Το Ηράκλειο καινοτομεί: Κάνεις κομποστοποίηση και πληρώνεις λιγότερα δημοτικά τέλη

Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων με αντάλλαγμα την μείωση των δημοτικών τελών;

H ιδέα στην θεωρία φαντάζει εφικτή, αλλά πράξη θα επιχειρήσει να την κάνει ο Δήμος Ηρακλείου με την τοποθέτηση ειδικών κομποστοποιητών, χωρίς οσμές και διαρροές, σε σημεία του αστικού ιστού, τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος κομποστοποίησης AQUA (συστήματα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον), με το οποίο θα προσπαθήσει να επιφέρει αλλαγές στην στάση των πολιτών απέναντι στα οργανικά απορρίμματα και να τους προτρέψει να επιλέξουν την κομποστοποίηση τους, έναντι μείωσης των δημοτικών τελών.

Στους δημότες θα δοθεί μια ειδική κάρτα χρήσης του κομποστοποιητή και ένας συγκεκριμένος αριθμός ειδικών σακουλών, όπου θα τοποθετούν τα οργανικά τους απορρίμματα. Μόλις γεμίζει η κάθε σακούλα, ο δημότης θα την τοποθετεί στον κομποστοποιητή χρησιμοποιώντας την κάρτα του.

Μόλις εξαντληθούν οι σακούλες, οι δημότες θα μπορούν να προμηθεύονται καινούργιες από τον Δήμο με την επίδειξη της ειδικής κάρτας ώστε να καταγράφεται παράλληλα και το βάρος των ποσοτήτων που έχουν απορρίψει. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό θα προκύψει αργότερα και η τελική έκπτωση που τους αναλογεί στα δημοτικά τέλη.

Στόχοι του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους, η εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τα έξοδα διαχείρισης των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ισχυρών κινήτρων στους δημότες να αναπτύξουν το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.

Αυτό είναι ουσιαστικά το τέταρτο πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου, με προσανατολισμό στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους λίγους αντίστοιχους δήμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα AQUA, στο οποίο μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, υλοποιείται με τη συνεργασία των Δήμων Ρόδου και Λεμεσού, καθώς και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση