Το μήνυμα Φάμελλου για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, που εορτάζεται σήμερα 22 Μαΐου, απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα Βιολογικής Ποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πλούτος των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και  η ποικιλία των τύπων οικοτόπων που υπάρχουν στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της πολυποίκιλης γεωμορφολογίας, των διάφορων κλιματικών τύπων και της συνεύρεσης ειδών από τρεις διαφορετικές ηπείρους, την κατατάσσουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη Βιοποικιλότητα, αλλά και με τις μεγαλύτερες ευθύνες για τη διαφύλαξή της», τονίζει αρχικά ο κ. Φάμελλος.

«Ενδεικτικά», συνεχίζει ο αναπληρωτής υπουργός, «στη χώρα μας καταγράφονται περισσότερα από 6.000 είδη και υποείδη φυτών (πολλά από τα οποία ενδημικά), περισσότερα από 400 είδη πουλιών (φωλεάζοντα, μεταναστευτικά, διαχειμάζοντα), δεκάδες είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων είδη που έχουν εξαφανιστεί από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο), και 27.000 ασπόνδυλα, μεταξύ των οποίων 4.000 ενδημικά, ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 15.000 ασπόνδυλα, που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί».

Όπως υπενθυμίζει ο κ. Φάμελλος, «η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας συμπίπτει χρονικά με τα 25α γενέθλια της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 του Συμβουλίου,  γνωστότερη ως «Οδηγία των Οικοτόπων», αλλά και του προγράμματος LIFE. Η χώρα μας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Οδηγιών οικοτόπων και ορνιθοπανίδας υποστήριξε την αναγκαιότητα, αλλά και την ουσιαστική εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών».

«Το LIFE αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την εκπόνηση δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των προβλέψεων των παραπάνω Οδηγιών. Το LIFE θα πρέπει να διατηρηθεί ως βασικό μέσο χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, να ενισχυθεί με περισσότερους πόρους, αλλά και να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες για διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς σε πολλές χώρες του νότου, όπως στην Ελλάδα, οι κύριες δράσεις αφορούν στη διατήρηση του υφιστάμενου βιολογικού πλούτου και όχι στην αποκατάσταση, που κοστίζει και πολύ περισσότερο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη και διατήρηση του οικολογικού πλούτου της Ελλάδας, που αποτελεί αξία για όλη την Ευρωπαϊκή οικογένεια», καταλήγει στον χαιρετισμό του ο αναπληρωτής ΠΕΝ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση