Το πρώτο φιλοπεριβαλλοντικό νοσοκομείο της χώρας είναι στη Θεσσαλονίκη (φωτο)

του Νίκου Αβουκάτου

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη είναι μια ιατρική μονάδα υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας που έχει υιοθετήσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Οι πράσινες επιδόσεις του είναι εξαιρετικές και με αυτές έχει γίνει πλέον το πρώτο φιλοπεριβαλλοντικό Νοσοκομείο της χώρας.

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι διαδικασίες διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών υπάρχουν εδώ και μια οκταετία. Σταδιακά τα ρεύματα των υλικών που μπορούν να αξιοποιηθούν αυξήθηκαν και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές διαλογής στην πηγή.

Η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Νίκη Τζουανοπούλου με την πράσινη συνείδησή της κατάφερε να προσδώσει στο Νοσοκομείο έναν οικολογικό χαρακτήρα. «Τον περασμένο χρόνο η ανακύκλωση επεκτάθηκε και σε χώρους συνάθροισης κοινού με τέσσερα ρεύματα υλικών ενώ τα ρεύματα των υλικών που καταλήγουν για ανακύκλωση στο εστιατόριο ανέρχονται σε πέντε», τόνισε στη Greenagenda.gr η κ. Τζουανοπούλου.

Εξαιρετικά είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

1) Εκτράπηκαν από την υγειονομική ταφή ή τη λανθασμένη διαχείριση τα παρακάτω υλικά, οδηγώντας τα προς αξιοποίηση:

ΧΑΡΤΙ: 20.100 kg

ΠΛΑΣΤΙΚΟ: 5.700 kg

ΚΑΠΑΚΙΑ: 1.934,80 kg

ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού): 4.626 kg

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (ανήκουν στην κατηγορία των ΑΗΗΕ): 340 kg

ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (Μπαταρίες): 536,5 kg

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ: 200 lt

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ: 1.460 kg

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ: 460,6 kg

2) Δόθηκαν για επισκευή και επαναχρησιμοποίηση:

TONER –ΜΕΛΑΝΙΑ: 478 τεμάχια

Τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) διαχειρίζονται ξεχωριστά, με ευθύνη των αναδόχων που αναλαμβάνουν έργα στο Νοσοκομείο. Η ευθύνη κατοχυρώνεται με ειδικό όρο στις συμβάσεις.

Από την ανακύκλωση καπακιών, δράση που γίνεται σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου παρέλαβε ένα αναπηρικό αμαξίδιο που έχει δοθεί προς χρήση για τους ασθενείς του ενώ για κάποια υλικά όπως χαρτί και toner–μελάνια, έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Το Νοσοκομείο συνεργάζεται με το «Κάθε Κουτί Μετράει» για την προώθηση της ανακύκλωσης αλουμινίου.

Ακόμη, δημιουργήθηκαν 20 πράσινα σημεία σε χώρους συνάθροισης κοινού για τη διαλογή τεσσάρων υλικών: χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, καπάκια. Επιπλέον, στο εστιατόριο του Νοσοκομείου γίνεται διαλογή και γυάλινων συσκευασιών (άρθρο 12 του Ν. 2239/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4296/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4496/2017).

Η εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργίας περιβαλλοντικής κουλτούρας είναι καθοριστικής σημασίας. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 168 ώρες εκπαιδεύσεων σε 230 εργαζόμενους (177 ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 62 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, 6 νεοπροσλαμβανόμενοι ειδικευόμενοι γιατροί, 45 Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδος Τμημάτων (ΤΥΔΑΥΜ). Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν στην περιβαλλοντική νομοθεσία, με έμφαση στη Διαχείριση Αποβλήτων στις Υγειονομικές Μονάδες και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκομείου.

Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους «παραγωγούς» αποβλήτων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), μόνο το 10-25% αφορά επικίνδυνα απόβλητα ενώ το 75-90% προσομοιάζει των οικιακών.

Οι υγειονομικές μονάδες, ο κύριος ρόλος των οποίων είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, διαθέτουν και υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως διοικητικές, τεχνικές, πληροφορικής, σίτισης, πλυντηρίων, αποθηκών υλικού. Τα απόβλητα που παράγονται από τις υπηρεσίες αυτές είναι απόβλητα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να αξιοποιηθούν. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο όγκος των αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και ενισχύεται η κυκλική οικονομία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση