μας λένε ότι η Αττική έχει τη μεγαλύτερη έκταση οικιστικών πυκνώσεων, πιθανά αναμενόμενο.

Κορινθία – Χαλκιδική – Θεσσαλονίκη ακολουθούν και η Βοιωτία η οποία μοιράζεται κοινά παράλια συνεχόμενα στην περιοχή εκεί μετά το Χαλκούτσι προς το Δήλεσι. Άρα έχουμε μια συνέχεια της οικιστικής πύκνωσης και βλέπετε και τους νομούς, περιφερειακές ενότητες είναι πια το σωστό, με τη μικρότερη πύκνωση. Δεν το είδαμε στην παρουσίαση αυτή, η οποία είναι η Πρέβεζα, η Φωκίδα και η Δράμα.

Σήμερα ξεκίνησε η διαβούλευση. Αυτή είναι η αντίστοιχη σελίδα το Open.gov που έχει ξεκινήσει μέχρι 8 Ιανουαρίου. Νομίζω ότι είναι αρκετές οι μέρες. Δεν μπαίνει κανένα ζήτημα πιεστικής διαβούλευσης. Υπάρχει όλος ο χρόνος. Και εμείς βέβαια θα συζητήσουμε και προφανώς κάνουμε διαβούλευση γιατί είμαστε ανοιχτοί και στο να αξιολογηθεί και να υπάρχει και μια συμβολή στη διαμόρφωση καλύτερης πρότασης.

Όμως σας είπα ότι είμαστε αποφασισμένοι ότι πρέπει το Φεβρουάριο να μπει στη Βουλή. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε μια τέτοια σημαντική ρύθμιση γιατί αυτό θα καθυστερήσει τους δασικούς χάρτες και εμείς εκ των προτέρων είχαμε πει η ίδρυση των δασικών χαρτών στο 100% είναι κεντρική πολιτική μας επιλογή.

Αυτή είναι και η πρώτη παράμετρος αναγκαιότητας της νομοθέτησης. Υπάρχουν όμως και ουσιαστικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση. Η αιτιολογική έκθεση έχει αναρτηθεί και αυτή. Σήμερα δεν κατορθώσαμε να τη φωτοτυπήσουμε να σας τη φέρουμε, αλλά είναι στο open.gov οπότε μπορείτε να δείτε τα ουσιαστικά πολιτικά στοιχεία της επιλογής μας, διότι υπάρχει και αυτό θέλουμε να κάνουμε, να υπάρξει άμεση παρέμβαση για την προστασία των περιοχών φυσικού κεφαλαίου και υπάρχουν ουσιαστικά σημαντικές περιοχές με οικοσυστημικό ενδιαφέρον εντός των πυκνώσεων που πρέπει να εξαιρεθούν από την όποια ρύθμιση και ταυτόχρονα να αποκατασταθεί το δασικό ισοζύγιο, το οποίο είναι συνταγματική υποχρέωση και καλύπτει και τη συζήτηση που έχουμε ανοιχτή στη χώρα μας και με τον επιστημονικό κόσμο για τα ζητήματα αυτά, αλλά και την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.

Και βέβαια προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα και φυσικά να αποτραπεί νέα αυθαίρετη δόμηση στα δάση.

Έτσι λοιπόν ο σκοπός περιγράφεται και στο νομοσχέδιο πλέον. Στα άρθρα είναι η περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών αυτών και η κύρωση των δασικών χαρτών στο σύνολο της χώρας και ο στόχος είναι να υπάρχει έλεγχος πληρότητας, να υπάρχει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με δασικό ισοζύγιο και να υπάρχει αποτροπή της περαιτέρω αυθαίρετης δόμησης.

Δεν ρυθμίζει λοιπόν πολεοδομικά και επίσης να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ρυθμίζει ιδιοκτησιακά θέματα. Δεν αποκαθίσταται. Ή δεν δημιουργείται δικαίωμα σε πολίτες που δεν έχουν όσον αφορά την ιδιοκτησία σε δασικές περιοχές. Και αυτό επίσης να είναι ξεκάθαρο. Γιατί δεν δημιουργεί δικαιώματα η ένταξη σε οικιστική πύκνωση στους πολίτες.

Το πρώτο βήμα και πάρα πολύ γρήγορο θα γίνει από το Κτηματολόγιο. Προβλέπεται στο νομοσχέδιο και θα γίνει έλεγχος πληρότητας των κριτηρίων προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.

Θα υπάρξει διαπιστωτική πράξη και μόνο οι έγκαιρες οικιστικές πυκνώσεις θα παραμείνουν εντός αυτής. Αυτές δηλαδή που ικανοποιούν τα νομοθετημένα, που έχουν ψηφίσει όλοι μας και οι τρεις μας ως βουλευτές κριτήρια του νόμου των οικιστικών πυκνώσεων.

Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος των έγκυρων πια οικιστικών πυκνώσεων της Διεύθυνσης Δασών για να εξαιρεθούν οι περιοχές, ιδιαίτερης φυσικής αξίας και οικοσυστηματικού περιεχομένου και αποθέματος. Δρυμοί, Ραμσάρ, Natura και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε συζητήσει. Και θα υπάρχει μια δεύτερη διαπιστωτική πράξη με τις οικιστικές πυκνώσεις που υπάγονται τελικά στη ρύθμιση του νόμου αυτού.

Απαγορεύεται και δεν εντάσσονται σε οικιστική πύκνωση, ή μάλλον το σωστό είναι στις ρυθμίσεις που δημιουργούμε για τις οικιστικές πυκνώσεις και θα δείτε ότι εξαιρούνται και ως πολύγωνα από τους χάρτες, αλλά αναρτώνται χάρτες σε όλες αυτές τις περιοχές. Εθνικοί δρυμοί, Ραμσάρ, Natura, προστατευτικά δάση και παραγωγικά δάση.

Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νόμου κτίρια, ως κτίρια όχι ως περιοχή, που είναι στον αιγιαλό, στην παραλία, στα ρέματα, στην παράκτια ζώνη, σε αναδασωτέες εκτάσεις μετά από πυρκαγιά και σε αρχαιολογικούς χώρους. Και έτσι ερχόμαστε τώρα και οι τρεις να σας πούμε ότι αυτό είναι απόλυτα συνεπές με οτιδήποτε ενέργεια έχουμε κάνει και για την περιοχή του Ματιού και για την περιοχή της Μάνδρας. Για όλες τις ρυθμίσεις από το νόμο των αυθαιρέτων και μετά έχουν μια απόλυτη συνέπεια πολιτική και περιβαλλοντική σχετικά με το ποιοι τομείς προστατεύονται, περιφρουρούνται και αποκαθιστώνται.

Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται και η δεύτερη διαπιστωτική πράξη, τότε αναρτώνται οι δασικοί χάρτες των οικιστικών περιοχών που είχαν εξαιρεθεί από την ανάρτηση. Όλοι αυτοί λοιπόν που γειτνιάζουν ή περιβάλλονται από το 40% που σήμερα έχει κυρωθεί, για να καταλάβετε.

Και από εκείνη τη στιγμή, ταυτόχρονα οι υπόλοιποι δασικοί χάρτες, αυτοί που εκπονούνται τώρα και θα ολοκληρωθούν, θα αναρτώνται μαζί με τις οικιστικές πυκνώσεις. Με τις ρυθμίσεις που έχει πια ο νόμος. Θα είναι δηλαδή ένα ενιαίο on line εργαλείο.

Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν κανονικά αντίρρηση ή αίτηση πρόδηλου σφάλματος, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να ζητήσουν και την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση αν δεν είναι σε όλες τις περιοχές που εξαιρούνται από τη ρύθμιση. Στις περιοχές δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος που εξαιρούνται.

Και βέβαια αν ευδοκιμήσει η αντίρρηση και αναιρεθεί ο δασικός χαρακτήρας του υποβάθρου, της έκτασης την οποία δηλαδή είναι το ακίνητο, τότε προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη υπαγωγής στο νόμο και επιστρέφεται και η τυχόν καταβληθείσα ρύθμιση εάν έχει ήδη μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης δασικού προστίμου.

Πώς γίνεται τώρα η ανάρτηση; Για να καταλάβετε γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και για τους πολίτες, αλλά και για σας και βέβαια και οι υπηρεσίες, όσοι τουλάχιστον δεν ήταν στην Επιτροπή που ξέρουν την διαδικασία αυτή, ενημερώνονται συνολικά στη χώρα και μπορεί να συμμετέχουν και στο διάλογο.

Άρα λοιπόν υπάρχει μια οικιστική πύκνωση η οποία απορρίπτεται στο πρώτο έλεγχο, δεν καλύπτεται από τα κριτήρια και είναι σε ιώδες περίγραμμα, τότε αυτή αναρτάται με κυανό περίγραμμα. Δημιουργείται μια νέα ορολογία η οποία είναι απλώς μετάβαση μετά το ιώδες. Είναι τα μη ιώδη, ας το πούμε έτσι, τα οποία όμως έχουν εξαιρεθεί. Πρέπει να αναρτηθούν για να ολοκληρωθεί ο δασικός χάρτης και αναρτώνται με την κανονική διαδικασία. Σαν να ήταν δηλαδή μια περιοχή που αναρτώνταν μέχρι χθες.

Στις περιοχές όμως, για να περάσουμε στον επόμενο πίνακα, που εξαιτίας του ελέγχου προκύπτει ότι έχουμε κάποιες σημαντικές περιοχές περιβαλλοντικά και πρέπει να εξαιρεθούν από την πύκνωση, τότε αναρτάται ως κυανό αυτό που εξαιρείται λόγω περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και το ιώδες παραμένει ως ιώδες.

Εδώ βέβαια να πούμε ότι πιθανά μείωση του εμβαδού της έκτασης εξαιτίας της αφαίρεσης, της μείωσης, από μια περιοχή περιβαλλοντικής αξίας, δεν τροποποιεί τους κανόνες και τα κριτήρια. Δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω να πούμε δηλαδή ότι υπέβαλες μια έκταση 50 στρέμματα, αφαιρείται μια περιοχή Ραμσάρ από μέσα η οποία είναι 30, ως εκ τούτου μένει 20 και γι’ αυτό αφαιρείται από τη ρύθμιση. Δηλαδή ικανοποιούνται τα κριτήρια στο σύνολο, διότι προφανώς δεν υπήρχε τέτοιο κριτήριο όταν ορίστηκαν οι πυκνώσεις. Έτσι υπάρχει και κανόνας δικαίου απόλυτος, αλλά δεν μπορεί μια περιοχή η οποία είναι πλέον στο κυανό να ενταχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού του σημερινού.

Είναι κανονικά διαδικασία δασικού χάρτη γιατί είναι μια περιοχή Natura, ένας δρυμός, μια περιοχή προστατευτικού δάσους ή μια αναδασωτέα από πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει.

Η καθιέρωση του δασικού ισοζυγίου είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο δημιουργείται και καθιερώνεται. Είναι η παροχή κατ’ αρχήν και η δημιουργία δασικών πόρων για την αποκατάσταση του συστήματος. Καταλαβαίνετε ότι οι περιοχές οικιστικών πυκνώσεων έχουν τροποποιήσει και σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς και αναντίστρεπτα το φυσικό περιβάλλον. Υποχρέωσή μας και συνταγματική, αλλά και πολιτική περιβαλλοντικά είναι να αποκατασταθεί το ισοζύγιο και να αποκατασταθεί το περιβαλλοντικό απόθεμα.

Έτσι αντισταθμίζεται η επιβάρυνση αυτή λόγω της απώλειας των υπηρεσιών των οικοσυστηματικών και η περιβαλλοντική αυτή αντιστάθμιση έρχεται σε απόλυτη συναρμογή με το θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο το οποίο χρησιμοποιείται και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική περιβαλλοντική επιστήμη και ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντικαθιστούμε με ίση ή μεγαλύτερης αξίας φυσικό απόθεμα και χώρο τη βλάβη την οποία έχει υποστεί το περιβάλλον.

Ορισμένες από τις λειτουργίες που θα μπορεί να αποκαταστήσει ή να καλύψει το δασικό ισοζύγιο είναι αυτές οι οποίες προβλέπονται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από την εθνική στρατηγική, είναι η δάσωση, η αναδάσωση, η προστασία και η διαχείριση των οικοσυστημάτων, η διευθέτηση ορεινών χειμάρρων, οι κατεδαφίσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού περιβάλλοντος. Είναι δηλαδή αντικείμενα και εργαλεία που μέχρι τώρα η δασική επιστήμη τα ξέρει, τα υπηρετεί και προφανώς ήθελε και ένα πόρο και μπορεί να υπάρχει επιπλέον πόρος για να αποκατασταθεί και σε επίπεδο ισοζυγίου, αλλά και σε επίπεδο περιβαλλοντικής ουσίας.

Που γίνεται αυτό. Η προτεραιότητα είναι το δασικό ισοζύγιο να έχει χώρο δράσεων στην περιοχή που ήταν η αντίστοιχη τροποποίηση του δασικού συστήματος. Δηλαδή οι πόροι αυτοί θα απευθύνονται στη Δημοτική Ενότητα στην οποία υπήρξε και η αντίστοιχη επίπτωση.

Αν δεν μπορεί να υπάρχει αντίστοιχος χώρος δίνουμε τη δυνατότητα να πάει στον αντίστοιχο Δήμο, δηλαδή να γίνει η αποκατάσταση χωρικά, τοπικά σε συγγένεια και σε γειτνίαση με την περιοχή που είχε υποστεί τη βλάβη.

Η τελευταία εναλλακτική είναι η Περιφερειακή Ενότητα. Δεν είναι η Περιφέρεια, θέλουμε τουλάχιστον στον ίδιο νομό να υπάρχει αυτή η αποκατάσταση ως τελευταίο βήμα.

Και φυσικά αυτό που όλοι περιμένουν και ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η εποπτεία, ο έλεγχος και οι κυρώσεις. Πως; Το ουσιαστικότερο και το τελευταίο θεμέλιο αυτού του νομοθετήματος είναι πως δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια. Γιατί μας ενδιαφέρει δια παντός να κλείσει αυτό το παράθυρο, να αποκατασταθεί η κανονικότητα και σε αυτό το πεδίο και να κλείσει το ζήτημα αυτό.

Υπάρχει ο σχεδιασμός των δράσεων δασικού ισοζυγίου, θα υπάρχει παρακολούθηση των πιστώσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος . Συστήνεται πλέον μια δραστηριότητα τηλεσκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης για τον εντοπισμό νέας αυθαίρετης δόμησης και αυτά ουσιαστικά τα δορυφορικά δεδομένα θα αποστέλλονται απ' ευθείας και στο παρατηρητήριο έτσι ώστε να παρακολουθούμε σχεδόν On line να το πούμε έτσι, με τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία για τη τροποποίηση και τη νέα αυθαίρετη δόμηση, όπου εκεί εφαρμόζονται οι άμεσες υποχρεωτικές κατεδαφίσεις που παρουσίασε προηγουμένως ο Υπουργός.

Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα της αυτοκατεδάφισης, το έχει πει ήδη και σε άλλες παρουσιάσεις ο Υπουργός και το Υπουργείο γενικά και βέβαια θα υπάρχει και μια ετήσια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης για να παρακολουθείται όλη αυτή η διαδικασία, γιατί προφανώς θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ότι δεν θα ανοίξει και δεν ανοίγει κανένα παράθυρο, πάμε 28/7/2011 η ρύθμιση έχει απόλυτη συνέπεια με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και δεν μπορεί να υπάρξει κανένα παράθυρο.

Όσον αφορά για τις συνέπειες υπαγωγής εξαιρούνται από κατεδάφιση από την αντίστοιχη δασική νομοθεσία οι περιοχές και τα κτήρια που δεν ανήκουν σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν ανήκουν σε οικοσυστηματικές περιοχές ενδιαφέρουσες, δεν ανήκουν σε περιοχές αιγιαλού, ρέματος, ή σε περιοχές αναδασωτέες.

Υπάρχει μια δυνατότητα ρύθμισης χρονική που λόγω και του Συντάγματος ευνοεί, δίνει ένα περισσότερο περιθώριο σε κτήρια που ήταν πριν από 11 Ιουνίου του ’75 (40 χρόνια γι' αυτά και 25 για τα μεταγενέστερα μέχρι το ‘11) και προφανώς υπάρχει και η αντίστοιχη διαδικασία απόδειξης του χρόνου από αεροφωτογραφίες, δημόσια έγγραφα και τα λοιπά.

Γι' αυτές τις κατοικίες επιτρέπεται μόνο να συνδεθούν με δίκτυα κοινής ωφέλειας και να κάνουν μόνο επισκευαστικές εργασίες. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε διεύρυνση, μεγέθυνση, αλλοίωση της μορφής που έχουν.

Υπάρχει μια διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών. Θα υπάρχει μια ειδική εφαρμογή ηλεκτρονική του Κτηματολογίου, θα υπάρχει η διαδικασία των τεχνικών εκθέσεων και της υπεύθυνης δήλωσης. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών μέσα σε έξι μήνες από την πληρωμή του παραβόλου. Η διαδικασία αυτή αν δεν κάνω λάθος έχει μια περίοδο δυο χρόνων.

Όμως πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η πρώτη περίοδος είναι αυτή η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ικανοποίησης των βασικών κτηρίων, για την εξαίρεση των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και για την έκδοση των προδιαγραφών για το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο πρέπει να αναρτηθεί.

Είναι λιγότερο ουσιαστικά από δυο χρόνια, είναι δυο χρόνια από την ψήφιση του νόμου αλλά η περίοδος που θα είναι διαθέσιμη θα είναι λιγότερη. Προφανώς είναι ίδια με την περίοδο ολοκλήρωση της συζήτησης για τους δασικούς χάρτες δηλαδή θα ολοκληρωθεί ταυτόχρονα η διαδικασία αυτή με την υποβολή των αντιρρήσεων για οποιοδήποτε κομμάτι δασικού χάρτη της χώρας μας, γιατί θα αναρτηθούν του χρόνου προς το τέλος, όποτε θεωρηθούν και οι αντίστοιχες μελέτες των υπόλοιπων δασικών χαρτών.

Και θα υπάρχει βέβαια και δειγματοληπτικός έλεγχος το 30% όπου προφανώς όπως καταλαβαίνετε πέρα των υπολοίπων, αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη παράβαση κανόνων θα γίνεται αυτόματη εξαίρεση και θα επιστρέφει στη διοικητική αποβολή και στο Πρωτόκολλο κατεδάφισης η κατασκευή αυτή.

Το πρόστιμο προκύπτει από τον υπολογισμό του κτηρίου της κατασκευής του χώρου της αξίας του δάσους, αξίας της αναδάσωσης και τις συνοδεύουσες κατασκευές, υπάρχει ένας τέτοιος αλγόριθμος. Τα γράφουμε ήδη και σε αυτή την παρουσίαση για να μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός της αξίας του περιβάλλοντος και της ανάγκης αποκατάστασης του περιβάλλοντος μαζί με το όποιο πρόστιμο κατασκευής αλλά και συνοδευουσών κατασκευών.

Και υπάρχουν κάποια κοινωνικά εργαλεία τα οποία έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με το αν είναι πρώτη και μοναδική κατοικία. Αν αυτό αποδειχθεί η μείωση του δασικού προστίμου είναι αρκετά μεγάλη είναι στο 1/3. Επίσης αν υπάρχει με βάση τη δασική νομοθεσία ιδιοκτησία της έκτασης, μπορεί να είναι δασική, επιτρέπεται η ιδιοκτησία δασών αλλά πρέπει να έχει ισχυρά συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μείωση προστίμου.

Αν κάποιος συνδυάζει τα παραπάνω η μείωση του προστίμου είναι στο 50% και βέβαια αν κάποιος καταβάλλει εφ' άπαξ το δασικό πρόστιμο και δεν πάει στις 100 δόσεις θα είναι στο 20% η μείωση του προστίμου. Κατά τα άλλα υπάρχει η πρόβλεψη αποπληρωμής σε 100 δόσεις.

Και φυσικά με την απόδοση του προστίμου δημιουργείται ο αντίστοιχος πόρος στον ειδικό φορέα δασών Πράσινου Ταμείου και οι χρήσεις του είναι αποκλειστικά και μόνο γι' αυτή τη λειτουργία, την οποία περιγράφουμε και η οποία θα ελέγχεται και με ειδική αναφορά και έκθεση στη Βουλή έτσι ώστε να μην υπάρχει και καμία παραποίηση αυτής της εντολής που θα δώσει ο νομοθέτης όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Βουλή.

Τι γίνεται για τις περιοχές που έχουν κάνει ήδη δασικό χάρτη. Είναι πολύ λίγες είναι 1% και σε αυτές τις περιοχές μπορούν να δηλωθούν αυτά τα εργαλεία, υπάρχει η δυνατότητα. Αυτά τα εργαλεία αναφέρονται σε περιοχές που έχουν είτε μερικώς, είτε ολικώς κυρωμένο χάρτη γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία έχει παραμείνει εδώ και πολύ καιρό.

Οι περιοχές τις γνωρίζετε ήταν Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Δροσιά, Μαραθώνας, κάποια τμήματα της Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κορίνθου και σε αυτές τις περιοχές μέσα σε τρεις μήνες μπορούν οι Δήμοι να κάνουν οριοθέτηση, να εκμεταλλευτούν τις ρυθμίσεις του νόμου, προφανώς με έλεγχο πληρότητας. Δεν ανοίγει όμως το αντίστοιχο παράθυρο αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων είναι μόνο για τις ρυθμίσεις μετά την ψήφιση του νόμου, που προβλέπει ο νόμος.

Εδώ έχουμε και τα στατιστικά το δια ταύτα για να καταλάβετε για τι συζητάμε, γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα τελικά τι είναι αυτές οι πυκνώσεις και τι αφορούν.

Είπαμε εκ των προτέρων οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο τις περιοχές εντός των πυκνώσεων που είναι σε δασική νομοθεσία. Ακόμη κι αν έχει οριοθετηθεί ένα περίγραμμα 100 στρεμμάτων και είναι 20 στρέμματα ή 10 στρέμματα εντός αυτού δάση, χορτολιβαδικές, μόνο σε αυτές μπορούν να μπουν ρυθμίσεις. Τα υπόλοιπα εξαιρούνται, είναι συνταγματικό δικαίωμα είναι εκτός δασικής νομοθεσίας.

Τι σημαίνει αυτό. Σήμερα έχουμε θεωρημένο το 51,53% των δασικών χαρτών της χώρας. Το 40% είπαμε ότι είναι ήδη κυρωμένο, το υπόλοιπο 11% είναι σε διαδικασίες ανάρτησης, αντιρρήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Οι οικιστικές πυκνώσεις είναι μόνο το 0,17% των θεωρημένων μέχρι σήμερα δασικών χαρτών. Δεν αναφέρομαι στις πυκνώσεις των υπολοίπων που εκπονείται τώρα ο δασικός χάρτης, αναφέρομαι σε αυτό που έχει ήδη θεωρηθεί.

Από αυτό το 82,85% είναι περιοχές εκτός δασικής νομοθεσίας. Από αυτό που δήλωσαν οι Δήμοι δηλαδή από τα περιγράμματα, αν δήλωσαν αυτό το χαρτί συνολικά το 82% αυτής της περιοχής του ιώδους σήμερα εντός του θεωρημένου δασικού χάρτη δεν αντιστοιχεί στη δασική νομοθεσία, δεν μπαίνει στις ρυθμίσεις του νόμου, είναι αγροτική είναι άλλη έκταση, έχει άλλες χρήσεις. Το 17,15% των δηλωμένων οικιστικών πυκνώσεων των θεωρημένων δασικών χαρτών είναι.

Θεωρούμε και μπορούμε να το πούμε εκ των προτέρων ότι αντίστοιχη αναλογία υπάρχει παντού, αλλά εμείς θα σας πούμε γι' αυτά που ξέρουμε σίγουρα και είναι θεωρημένα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι στον παρόντα νόμο από τους μέχρι σήμερα θεωρημένους δασικούς χάρτες μπορεί να ενταχθούν μόνο 19.394 στρέμματα που αντιστοιχούν στο 0,03% των χαρτών αυτών.

Άρα σε ποσοστό πάνω από το 50% της Ελλάδας η συζήτηση η οποία κάνουμε αφορά μόνο στο 0,03% δηλαδή στο 0,3‰. Αυτό δίνει και μια ασφαλή εκτίμηση και γι' αυτό πιέζαμε να καταγράψουν οι Δήμοι τις πυκνώσεις τους για το τι τελικά συζητάμε και το ποια είναι τα θέματα δασικού ισοζυγίου, συνταγματικότητας, περιβαλλοντικής αξίας που έχει ο νόμος αλλά και η ρύθμιση που πήραμε απόφαση να κάνουμε το ’16.

Και θεωρούμε ότι αυτό επιβεβαιώνει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη ρύθμιση που κάναμε. Φανταστείτε δηλαδή να επέλεγε κάποιος για το 0,03% να μην κάνει δασικούς χάρτες στην Ελλάδα. Γιατί κάποιοι οχυρώνονταν πίσω από αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι η απόδειξη της επιλογής εκείνης.

Να σας πω πολύ γρήγορα που είναι οι δασικοί χάρτες σήμερα. Νέα κύρωση δασικών χαρτών: σήμερα κυρώνονται νέοι δασικοί χάρτες, οι δασικοί χάρτες αυτοί αντιστοιχούν σε περιοχές που είχαν αναρτηθεί από το τέλος του ’17 μέχρι την αρχή του ’18 και δεν έχουν γίνει αντιρρήσεις. Είπαμε ότι όποια περιοχή δεν έχει αντίρρηση, κυρώνεται.

Έληξαν 10/9 αν δεν κάνω λάθος και γι' αυτές υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις να καθυστερήσουμε, να μην τις κυρώσουμε, να μην τις κλείσουμε όπως έγινε και πέρσι. Βλέπετε όμως ότι τα πράγματα προχωρούν αρκετά καλά, είναι 15 Διευθύνσεις δασών είναι αυτές που βλέπετε ας μην τις πω αναλυτικά, αλλά έχει μέσα και Αττική νομίζω είναι η περιοχή του Ωρωπού αν δεν κάνω λάθος, είναι η περιοχή που έχει τη φωτιά στο Κάλαμο και στο Καπανδρίτι πέρσι, που έχει μέσα και την αναδασωτέα κηρυγμένη. Γιατί όλα αυτά πια γίνονται κανονικά στη χώρα μας.

Έτσι λοιπόν, μετά το 31,39% του Δεκεμβρίου, προστίθεται το 9% σήμερα, πάμε στο 40,4%, έτσι θα προχωράμε, βήμα-βήμα και αν δείτε λιγάκι το 1%, αυτό ήταν λοιπόν το παρελθόν της χώρας, 40 χρόνια μεταπολίτευσης σας είχαν οδηγήσει σε αυτό με συνταγματική υποχρέωση από το ’75 και σήμερα είμαστε στο 41%. Αυτός ο χάρτης απεικονίζει τη δουλειά που έχει γίνει από το νόμο του ’16 και μετά. Κι όχι μόνο από την κυβέρνηση σαφέστατα από τα στελέχη που δουλεύουν στο πεδίο αυτό.

Από τις κυρωμένες εκτάσεις λοιπόν εδώ, μπορείτε να δείτε, θα σας τα δώσουμε, ίσως δεν έχει νόημα τώρα να σας δώσω πάρα πολλά στατιστικά, υπάρχουν απόλυτα στατιστικά σχετικά με τα δασικά που κυρώθηκαν, τα μη δασικά, την έκταση της κύρωσης, πόσο είναι κυρωμένο επί του αναρτημένου, αυτό ίσως έχει σημασία. Δηλαδή από την έκταση που αναρτήθηκε στη χώρα μας, το 94,35% μέσος όρος, κυρώνεται. Άρα, το 5% μένει για αντιρρήσεις πρόδηλα και πυκνώσεις και σχέδια πόλης και οτιδήποτε άλλο. Κι έτσι τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα απολύτως σαφή.

Το ποσοστό κύρωσης είναι 40% κι εδώ μπορείτε να δείτε απολύτως τους αριθμούς των αντιρρήσεων. Οι νέες αντιρρήσεις που είχαμε φέτος είναι 16.346, οι περσινές προφανώς περισσότερες, 134.000, πρέπει να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες των Επιτροπών Αντιρρήσεων στην πλειοψηφία της χώρας, έχουν δοθεί κι οι απαραίτητοι πόροι και βέβαια μπορείτε να δείτε και αρκετά στατιστικά σχετικά με το πόσο τοις εκατό είναι τα πρόδηλα, είναι 0,51% στην τρέχουσα ανάρτηση, πόσο τοις εκατό αναδασωτέα είχαμε, είναι 0,06%, εν πάση περιπτώσει ας μην τ’ αναφέρω αναλυτικά.

Και βέβαια εδώ μπορούμε να δούμε και τα στατιστικά εξαίρεσης, δηλαδή πόσα εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση λόγω σχεδίου πόλεως, πόσα εξαιρέθηκαν λόγω άλλου είδους σχεδίου, το ένα ήταν τ’ ακυρωμένα, το δεύτερο είναι τ’ άλλα σχέδια και πόσο τοις εκατό ήταν στις οικιστικές πυκνώσεις, από τους χάρτες που αναρτήθηκαν το ’17 και το ’18. Έτσι κι αλλιώς το συγκεντρωτικό νούμερο των πυκνώσεων σας το είπα ήδη.

Να σας πω ότι ήταν μια προσπάθεια η οποία, θέλω να το ξαναπώ, οφείλεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έχει καθυστερήσεις, η διαδικασία των οικιστικών πυκνώσεων ήταν μια δύσκολη σύνθεση η οποία νομίζουμε ότι είναι πετυχημένη, όπως και η διαδικασία των αντιρρήσεων και των δασικών χαρτών είναι μια δύσκολη διαδικασία, με Υπηρεσίες οι οποίες έχουν κυριολεκτικά αποστελεχωθεί και αφυδατωθεί στο σύνολο της χώρας, όμως είναι μια διαδικασία η οποία προχωράει, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσει και η Γενική Διεύθυνση, βλέπω το Γενικό Διευθυντή να συνηγορεί σ’ αυτό, πρέπει να στηρίξουμε τα στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας.

Για μας είναι σημαντικό ότι χτες εστάλησαν οι προσωρινοί πίνακες και για τους 100 νέους Δασολόγους και Δασοπόνους που θα υποστηρίξουν τη δουλειά των δασικών χαρτών από τη μεριά του Κτηματολογίου αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι θα τοποθετηθούν πολύ γρήγορα, προχωρούν οι αναρτήσεις συνολικά αλλά νομίζω ότι με το θέμα αυτό των οικιστικών πυκνώσεων, λύνουμε ένα άλλο ζήτημα, το ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια, το ότι μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες εκτάσεις με πολύ συγκεκριμένες λύσεις και δημιουργούμε με το δασικό ισοζύγιο, τη δυνατότητα να έχουμε υπεραποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και κανένα έλλειμμα όσον αφορά τις συνταγματικές μας υποχρεώσεις αλλά και την πολιτική μας δέσμευση ότι θα γίνουν παντού δασικοί χάρτες. Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΔΗΜΑΡΑΣ: Τα είπες τόσο πολύ αναλυτικά φίλε Σωκράτη, που εγώ θα κάνω απλώς μια επισήμανση: Επειδή προέρχομαι από τον οικολογικό χώρο, δέχομαι ίσως την πιο πολλή κριτική από Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις κι όλα τα σχετικά.

Επειδή ήμουν και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα υπεύθυνος Περιβάλλοντος του Τομέα, την ΕΠΕΚΕ που λέγαμε εμείς εκεί, το θέμα ξέρετε το παρακολουθώ απ’ την αρχή, από τότε που ο Γιάννης Τσιρώνης έγινε Υπουργός. Πράγματι, δεν υπήρχε άλλη λογική και ταυτόχρονα φιλοπεριβαλλοντική και ταυτόχρονα εφαρμόσιμη λύση απ’ αυτό που κάναμε. αυτό θέλω να διαβεβαιώσω, και ότι η προσπάθειά μου από τη μεριά της Οικολογίας δεν έβρισκε άλλη λύση. Άκουγα κριτικές κι απ’ τη μια πλευρά κι από την άλλη πλευρά. Μια κριτική ήταν «μα γιατί προχωράτε και γιατί ξεχωρίζετε τις οικιστικές πυκνώσεις κτλ., πέστε μας τί άλλο να κάνουμε, κατεδαφίστε τα όλα».

Αυτό νομίζω ούτε η κοινωνία το σήκωνε, ούτε μπορούσε να περάσει πολιτικά ούτε τίποτε. Δηλαδή δεν εντασσόταν στη λογική. Αν θεωρούσαν τόσα χρόνια το ελληνικό κράτος εντελώς ανεύθυνο σ’ αυτή τη διαδικασία, πράγματι ίσως φτάναμε εκεί. Η μία λοιπόν, «κατεδαφίστε τα όλα». Η άλλη, έρχονται και τώρα ακόμα στο γραφείο μου και μου λένε: «Έχω ένα αυθαίρετο στο δάσος και το πρόστιμο είναι 600.000, ενώ η αξία του είναι 300.000. Τί να κάνω;». Μπορείς να το κατεδαφίσεις. Δε μπορούμε να σου δώσουμε λύση για την αυθαιρεσία σου αυτή.

Αυτό ήθελα να πω, γιατί τα είπε πολύ αναλυτικά ο Σωκράτης Φάμελλος, ότι αισθάνομαι ότι υπερασπίζομαι το περιβάλλον από μικρό παιδί και ως ακτιβιστής και στην πολιτική και στην πολιτική οικολογία, δεν υπήρχε άλλη λύση και ότι κάποιοι άλλοι απλώς δεν τολμούσαν να λύσουν τα θέματα. Γι’ αυτό είχαν μείνει στο 1% των δασικών χαρτών, ενώ εμείς προσπαθήσαμε να λύσουμε τα θέματα, τα λύσαμε και προχωρήσαμε και σ’ αυτό τον τομέα αι τα υποστήριξα στη Βουλή και τα υποστηρίζω και τώρα, γιατί είμαστε όλοι σύμφωνοι. Αυτό που γίνεται είναι στα πλαίσια της λογικής, στα πλαίσια του Συντάγματος.

Και να σας πω ότι ήμουν απ’ αυτούς που είχα οργανώσει την εκδήλωση για την Προστασία του Άρθρου 24 του Συντάγματος όταν κάποιοι ήθελαν να το κατεδαφίσουν όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεχίζω να το υπερασπίζομαι, μαζί με το Γιώργο Σταθάκη και με το Σωκράτη Φάμελλο και όλους εμάς, απλώς πρέπει στην πολιτική. να παίρνουμε και υπ' όψιν τα δεδομένα.

Δεν ασκούμε πολιτική σε ιδανικές καταστάσεις. Υπάρχει διαδεδομένη αυθαιρεσία, πολλές δεκαετίες η αυθαιρεσία ήταν η κανονικότητα, θεωρείτο δηλαδή ότι αυτό δεν είναι παρά η τήρηση νομιμότητας σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτό ήθελα να πω, νομίζω αναλυτικά τα είπε ο Σωκράτης, που τα παρακολουθεί, ως υπεύθυνος.

Π. ΓIΩΓΙΑΚΑΣ («ΤΑ ΝΕΑ»): Θα ήθελα σας παρακαλώ μια διευκρίνιση: Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι όσα αυθαίρετα μέσα στα δάση ανεγέρθηκαν μετά το ’75, εξαιρούνται από την κατεδάφιση για 25 χρόνια και πριν από το’ 75 για 40. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νεότερα, αυτά που λέμε για 25 χρόνια, μετά τα 25 χρόνια, κάποιος που έχει πληρώσει το πρόστιμό του, είναι εντάξει, έχει ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά του μπορούν να το κληρονομήσουν; Μπορεί να το μεταβιβάσει; Ή τελείωσε;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το πρώτο που πρέπει να σας πω είναι ότι ξεκαθαρίζοντας, απ’ την αρχή το είπαμε, ότι ο νόμος αυτός δεν τροποποιεί και δε δημιουργεί ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν παρεμβαίνει αν θέλετε σε θέματα ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτο δε αλλάζει κάτι ούτε κατοχυρώνεται κάτι όσον αφορά τα ιδιοκτησιακά. Και δε δημιουργεί ταυτόχρονα αν θέλετε και δικαίωμα εμπορικής αξιοποίησης αυθαιρέτου. Η δασική νομοθεσία είναι συγκεκριμένη όσον αφορά τα κτίρια εντός της δασικής νομοθεσίας, αυτό παραμένει. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει τίποτα.

Δεύτερο ζήτημα, όσον αφορά τα πρόστιμα: Θα κάνω μια προσπάθεια να σας παρουσιάσουμε λιγάκι τον τύπο, έχουμε κάποιον εδώ πέρα…

Π. ΓIΩΓΙΑΚΑΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Με ρωτήσατε για το αν αλλάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σας είπα ότι δεν τροποποιούνται. Αυτό δεν εξαρτάται από τα 25.

Π. ΓIΩΓΙΑΚΑΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μετά τα 25 χρόνια ισχύουν τα πρωτόκολλα τα οποία ασκεί η δασική νομοθεσία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως ως αυθαίρετο δε μεταβιβάζεται.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εγώ δε λέω ότι μεταβιβάζεται. Δεν αποκτά και δικαίωμα λέω.

Γ. ΔΗΜΑΡΑΣ: Με τους νόμους που ισχύουν μέχρι τώρα. ως αυθαίρετα δε μεταβιβάζονται εκτός και αν έχουν τακτοποιηθεί για την περίοδο αυτή.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι, αλλά δεν τακτοποιούνται έτσι κι αλλιώς. Ο νόμος των αυθαιρέτων δεν έχει δασική έκταση μέσα για να τακτοποιηθούν. Άρα δεν τροποποιούνται δικαιώματα, δεν αποκτώνται δικαιώματα, δεν δημιουργούνται εμπορικές συναλλαγές εξαιτίας της οικιστικής πύκνωσης και επίσης δεν αναιρείται η διαδικασία της δασικής νομοθεσίας μετά την πάροδο της 25ετίας ή της 40ετίας. Ισχύει κανονικά.

Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Επειδή δεν έχω αυθαίρετο και δεν ξέρω, μπορεί να είναι ηλίθιο αυτό που θα ρωτήσω, αλλά αυτός που θα κάνει αυτή την τακτοποίηση, εξαίρεση από την κατεδάφιση, στη διάρκεια αυτών των 25 χρόνων, να μην πάμε μετά τα 25 χρόνια, δεν έχει το δικαίωμα της μεταβίβασης στα παιδιά του ή οπουδήποτε αλλού, όπως το έχει αυτός που κάνει νομιμοποίηση μέσω των νόμων των αυθαιρέτων. Αυτό μας λέτε;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η διαδικασία η οποία εισάγει αυτός ο νόμος αφορά μόνο τη δασική νομοθεσία. Δεν αφορά σε τακτοποίηση αυθαιρέτου. Έχει να κάνει μόνο με τα δασικά πρόστιμα και τη διοικητική αποβολή και τις πράξεις που κάνει η Δασική Υπηρεσία. Αυτή ουσιαστικά αναστέλλεται για 25 ή 40 χρόνια. Δεν τροποποιείται κανένα δικαίωμα, δεν δημιουργείται κανένα δικαίωμα.

Το λέω αυτό διότι σας έχω και ένα άλλο παράδειγμα κάποιου που να έχει ιδιοκτησία επί της δασικής έκτασης. Δασική ιδιοκτησία διαπιστωμένη βάσει των κανόνων δασικής νομοθεσίας. Τα ιδιωτικά δάση που λέμε. Και αυτό παραμένει. Δεν τροποποιείται. Είπαμε ότι δεν τροποποιείται κανένα δικαίωμα, παρότι είναι πολύ – πολύ μικρό το ποσοστό αυτών που έχουν ιδιοκτησία με βάση τη δασική νομοθεσία σε δάση. Παρά ταύτα όμως δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση που αφορά το 100%. Μπορεί να υπάρχει 1% που να έχει ιδιοκτησία στο δάσος, την οποία μπορεί προφανώς να μεταφέρει με βάση τους κανόνες δασικής νομοθεσίας όμως.

Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ: Εάν δεν έχει;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν μπορεί προφανώς να τη μεταφέρει. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Δεν τροποποιείται. Ό,τι ισχύει σήμερα θα ισχύει και μετά την ψήφιση του νόμου.

Όσον αφορά το θέμα των προστίμων. Έχουμε βάλει καθόλου τον τύπο; Ωραία. Ο τύπος ο οποίος υπάρχει μέσα στο σχέδιο νόμου είναι ένας τύπος ο οποίος χρησιμοποιεί το κτίριο, τον περιβάλλοντα χώρο και τις συνοδεύουσες κατασκευές και τροποποιούνται με βάση και το κόστος των συνοδευουσών κατασκευών. Χρησιμοποιεί την επιφάνεια του κτιρίου, του υπογείου, χρησιμοποιεί την αντικειμενική αξία της πλησιέστερης ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται και επηρεάζεται από την αξία της κατοικίας ή της δόμησης στη γειτνιάζουσα περιοχή αμέσως έξω από τα όρια της δασικής νομοθεσίας.

Άρα έχει αυτό το συντελεστή. Έχει ταυτόχρονα συντελεστή για τη δόμηση χωρίς οικοδομική άδεια. Για την παλαιότητα με τρεις στάσεις χρονικές και ένα συντελεστή επιφανείας. Υπάρχει δηλαδή μια αύξηση αναλογική περαιτέρω της αύξησης των τετραγωνικών μέτρων με βάση την αύξηση του όγκου.

Έχει μια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Ο συντελεστής δηλαδή 1,3%, 1,5% κλπ. Ο περιβάλλοντας χώρος τώρα και γενικά η καταληφθείσα και τροποποιηθείσα επιφάνεια εξετάζεται ως προς την αξία της δασικής έκτασης η οποία έχει καταναλωθεί, την αξία της αναδάσωσης και της αποκατάστασης η οποία χρησιμοποιείται, την έκταση της εκχέρσωσης και ένα σταθερό συντελεστή ο οποίος αφορά συνολικά την οικιστική πύκνωση γιατί αυτό που δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε, αλλά δεν μπορούμε και να ποσοτικοποιήσουμε είναι ότι 30 σπίτια σε μια περιοχή δασική που έχουν τροποποιήσει το δασικό περιβάλλον, έχουν και τον αντίστοιχο δρόμο να το πω έτσι, για να πηγαίνει κανείς σε αυτά. Το οποίο δεν απεικονίζεται εδώ, δεν μπορεί να τακτοποιηθεί, ή να ανασταλεί το πρόστιμο σε αυτά. Όμως πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό ισοζύγιο για το δρόμο που πηγαίνει, γιατί κι αυτό είναι τροποποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Έχει μπει και ένας σταθερός όρος της τάξεως των 1.000 ευρώ εάν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν συνοδεύουσες κατασκευές που το πρόστιμό τους εξαρτάται από την αξία της κατασκευής. Δηλαδή όσο πιο υψηλής αξίας είναι η συνοδευούσα κατασκευή, αν είναι δηλαδή μια αποθηκούλα, ή μια πισίνα, έχει διαφορετικό περιβαλλοντικό δασικό πρόστιμο, γιατί αντιστοιχεί και στην περιβαλλοντική αξία την οποία έχει καταναλώσει.

Έχω κάποια παραδείγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα που έχω, το οποίο είναι ενδεικτικό. Θα βγάλουμε πίνακες. Έτσι και αλλιώς είναι η διαδικασία της διαβούλευσης ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στη φάση της νομοθέτησης, γιατί εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα, από την παλαιότητα και από την περιοχή. Ας κάνουμε μια υπόθεση για ένα κτίριο των 100 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή με τιμή ζώνης 2.000/τμ. Ας πούμε ότι έχουμε μια τέτοια εκτίμηση.

Εδώ το πρόστιμο προ του 1975 θα ανέρχεται σε περίπου 20.000 ευρώ. 19.950 είναι μια ποσοτικοποίηση που έχουμε κάνει. Για προ του 2003 ή 2001, θα το φτιάξουμε τώρα αυτό. Εδώ ο συντελεστής παλαιότητας βλέπετε ότι έχει κάποια σκαλοπάτια; Είναι το 75 το 2003 – 2011. Αν είναι προ του 1075 ένα ενδεικτικό είναι 19.950 ευρώ. Προ του 2003 είναι 37.500. Και προ του 2011 είναι 72.600.

Επαναλαμβάνω: 100 τ.μ. τιμή ζώνης 2.000 το τετραγωνικό, σας είπα ότι αυτό τροποποιείται γιατί έχουμε τιμές ζώνες από 500 μέχρι 5.000. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη βεντάλια τιμής. Εδώ ένα ενδεικτικό είναι αυτό. προ του ’75, επαναλαμβάνω, 19.950. Προ του 2003 37.500. Προ του 2011 72.600. Θα παράγουμε τέτοια υλικά. Εξάλλου σήμερα αναρτήθηκε στη διαβούλευση γιατί πρέπει να δούμε και όλες τις περιπτώσεις. Και η διαβούλευση θα μας δώσει και άλλες πληροφορίες.

Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ: Δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές δεν πολεοδομούνται, προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία και καθορίζεται και ένα πρόστιμο που δεν μπορώ να καταλάβω το ύψος αν συμφέρει ή όχι σε κάποιον. Έχουμε και ό,τι έγινε το καλοκαίρι στο Μάτι. Τον συμφέρει κάποιον να εγκαταλείψει το αυθαίρετό του; Λειτουργούν όλα αυτά σαν κίνητρα για να πάει σε ζώνη με στοιχειώδεις υποδομές;

Και δεύτερο. Για τις τροπολογίες που είπε ο κ. Υπουργός για τα αυθαίρετα, πρωτόκολλα κατεδάφισης κλπ. Έχουν κατατεθεί; Θα κατατεθούν; Πού; Πότε; Ευχαριστώ.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ψάχνουμε ημερομηνία ψήφισης. Είναι λίγο πιεσμένος ο Δεκέμβρης. Πιθανόν να βρούμε μια ημερομηνία, την τελευταία μέρα του κοινοβουλευτικού έργου.

Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ: Επίκειται δηλαδή. Είναι στην ΚΕΝΕ;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Έχουν περάσει από την ΚΕΝΕ. Έχουν τελειώσει από την ΚΕΝΕ. Είναι να τα βάλουμε στην επιτροπή και να ψηφίσουμε. Έχουμε ένα πακέτο πολλών πραγμάτων. Χωροταξία, περιβάλλον και ενέργεια. Επιμέρους πράγματα όλα, αλλά συγκροτούν ένα μεγάλο όγκο.

Έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα πάει αμέσως μετά. Το οποίο είναι ΙΓΜΕ, Γεωθερμία και πάει λέγοντας. Είναι μεγάλο. Και έχουμε και ένα πακέτο τροπολογιών που έχει χαρακτήρα επείγοντος λόγω λήξης του έτους και σε αυτό περιλαμβάνονται και επιμέρους τροπολογίες για άλλα θέματα.

Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ: Ερώτηση εκτός μικροφώνου.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να πω λίγο το θέμα. Είναι τελείως υποκειμενικό να σας πω εγώ. Το καταλαβαίνω τι λέτε.

Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΥ: Δεν έχω αντιληφθεί αν είναι αυστηρό το πρόστιμο και λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεν μπορώ να το λογαριάσω.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το πρόστιμο αυτό ικανοποιεί τις συνταγματικές επιταγές και μπορεί να υπερκαλύψει τα θέματα δασικού ισοζυγίου και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που είναι η βασική υποχρέωση και ταυτόχρονα επιλύει το θέμα του δασικού χάρτη. Αυτά είναι τα δυο βασικά ζητήματα.

Και ταυτόχρονα με τις άλλες ρυθμίσεις που κάνουμε δεν επιτρέπουμε το φαινόμενο αυτό να συνεχιστεί και ό,τι είναι από το 2011 και μετά μπαίνει σε μια πολύ γρήγορη διαδικασία αποκατάστασης κατεδαφίσεων.

Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και για τις περιοχές αυτές και πρέπει να σας πω ότι αυτό υπάρχει στη δασική στρατηγική, να υπάρχουν και αντίστοιχα εργαλεία ασφάλειας των πολιτών και του οικοσυστήματος και σε αυτές τις περιοχές. Η δασική στρατηγική έχει έναν ισχυρό άξονα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που περιλαμβάνει και τις μικρές περιοχές δάσους κατοικίας, αλλά θα μας δώσετε τη δυνατότητα να την παρουσιάσουμε συνολικά γιατί έχει και ισχυρό οικονομικό βραχίονα, κάποια άλλη στιγμή γιατί αυτή τη στιγμή προέχει το θέμα των οικιστικών πυκνώσεων.

Πάντως θα υπάρχουν ρυθμίσεις, γιατί σε κάθε περίπτωση η πολιτεία είναι υπεύθυνη για το θέμα της ασφάλειας πολιτών που θα επιλέξουν και να διατηρήσουν κτίρια στις οικιστικές πυκνώσεις. Πέρα από την πιθανή αποτροπή, δεν ξέρω αν θα υπάρξει αποτροπή, δε μπορώ να το εκτιμήσω απόλυτα, θα δούμε και τα νούμερα, είναι γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές το πρόστιμο μπορεί να είναι αρκετά υψηλό γιατί εξαρτάται κι από την τιμή ζώνης και από την έκταση της παρέμβασης και τις πιθανές συνοδεύουσες κατασκευές.

Όμως αυτό θα πρέπει να το δούμε συνολικά και ίσως και η διαβούλευση μας δώσει μια τέτοια εικόνα μιας κι εμείς το θέτουμε στη δημόσια συζήτηση το νομοσχέδιο.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Θα με συγχωρέσετε, έχω πολλές ερωτήσεις, οι περισσότερες είναι διευκρινίσεις όμως, θα ξεμπερδέψετε εύκολα.

Είπατε σε κάποια φάση ότι θ’ αναρτώνται οι οικιστικές πυκνώσεις. Ως τί θ’ αναρτώνται οι οικιστικές πυκνώσεις; Η διαδικασία της ανάρτησης έχει το νόημα του ότι βλέπεις αν συμφωνείς ή όχι με το περιεχόμενό του και να υποβάλλεις αντίρρηση.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες νησίδες οι οποίες δεν έχουν αναρτηθεί. Είναι οι οικιστικές πυκνώσεις μία από αυτές τις περιπτώσεις, είναι και τα σχέδια πόλης προφανώς. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θ’ αναρτηθούν στο σύνολό τους οι δασικοί χάρτες και αυτό πρέπει να γίνει γιατί είναι και υποχρέωσή Κτηματολογίου και πάρα πολλών άλλων ρυθμίσεων. Άρα λοιπόν η οικιστική πύκνωση αφού εξετασθεί ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων της και αφού εξαιρεθούν περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ας τις πούμε έτσι, τότε αναρτάται, γίνεται δηλαδή αναγγελία ανάρτησης κανονικά, όπως κάνουμε για τους υπόλοιπους δασικούς χάρτες και λέμε, αναρτάται η οικιστική πύκνωση του Δήμου τάδε.

Θ’ αναρτάται κανονικά, θα έχουμε το ιώδες περίγραμμα και το κυανού περίγραμμα, στο κυανού περίγραμμα, δηλαδή όσοι είναι μέσα στο μπλε θα μπορούν να κάνουν κανονικά διαδικασία αντιρρήσεων, πρόδηλων σφαλμάτων, αλλά και στο ιώδες μπορούν να κάνουν, διότι μπορεί ο πολίτης να δηλώνει ότι διαφωνεί με το χαρακτηρισμό του δασικού στο υπόβαθρο της κατοικίας του ή της ιδιοκτησίας του, δε μπορούμε ν’ αφαιρέσουμε το δικαίωμα αυτό. όλοι οι πολίτες έχουν ίδια δικαιώματα στο δασικό χάρτη.

Θα το δηλώνει, μπορεί να δηλώνει και πρόδηλο σφάλμα, αλλά έχει τη δυνατότητα αν είναι σε δασικό χαρακτηρισμένο υπόβαθρο, Δ’ δηλαδή, και έχει πάνω σε αυτό κτίριο και δεν είναι σε κυανό και δεν εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες αποκλεισμού υπαγωγής, να υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα που θα κάνουμε και αίτηση υπαγωγής του ως δασικό πρόστιμο και αναστολής των πράξεων που έχει κάνει η Δασική Υπηρεσία. Λέω ότι υπάρχουν και τα τρία, είναι διαθέσιμα.

Αυτό που θα γίνει για τις νησίδες, μετά από τους τρεις μήνες έχουμε πει, από την ολοκλήρωση των διευθυντικών πράξεων, δηλαδή θ’ αναρτηθούν μεμιάς, χρονοδιαγραμματικά, οι οικιστικές πυκνώσεις του μισού της χώρας. Γιατί έχουν καθυστερήσει τώρα ν’ αναρτηθούν. Και θα μπορεί ο πολίτης να κάνει όλα τα εργαλεία, θα δοθούν 3 μήνες, 3,5, πόσο λέει ο νόμος, για τους δασικούς χάρτες, θα μπορεί να κάνει αντίρρηση, πρόδηλο σφάλμα και προφανώς θα έχουν ανοίξει και τα εργαλεία μέχρι τότε για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του δασικού προστίμου.

Στις περιοχές που θα μπαίνουν τώρα, που γίνονται τώρα οι δασικοί χάρτες, θα θεωρηθούν και θ’ αναρτώνται, όλα μαζί, ενιαίο σεντόνι δηλαδή θ’ αναρτάται, δε θα έχει νησίδες εξαιρέσεις, πλην των οικισμών. Και εκεί, ο πολίτης με βάση το χαρακτηρισμό, αν δηλαδή είναι σε κυανό θα είναι σα να είναι σε όλα τ’ άλλα, δηλαδή θα έχει απορριφθεί η δήλωση του Δήμου περί πύκνωσης, αν παραμένει σε ιώδες, εκτός από τα διαθέσιμα εργαλεία που είναι το πρόδηλο σφάλμα και η αντίρρηση, θα έχει και τη δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο αυτό πλέον τον ψηφισμένο.

Και φυσικά θα έχει και τη δυνατότητα υπαγωγής στην αίτηση εκχέρσωσης και αλλαγής χρήσης που έχουμε κάνει για τον αγροτικό κόσμο. Άρα τώρα, ουσιαστικά, είναι ένα εργαλείο που προσομοιάζει σ’ ένα βαθμό, είναι διαθέσιμο, παράλληλο με το δασικό χάρτη, που δίνει τη δυνατότητα στη δόμηση εντός δασικής έκτασης, να δει αν υπό όρους θα μπορούσε ν’ ανασταλεί η πράξη που έχει, κατεδάφισης ή η αντίθεση που έχει με τη δασική νομοθεσία.

Γιατί τα υπόλοιπα λύνονται όλα. Και έτσι η πολιτεία και ο δασικός κόσμος να έχουν κι ένα εργαλείο δασικού ισοζυγίου και αποκατάστασης.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Όταν νομιμοποιείται ένας οικισμός, δεν αλλάζει ο δασικός χάρτης; Είπατε κάποτε ότι δε σας αρέσει η λέξη «νομιμοποιείται» αλλά εν πάση περιπτώσει όταν διατηρείται, να το πούμε έτσι, δεν αλλάζει ο δασικός χάρτης; Παραμένει αυτή η περιοχή στο δασικό χάρτη ως δασική;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι. Και εκ τούτου λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την πολεοδόμηση γιατί δε μπορεί να μπει σε πολεοδόμηση. Έχει υπόβαθρο δασικό χαρακτηρισμό

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Τί γίνεται με όσους μείνουν εκτός; Δηλαδή, όσες οικιστικές πυκνώσεις κριθούν ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ή τμήματα αυτών που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία που υφίσταται σήμερα.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Να υποθέσουμε ότι κατευθείαν μιας και τα έχει γραμμένα πια το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι είναι η τάδε περιοχή, είναι αυθαίρετα σε δάσος, μπαίνετε με τη μία μέσα και αρχίζετε και μοιράζετε πρόστιμα, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και τέτοια ή το αφήνουμε πάλι στην τύχη του όπως ήταν τόσα χρόνια;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έχω στα χέρια μου, πράξεις, πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης, τώρα βλέπω μπροστά μου από άλλες περιοχές, ήδη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που υπάρχουν ήδη. Εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών, έχουν πάρει αυτές τις εντολές από την περίοδο σύνταξης του Κτηματολογίου, δεν ξέρω, δυο θητείες, τρεις πίσω, αυτά όλα υπάρχουν, ισχύουν και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Θα κατεδαφιστούν δηλαδή;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο δεν κατεδαφίζονταν μέχρι τώρα ποιος ήταν: Απ’ τη μια μεριά υπήρχε η αβελτηρία και το πολιτικό όφελος των Διοικήσεων και απ’ την άλλη μεριά υπήρχε η έλευση πόρων και προσωπικού στις Διευθύνσεις, μην το κρύβουμε κι αυτό. Δηλαδή και τώρα ακόμα, ο Υπουργός προηγουμένως ανέφερε ότι θα δώσουμε ειδική χρηματοδότηση στις αποκεντρωμένες για τις λίστες που έχουν μαζέψει.

Δεν ξέρετε ότι ζητήσαμε, αλλάξαμε, ένα βαθμό διεκδικήσαμε αρμοδιότητα που δεν ήταν του Υπουργείου μας, το Υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα δια του Σώματος Επιθεώρησης να προχωρήσει σε πράξεις κατεδαφίσεων, αλλά διεκδικήσαμε αρμοδιότητα βλέποντας την απόλυτη αδυναμία και αν θέλετε του κοινωνικού περιβάλλοντος να λύσει αυτό το πρόβλημα και πήραμε αρμοδιότητα πλέον και συντάσσονται πράξεις και εκτελούνται πράξεις από το Υπουργείο. Και προφανώς χρηματοδοτούμε και τις αποκεντρωμένες για να κάνουν πράξεις, στις οποίες μέσα είναι και οι αυθαίρετες κατασκευές εντός δασικής νομοθεσίας. Αυτό ισχύει, προχωρά κανονικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έχει γίνει από τον Αύγουστο αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου).

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Επόμενη ερώτηση: Για τη μισή χώρα περίπου, τώρα καταρτίζονται οι δασικοί χάρτες. Πώς κάποιος θα ενταχθεί σε οικιστική πύκνωση όταν δεν έχει αναρτηθεί δασικός χάρτης, πώς θα γίνει η διαδικασία για όλες αυτές τις περιπτώσεις;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Στην ανάρτηση της περιοχής του. Θ’ αναρτηθούν οι περιοχές όλες. Και είπαμε, για τις περιοχές που δεν υπάρχει ακόμη θεωρημένος δασικός χάρτης, με την ανάρτηση του θεωρημένου θα προσπαθήσουμε τέλος του ’19, δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή εκπονούνται τώρα, νομίζω ότι έχουν ανατεθεί όλες οι μελέτες σε όλη την Ελλάδα, εκπονούνται δασικοί χάρτες, άρα λοιπόν τα ψηφιακά υπόβαθρα θα έχουν και το πολύγωνο του ιώδους, θ’ αξιολογηθεί από το Κτηματολόγιο Διεύθυνσης Δασών αν είναι ιώδες, εν είναι κυανό, τί είναι μέσα, τί είναι έξω και με το που αναρτάται ο δασικός χάρτης το’ 19 για την περιοχή αυτή, το 42% αν δεν κάνω λάθος, 41,5%, ταυτόχρονα ο πολίτης θα βλέπει κι αν είναι σε πύκνωση. Και θα μπαίνει και στο εργαλείο του νόμου που θα λειτουργεί πλέον, θα έχει τις εφαρμοστικές του.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ακόμα και στις εκλογές θ’ αναρτώνται, γιατί είπατε ψήφους, γι’ αυτό.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Πριν ενταχθεί κάποιος σ’ αυτή τη ρύθμιση, θα εξακριβώνεται με κάποιο τρόπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς; Δηλαδή έχει κάποιο νόημα κάποιος να ενταχθεί στη ρύθμιση αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι είχε καταπατήσει δημόσια έκταση; Γιατί είπατε ότι δε δημιουργεί δικαιώματα όλο αυτό. Πώς θα ελέγχεται η ιδιοκτησία της έκτασης που είναι το σπίτι;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όταν υποβάλλει έγγραφα ιδιοκτησίας με βάση τη δασική νομοθεσία, θα πηγαίνει στην έκπτωση που προβλέπει το πρόστιμο. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή, όταν υποβληθούν έγγραφα που αποδεικνύουν με βάση τη δασική νομοθεσία την ιδιοκτησία ως ιδιωτικό δάσος, πηγαίνει στην αντίστοιχη έκπτωση του δασικού προστίμου.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Άμα δεν είναι δασικό ή δάσος και είναι δημόσιο; Αν είναι δημόσιο δάσος θα νομιμοποιεί ένα σπίτι σε δημόσιο δάσος;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές εξαρχής, δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα σε οποιονδήποτε, δημιουργεί αναστολή της κατεδάφισης. Και είναι συγκεκριμένο, ακριβώς διότι δεν τροποποιεί και δε δημιουργεί δικαιώματα. Υπάρχει η διαδικασία όσον αφορά τα Δικαστήρια, να διεκδικήσει κάποιος την ιδιοκτησία με βάση τους τίτλους και τη σειρά των τίτλων, δεν τροποποιείται, δεν αλλάζει, δε διατυπώνεται και δεν αποκτάται κανένα δικαίωμα απ’ αυτό το νόμο.

Το ότι καταβάλλει κάποιος πρόστιμο στο δασικό ισοζύγιο για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, έχει να κάνει με την αναστολή της πράξης κατεδάφισης και με τη αποκατάσταση του περιβάλλοντος που είναι συνταγματική υποχρέωση και το ότι εκεί πέρα θα γίνει δασικός χάρτης. Αυτό μόνο.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Μιας και αναφερθήκατε σε Δικαστήριο, τί θα γίνει με τις περιπτώσεις όπου υπάρχει δικαστική απόφαση, για κατεδάφιση κτλ.;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τί εννοείτε δικαστική απόφαση; Νομίζω όλες οι διαδικασίες πηγαίνουν έτσι.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Αμετάκλητες αποφάσεις Δικαστηρίων.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η αναστολή της κατεδάφισης στην περίπτωση ένταξης, στις περιπτώσεις αυτές του νόμου, ισχύει οριζόντια. Διότι και η διοικητική πράξη της Διοίκησης που δεν έχει προσβληθεί, το ίδιο σοβαρή είναι για μας.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Να σας θυμίσω ότι ο νόμος για τ’ αυθαίρετα έπεσε στο ΣτΕ, εξαιρέθηκε αυτό το κομμάτι, ο δεύτερος νόμος για τ’ αυθαίρετα, με δικαστικές αποφάσεις, ο 4178.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ωραία.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Δε θα περιμένετε την απόφαση του ΣτΕ μιας και λέμε για Δικαστήρια; Αύριο δικάζεται η απόφαση στην Ολομέλεια. Το 5ο δεν ήταν θετικό, παρέπεμψε την απόφαση στην Ολομέλεια μεν, αλλά η αρχική του κρίση δεν ήταν θετική. Δε θα περιμένετε την έκδοση της απόφασης πριν την εφαρμογή του νόμου;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Νομίζω ότι το ερώτημα και η λογική αλληλουχία είναι διαφορετικά, εμείς έπρεπε ν’ αποδείξουμε ότι η Διοίκηση έχει συνέχεια και δεσμεύεται για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Και αυτό αποδεικνύουμε. Και καλά κάνουμε και το κάνουμε νωρίτερα, γιατί το ΣτΕ έχε ζητήσει ν’ αποδειχθεί από την πολιτεία έχει πλήρη βούληση και αν θέλετε συμπαγής για να ολοκληρωθεί το θέμα των δασικών χαρτών.

Δε θα ήθελα να μπω σε σχόλια σχετικά με την απόφαση του Τμήματος και το θέμα της παραπομπής στην Ολομέλεια, να σας υπενθυμίσω απλώς ότι έχει δυο σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με τη νομοθετική ρύθμιση του όρου των οικιστικών πυκνώσεων το οποίο έχει καλυφθεί ήδη νομοθετικά, δεν ήταν όλη η συζήτηση του Τμήματος όσον αφορά το θέμα των πυκνώσεων, αφορούσε και τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πυκνώσεων και αυτό λύθηκε.

Εγώ θεωρώ ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει με βάση τους κανόνες του Συντάγματος και τη νομοθέτηση που έχει γίνει ήδη για τις οικιστικές πυκνώσεις, για τα χαρακτηριστικά, αλλά και την ανάρτηση του νομοσχεδίου σχετικά με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών στο 100% της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι ο κοινός τόπος και της Κυβέρνησης και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν μου επιτρέπετε να μεταφράσω τη βούληση του Συμβουλίου παρ' ότι ξέρω ότι κρίνει με βάση το Σύνταγμα.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Υπάρχει Plan B;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Tι Plan B εννοείτε;

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Αν κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα εφαρμοστεί στο 100% της χώρας ο δασικός χάρτης.

Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή –επιτρέψτε μου τη λέξη «παιχνίδι» δεν τη λέω ειρωνικά- με το τι θεωρούμε έγκυρο και όχι. Θεωρούμε έγκυρη μια οικοδομική άδεια σε δάσος και εξαιρούμε αυτόν που έχει ένα σπίτι σε δάσος, ακόμη κι αν αυτή η οικοδομική άδεια ποιος ξέρει με ποιο τρόπο εκδόθηκε. Δίνουμε μια πίστη στη Διοίκηση, λέμε η Διοίκηση φέρει ευθύνη.

Δεν θεωρούμε αυτή τη στιγμή εφαρμόσιμα όλα τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής τα πρόστιμα, τα αναστέλλουμε. Μια πράξη της Διοίκησης που θα αναστέλλει τις κατεδαφίσεις και τις εξώσεις για 25 ή 40 χρόνια, θεωρείτε ότι δεν παράγει δικαιώματα; Δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε αυτή την υπόθεση;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Νομίζω ότι αυτό το ξεκαθαρίσαμε από πάρα πολλές πλευρές έτσι κι αλλιώς. Είναι προφανές ότι η σημερινή συζήτηση έχει μια διαφορετική αφετηρία. Εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε το δασικό ισοζύγιο, να εφαρμοστούν οι δασικοί χάρτες στο 100% της χώρας και να προστατευτούν οι περιοχές που έχουν οικοσυστηματικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του νομοσχεδίου.

Στις περιπτώσεις που εξαιρούνται όλων αυτών και μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση, αυτή πρέπει να γίνει με υπεραποτέλεσμα ως προς το περιβάλλον και το ισοζύγιο χωρίς να δημιουργούν κανένα δικαίωμα όμως και αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ο νόμος αυτός δεν παρεμβαίνει σε δικαιώματα, σε εγκυρότητα αδειών, δεν ασχολείται με το θέμα της ιδιοκτησίας και δεν δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει ούτε αφορά σε τακτοποίηση αυθαιρέτου, αφορά στην αναστολή δασικών προστίμων και έχει να κάνει μόνο με τη συνομιλία ως προς τον δασικό χαρακτήρα που προηγείται των πράξεων δόμησης, πολεοδόμησης, χαρακτηρισμών.

Μην το συγχέετε για τις περιπτώσεις που έχουμε οικοδομικές άδειες με βεβαιώσεις της Διοίκησης. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα και είναι νομοθετημένο.

Γ.ΛΙΑΛΙΟΣ : Όταν δίνει το δικαίωμα σε κάποιο να μείνει για σαράντα χρόνια σε ένα αυθαίρετο μέσα σε μια δημόσια δασική έκταση, αυτό δεν δημιουργεί δικαίωμα;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όχι δεν δημιουργεί δικαίωμα. Είναι αναστολή κατεδάφισης. Το δικαίωμα δυστυχώς τους το άφησαν οι προηγούμενοι. Και εγώ θέλω να είμαι ρητός σε αυτό: αυτός ο νόμος δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Λύνει κάποιο πρόβλημα που δημιούργησαν οι άλλοι. Και γι' αυτό δεν έχουμε και ζητήματα άλλης πολιτικής επιλογής.

Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, είχαν ονοματεπώνυμα, ήταν η Κυβέρνηση της χώρας επί 40 χρόνια, δυο Κόμματα ήταν και έτσι όπως το λέω, έτσι θέλω να το γράψετε. Εμείς με αυτό το νόμο δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα και δεν δίνουμε κανένα δικαίωμα. Λύνουμε πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό αυτού του νόμου.

Και σε άλλα πολλά άλλα σημεία της πολιτικής πρέπει να ομολογήσω ότι έχουμε βρεθεί σε τέτοια διλήμματα, αλλά για μας η βούληση είναι ξεκάθαρη: λύνουν προβλήματα που δημιούργησαν άλλοι. Αυτός ο νόμος δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, ούτε δικαιώματα εις βάρος του οικοσυστήματος, ή της δημόσιας περιουσίας.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ («ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»): Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω σε πολλές περιπτώσεις θα είναι πολύ υψηλά τα πρόστιμα. Θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη με το νόμο των αυθαιρέτων σε κάποιον να το κατεδαφίσει με 500 € και να γλιτώσει; Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτή υπάρχει έτσι κι αλλιώς είναι γραμμένο.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα θα υπάρχει.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είναι γραμμένο, το είπα κιόλας. Για την κατεδάφιση υπάρχει με το παράβολο των 500.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν έχετε χτίσει δηλαδή 400, σκεφτείτε το 500ρικο!

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Δεύτερον, αν κάποιος υποβάλλει αντίρρηση σε μια περιοχή με οικιστική πύκνωση και απορριφθεί αυτή η αντίρρηση. Μετά θα έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί στη διαδικασία του δασικού προστίμου, ή πρέπει να το κάνει από την αρχή σαν πακέτο;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Παρ' ότι αυτή τη στιγμή αναφέρεστε σε κάτι που πιθανολογικά μπορεί να γίνει μετά από δυο χρόνια.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά είναι κάτι που κάθε φορά το έχουμε μπροστά μας.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όχι δεν είναι κάτι το οποίο το έχετε μπροστά σας. Ο νόμος αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητα δυο χρόνια να μπει στο πρόστιμο, άρα συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία αντιρρήσεων η οποία θα γίνει.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ρωτάω, τη διαδικασία. Πρέπει να γίνει όλο μαζί; Πρέπει να γίνει πρώτα η αντίρρηση να εξεταστεί και μετά;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για το 50% της Ελλάδας είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι αντιρρήσεις έχουν υποβληθεί, έχουν υποβληθεί. Ό,τι πρόδηλα σφάλματα έχουν υποβληθεί, έχουν υποβληθεί και θα έρθει μετά από τουλάχιστον σήμερα τέσσερις – πέντε μήνες γιατί μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, να εκδοθούν οι πράξεις διαπίστωσης, να ανοίξει το ηλεκτρονικό εργαλείο, να γίνει η εξαίρεση των περιβαλλοντικών χώρων άρα μπορεί να έχουν τελειώσει και οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα σφάλματα από την προηγούμενη ανάρτηση.

Γι' αυτούς που θα μπουν στη διαδικασία το 2019 προς ’20 εμείς δίνουμε από ό,τι φαίνεται μέχρι τον Φεβρουάριο του ’21 τη δυνατότητα να μπει στις προβλέψεις του νόμου. Σε ποια χρονική στιγμή θα γίνεται τότε η αντίρρησή του, είναι αδύνατο να το προβλέψει ο νομοθέτης. Γι' αυτό λέμε ότι παράλληλα θα υποβάλλει και το μεν και το δε. Αν δικαιωθεί στην αντίρρηση, θα παίρνει πίσω το δασικό πρόστιμο.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα γίνει με αυτούς τους Δήμους που δεν έχουν υποβάλλει οικιστικές πυκνώσεις. Τι θα κάνουν αυτοί οι πολίτες δηλαδή;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να πάτε να τους κάνετε ερώτηση. Ειλικρινά και εγώ αναρωτιέμαι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είχατε πει όχι άλλη ευκαιρία πάντως.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι ευκαιρία να υπάρξει; Θα πρέπει να νομοθετήσουμε. Δεν βλέπετε ότι έπρεπε να νομοθετήσουμε;

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο πολίτης που έχει εκτεθεί από το Δήμαρχό του τι μπορεί να κάνει; Να μην τον ψηφίσει σε πρώτη φάση το Μάιο, αλλά πρακτικά τι μπορεί να κάνει.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εγώ απάντησα. Την ερώτηση αυτή να τη θέσετε στους Δήμους οι οποίοι παρ' ότι είχαν προσωπική επικοινωνία με εμάς δεν έχουν βοηθήσει την περιοχή τους.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα στον αέρα αυτοί. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ρωτάω ξανά γιατί ρώτησε ο Γιώργος.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Λοιπόν έχουμε πολύ καινούργιες ειδήσεις να σας δώσουμε την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν θα σας τις δώσουμε τώρα να μην χαθούν οι οικιστικές ρυθμίσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια διευκρίνιση και μια ερώτηση θέλω. Η διευκρίνιση είναι: ουσιαστικά τα ιώδη υπάγονται στο νόμο, όσα βρίσκονται στα περιγράμματα που έχουν κυανό χρώμα κατεδαφίζονται, πάνε για κατεδάφιση.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όσα βρίσκονται σε περίγραμμα κυανό εφαρμόζεται η νομοθεσία των δασικών χαρτών. Γιατί μπορεί να είναι αγροτικό εντός του, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μην το μπλέκεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ωραία. Και το άλλο, όποιος πολίτης θέλει να πληρώσει να το διατηρήσει γι' αυτά τα χρόνια θα ισχύσει το σύστημα του ΤΕΕ; Δηλαδή θα πηγαίνει με το μηχανικό; Πως θα γίνεται; Δηλαδή που θα πληρώνει; Στην Πολεοδομία;

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα υπάρχει μια Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το πληροφοριακό σύστημα που θα έχει το Κτηματολόγιο για την ένταξη. Μέσω Κτηματολογίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μας είπατε για τα ποσοστά που μπορεί να αφορά. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των αυθαίρετων αυτών κτισμάτων; Εκτίμηση.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς αυτό. Το 0,03% ίσως εμείς να έχουμε τη δυνατότητα ένα μήνα μετά την ψήφιση του νόμου στην πρώτη διαπιστωτική πράξη όπου το Κτηματολόγιο θα μας λέει ποιες είναι πραγματικές πυκνώσεις ή όχι, να μας δώσει και τα στοιχεία για να αρχίσουμε να κάνουμε την εφαρμοστική, την Υπουργική Απόφαση δηλαδή.

Ευχαριστούμε πολύ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση