Τουρισμός υπαίθρου: Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στην Κρήτη

Τις καινοτόμες προτάσεις επενδυτών στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου αναμένει η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς το σχέδιο υλοποίησης της λεγόμενης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης και της κατάθεσης προτάσεων.

Σχετική ενημερωτική εκδήλωση, σύμφωνα με το rethemnosnews.gr, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στην αίθουσα του Κέντρου Ενημέρωσης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη που λειτουργεί στο κτίριο του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια.

Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα του Πολιτιστικού-Τουριστικού Τομέα εστιάζει αρχικά στον κλάδο του Τουρισμού Υπαίθρου και η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί οποιοδήποτε επιχειρηματία έχει μια πρωτότυπη ιδέα, θέλει να εκμεταλλευτεί τις ανακαλύψεις των ερευνητών και να τις προωθήσει στην αγορά, να υποβάλει τις προτάσεις του.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3 Crete), η οποία εστιάζει σε 4 πυλώνες:

-Αγροδιατροφή,
-Πολιτισμός-Τουρισμός,
-Περιβάλλον-Ενέργεια και
-Γνώση

και επιδιώκει την ένταξη καινοτόμων προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 65.622.091,25 € συνολικά.

Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση αυτή αποτελεί η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η  εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Στον Πολιτιστικό – Τουριστικό τομέα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη ξεκινήσει μια συστηματική διαβούλευση για να προσελκύσει τους επιχειρηματίες και τα ερευνητικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται, με στόχο να εφαρμοστούν καινοτομίες στις επιχειρήσεις της Κρήτης.

Βασική επιδίωξη είναι η «επιχειρηματική ανακάλυψη», με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τις επιχειρήσεις του νησιού.

Ειδικότερα, προβλέπεται να ενισχυθούν οι εξής κατηγορίες δράσεων σε επιλεγμένους τομείς της περιφερειακής οικονομίας:

  • Σχέδια επίδειξης/δοκιμαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ σε τομείς προτεραιότητας της RIS
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
  • Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
  • Ενίσχυση
  • Ενίσχυση Επιχειρήσεων για επενδύσεις.
  • Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) για τις Επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων αποτελεί η στενή συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των μικρών, μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων της Κρήτης. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν, θα υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, ανάλογα με την συγκεκριμένη δράση.

Για την οργάνωση της διαβούλευσης έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας και λειτουργεί η «Πλατφόρμα Καινοτομίας για τον Πολιτισμό-Τουρισμό».

Η Ομάδα Εργασίας θα καταγράψει αρχικά τις ερευνητικές και επιχειρηματικές δυνατότητες στην Κρήτη, με εξειδίκευση στον τουρισμό υπαίθρου. Ο τουρισμός υπαίθρου είναι κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που έχει ως σκοπό την επαφή του επισκέπτη – τουρίστα με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της υπαίθρου.

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι:

-Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της προσωπικής εξυπηρέτησης πελατών, τη βελτίωση της διαδραστικότητας, τη μείωσης του κόστους των υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών αυξημένης προστιθέμενης αξίας.
-Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς, συστημάτων πλοήγησης, διαχείρισης δρομολογίων σε τουριστικές περιοχές.
-Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα καταγραφής των καινοτόμων ιδεών, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης, δηλαδή, προώθησή τους σε μια διευρυμένη αγορά και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Η φόρμα προτείνεται να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή εναλλακτικά να την αποσταλεί συμπληρωμένη συνημμένα στο e-mail: ris3tou@crete.gov.gr .

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση