Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων για το LIFE 2017

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Greek LIFE Task Force το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση LIFE 2017.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE για το έτος 2017 προβλέπεται να δημοσιευθεί στις 28 Απριλίου 2017.

Δείτε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης:

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την πρόσκληση LIFE 2017

Είδος έργου

Υποπρόγραμμα / Θεματική προτεραιότητα

Προθεσμία

Παραδοσιακά Έργα
Δράση για το Κλίμα (Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής,  Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
07 Σεπτεμβρίου 2017
  Περιβάλλον (ENV – Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων)
12 Σεπτεμβρίου 2017
Περιβάλλον (NAT – Φύση & Βιοποικιλότητα)
14 Σεπτεμβρίου 2017
Περιβάλλον (GIE – Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
14 Σεπτεμβρίου 2017
Προπαρασκευαστικά Έργα
Περιβάλλον
20 Σεπτεμβρίου 2017
Ολοκληρωμένα Έργα
Πρώτη φάση
Περιβάλλον, Δράση για το Κλίμα
26 Σεπτεμβρίου 2017
Ολοκληρωμένα Έργα
Δεύτερη φάση
Περιβάλλον, Δράση για το Κλίμα
Μέσα Μαρτίου 2018
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση