Το σχέδιο για τη μείωση παραγωγής αποβλήτων

Το πρώτο εθνικό σχέδιο για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει 71 δράσεις προς υλοποίηση μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, με έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για την αλλαγή καταναλωτικών συμπεριφορών, πεδίο σαφώς υποτιμημένο την τελευταία δεκαετία. Στο επίπεδο της βιομηχανίας, πάντως, το σχέδιο εξαντλείται σε παραινέσεις, χωρίς να θέτει δεσμευτικούς στόχους πλην εκείνων της κοινοτικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο δίνεται στη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Βασικός στόχος του «Εθνικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων» (ΦΕΚ Α83) είναι «η ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης για τη δημιουργία των συνθηκών για μικρότερη κατανάλωση πρώτων υλών και τον μετασχηματισμό των καταναλωτικών προτύπων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της σταδιακής μείωσης στην παραγωγή αποβλήτων». Η πλειονότητα των δράσεων απευθύνεται στα νοικοκυριά, στον δημόσιο τομέα, στις εμπορικές δραστηριότητες (λιανικό εμπόριο, επιχειρήσεις), στα σχολεία και λιγότερο στον τουρισμό, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στη βιομηχανία.

Ξεχωριστή σχέση στο σχέδιο κατέχει η μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς η χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, κατέχει την 4η (χειρότερη) θέση στην Ευρώπη. Οπως αναφέρεται στο σχέδιο, σε κάθε Ελληνα αντιστοιχούν κατά μέσον όρο περί τα 196 κιλά τροφίμων που σπαταλώνται σε ετήσια βάση, ενώ η σπατάλη τροφίμων συνυπάρχει, δυστυχώς, με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας (1,4 εκατ. άτομα, 12,9% του πληθυσμού της χώρας, 2015).

Στόχος του εθνικού σχεδίου είναι η μείωση, έως το 2030, των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% σε σχέση με τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων το 2022 και μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης και στα νοικοκυριά, καθώς και των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού. Ανάμεσα στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται η βελτίωση της γνώσης σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων τροφίμων, η υποστήριξη της δωρεάς τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, η προώθηση της μείωσης αποβλήτων τροφίμων στον πρωτογενή τομέα, η ενεργοποίηση των κλάδων επεξεργασίας – μεταποίησης και εμπορίου τροφίμων για τη μείωση αποβλήτων τροφίμων, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και της εστίασης για την αλλαγή συμπεριφοράς στην κατανάλωση και στη διαχείριση τροφίμων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει και αρκετές… μεγαλοστομίες: για παράδειγμα, φιλοδοξεί «τη θέσπιση ενός ισχυρού και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής το οποίο θα καταστήσει συνήθη πρακτική τα βιώσιμα προϊόντα, τις βιώσιμες υπηρεσίες και τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, μετασχηματίζοντας τα καταναλωτικά πρότυπα, ώστε εξαρχής να μην παράγονται απόβλητα». Ή, στην περίπτωση των συσκευασιών, την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους». Επίσης οι δράσεις που αφορούν την ουσία του μετασχηματισμού της αγοράς (λ.χ. σχεδιασμός προϊόντων) και αφορούν τη βιομηχανία έχουν όλες προαιρετικό χαρακτήρα, με τους στόχους να «προωθούνται» ή να «ενθαρρύνονται» χωρίς αυστηρές δεσμεύσεις. Οσον αφορά την υλοποίηση, κυριότεροι φορείς είναι τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, δήμοι και περιφέρειες.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση