Το προσχέδιο του αναθεωρημένου ΚΕΝΑΚ που ανοίγει τον δρόμο στο νέο «Εξοικονομώ»

Με τη διαδικασία του επείγοντος διαβίβασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το προσχέδιο του αναθεωρημένου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να ξεμπλοκάρουν άμεσα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση και να ανοίξει, με τη σειρά του, ο δρόμος για την υλοποίηση του νέου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το ΥΠΕΝ παρακαλεί για την προώθηση του προσχέδιου, «σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την Οδηγία 2015/1535/ΕΕ καθώς και για την εξέτασή του με τη διαδικασία του επείγοντος».

«Στο πλαίσιο της Οδηγίας 31/2010/ΕΕ, η χώρα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για τα "βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης". Η σχετική μελέτη ξεκίνησε να εκπονείται τον Ιανουάριο του 2016 και τα αποτελέσματα αυτής εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτά - και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 5 της Οδηγίας - προέκυψε η υποχρέωση αναθεώρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου ΚΕΝΑΚ, όπως αυτές καθορίζονται στο Κεφάλαιο Γ' αυτού», επισημαίνεται ακόμη.

«Ωστόσο, και εν αναμονή της δημοσίευσης του αναθεωρημένου ΚΕΝΑΚ», συνεχίζει η έκθεση, «υφίσταται δέσμευση - σχετικών με την ενεργειακή αποδοτικότητα - κονδυλίων, η οποία έχει επιφέρει πολλαπλές και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις».

Αυτές, σύμφωνα με την έκθεση, είναι:

  • αδυναμία εκταμίευσης πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία,
  • αδυναμία μόχλευσης της αγοράς για εξεύρεση επιπλέον κονδυλίων για υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας,
  • αδυναμία υλοποίησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα (κατοικία - τριτογενής, ιδιωτικό και δημόσιο),
  • μεγάλη κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και άλλων συναφών με αυτήν τομέων με δεδομένη την οικονομική κρίση/ύφεση.

«Επισημαίνεται, επίσης, ότι λόγω της μεγάλης συμμετοχής του κτιριακού τομέα (45%) στην τελική ενεργειακή κατανάλωση, κάθε πρόσθετη καθυστέρηση έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις, με κύρια τη μεγάλη απόκλιση από τον εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2010/27/ΕΕ. Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό, τριτογενή και δημόσιο τομέα, συμβάλλουν ώστε να προσμετρηθούν στο στόχο οι επιτευχθείσες εξοικονομήσεις ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά δεν δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων ούτε χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένου, δηλαδή δημοσιευμένου, Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», προστίθεται.

Και η έκθεση καταλήγει: «Για όλους τους ανωτέρω λόγους αιτούμεθα, την κοινοποίηση του παρόντος σχεδίου τεχνικού κανονισμού με τον χαρακτήρα του επείγοντος, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στη δημοσίευση του συνημμένου Σχεδίου ΚΕΝΑΚ».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.