Το ΚΑΠΕ υποστηρίζει δημόσιους φορείς στην εξοικονόμηση ενέργειας

Η υποστήριξη των δημόσιων αρχών για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών βιώσιμης ενέργειας, σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών, είναι ο βασικός στόχος του ευρωπαϊκού έργου PUBLENEF. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από υπάρχουσες πρακτικές σε χώρες, περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ.

Το έργο PUBLENEF, που στην Ελλάδα υποστηρίζεται από το ΚΑΠΕ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ε.Ε. Συντονίζεται από το ολλανδικό JIN (Joint Implementation Network- Climate & Sustainability) και υλοποιείται με τη συνεργασία 12 οργανισμών που εκπροσωπούν 11 χώρες: την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία, την Βουλγαρία, την Αυστρία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον περασμένο Μάρτιο και μέσα στους επόμενους 36 μήνες οι συμμετέχοντες θα επανεξετάσουν τις ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την υλοποίηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, θα συλλέξουν βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και θα τα αναπαραγάγουν σε διάφορα κράτη μέλη, περιφέρειες και δημοτικές αρχές.

Το PUBLENEF έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθά τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στην αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και να εμπλέκει διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων. Απευθύνεται σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς υλοποίησης πολιτικής, δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών, φορείς της αγοράς και άλλους που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ενεργειακής απόδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του έργου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στον Συντονιστή του έργου Δρ. Βλάση Οικονόμου (Vlasis@jin.ngo) και στην υπεύθυνη επικοινωνίας του ΚΑΠΕ κα Κική Παπαδοπούλου (kpapad@cres.gr).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση