Το ΤΜΕΔΕ στηρίζει τους επιστήμονες και τις τεχνικές επιχειρήσεις

του Θοδωρή Καραουλάνη

Η ίδρυση και λειτουργία του ΤΜΕΔΕ είναι και αποδεικνύεται κρίσιμη, ιδιαίτερα μέσα στην μακρόχρονη κρίση, για την ύπαρξη και λειτουργία των μικρών και μεσαίων τεχνικών εταιρειών, εργοληπτών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με δημόσια έργα και μελέτες. Αυτό αναδείχθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) Κωνσταντίνου Μακέδου με δημοσιογράφους, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση του Ταμείου.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, σε μια ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία. Η ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν ωφέλησε μόνο τον κλάδο μας, τους μηχανικούς και εργολήπτες, αλλά πρωτίστως την ελληνική οικονομία. Επιθυμούμε και εργαζόμαστε έτσι, ώστε το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να καταστεί ουσιαστικός αρωγός και υποστηρικτής των επιχειρηματικών δράσεων των μελών του, αλλά και φυσικά να διευρύνουμε τις συνέργειες με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, ισχυροποιώντας και αναδεικνύοντας περαιτέρω το νέο μας φορέα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Μακέδος αναφερόμενους στους τέσσερις στόχους, που υλοποίησε η Διοίκηση μέσα στο 2017.

Όπως αναδείχθηκε από τη συζήτηση, το ΤΜΕΔΕ λειτουργεί, ιδιαίτερα μέσα στην κρίση και λόγω των περιορισμών που έχει το τραπεζικό σύστημα σήμερα, ως πραγματικός αρωγός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς παρέχει εγγυοδοσία σε μελετητές και εργολήπτες δημοσίων έργων (διπλωματούχων μηχανικών, αποφοίτων ΤΕΙ, εργοληπτικών και μελετητικών εταιρειών γενικότερα κλπ).

Σημειώνουμε ότι το ΤΜΕΔΕ υποστηρίζει 31.000 μέλη - πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 Τεχνικές Εταιρείες, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος όσων αναλαμβάνουν έργα και μελέτες δημοσίων έργων, όπως έργα και μελέτες περιβάλλοντος, οδικά, υδραυλικά, τεχνικά, χωματουργικά, υποδομών κ.α.

Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα από τα μεγέθη που πέτυχε το ΤΜΕΔΕ, καθώς εξέδωσε 50.154 εγγυητικές επιστολές μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Κωνσταντίνος Μακέδος σημείωσε ότι από αυτές, η συντριπτική τους πλειοψηφία αφορά εγγυητικές για έργα έως 50.000 ευρώ, αναδεικνύοντας στην πράξη το ρόλο του ΤΜΕΔΕ στην στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Από το σύνολο των εγγυητικών επιστολών του 2017 το 84% αφορά εγγυητικές επιστολές καλής συμμετοχής σε διαγωνισμούς έργων και μελετών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ύπαρξης του ταμείο στη διασφάλιση της λειτουργίας των τεχνικών επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 16% αφορά εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (το 11%), προκαταβολής και δεκάτων.

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι μέσω του ΤΜΕΔΕ ενισχύονται μικρές και μεσαίας επιχειρήσεις που απασχολούν επιστήμονες αλλά και αυταπασχολούμενοι επιστήμονες, καθώς αυτό αποτελεί όρο επιτυχίας της εθνικής οικονομίας στην προσπάθεια ανάκαμψης και παράλληλα συμβάλει αποφασιστικά και στην πράξη στη στήριξη των νέων επιστημόνων, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο του brain drain, να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η επιχειρηματικότητα στη χώρα και να βοηθούν οι επιχειρήσεις και το κράτος για καλύτερα δημόσια έργα και μελέτες. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «σε συνθήκες ασφυξίας της οικονομίας, θα ήταν καταστροφικό να μην υπάρχει το ΤΜΕΔΕ με τις εγγυήσεις που παρέχει για δημόσια έργα και μελέτες». Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ σημείωσε ότι από τις 50.000 και πλέον εγγυητικές που εκδόθηκαν από το Ταμείο το 2017, περίπου οι μισές εκδόθηκαν και διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά και οι υπόλοιπες είναι έγγραφες. Όμως φιλοδοξούμε αυτό να βελτιωθεί, σημείωσε ο κ. Μακέδος.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, ανάπτυξη και λειτουργία του ΤΜΕΔΕ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ στο γεγονός ότι από το πρώτο έτος της λειτουργίας του, το νέο Ταμείο προχωρά στην ηλεκτρονική του λειτρουργία και εξελίσσεται σε έναν πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για την εγγυοδοσία. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, που είχε τίτλο «ΤΜΕΔΕ: Ίδρυση - Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Προοπτικές», ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, παρουσίασε αναλυτικά τους τέσσερις βασικούς στόχους, που υλοποιήθηκαν το 2017.

1ος άξονας: Ίδρυση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε απογραφή περιουσιακών στοιχείων που «κληρονόμησε» ο φορέας από το Τμήμα Εγγυοδοσίας του παλαιού ΤΣΜΕΔΕ (το οποίο διαδέχθηκε) και προχώρησε σε:
- Έγκριση καταστατικού λειτουργίας
- Διαμόρφωση λειτουργικού οργανογράμματος
- Δημιουργία Επενδυτικής Επιτροπής και Επιτροπών Διακινδύνευσης και Εσωτερικού Ελέγχου
- Σύσταση Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, Οικονομικής και Λογιστικής Οργάνωσης
- Κατάρτιση προϋπολογισμού 2017, βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
- Διασφάλιση λειτουργίας υπηρεσιών Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω 39 υποκαταστημάτων, που υπάγονται πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α.

2ος άξονας: Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου, για 31.000 μέλη - πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 Τεχνικές Εταιρείες.

3ος άξονας: Μετάβαση του Ταμείου στην ψηφιακή εποχή
Στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Την 1η Οκτωβρίου 2017 προχώρησε ο μετασχηματισμός του φορέα μας σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e-Πρωτόκολλο, e- Εγγυητικές και e - Εγκυρότητα.

4ος άξονας: Ενίσχυση και διεύρυνση των υπηρεσιών του Ταμείου
Εγκαταστάθηκε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (ΣΔΠΠ) του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ταμείου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Επιπλέον, το ΤΜΕΕΔΕ κατάφερε άμεσα οι εγγυητικές του επιστολές να γίνονται δεκτές στα προγράμματα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Προοπτικές 2018
Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος ανέλυσε τους στόχους και τις προοπτικές του Ταμείου για το επόμενο έτος, τονίζοντας πάντα τη συμβολή του στην ύπαρξη και λειτουργία ολόκληρου του τεχνικού κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΜΕΔΕ το 2018 προχωρά σε:

 • Ολοκλήρωση όλων των ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο mobile εφαρμογών
 • Εκσυγχρονισμό, αλλά και εξορθολογισμό του Κανονισμού Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας
 • Εξωστρέφεια και τη διεθνή αξιολόγηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της συμμετοχής του στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM
 • Αναβάθμιση και περαιτέρω στελέχωση της Επιτροπής Διακινδύνευσης (risk Analysis) και των Επιτροπών Επενδύσεων και Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ψηφιοποίηση του Αρχείου των παλαιών έγγραφων εγγυητικών και την υπαγωγή τους στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα
 • Διερεύνηση της αντασφάλισης των εγγυήσεων
 • Ανάπτυξη Κλάδων ειδικών ασφαλιστικών παροχών των πιστούχων μας στους τομείς υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά επαγγέλματα και εταιρείες, προσαρμοσμένα στους κινδύνους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού
 • Διερεύνηση δράσεων – έργων Ε.Σ.Π.Α. για περαιτέρω προώθηση της πιστοδοσίας και τη συγκέντρωση αναπτυξιακών κεφαλαίων

Ιδιαίτερα στάθηκε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ στις συνέργειες και ταυτόχρονα στην αξιοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων που αντλεί το ΤΜΕΔΕ από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο αποκάλεσε ως «μήτρα» του, με δράσεις που προγραμματίζονται όπως:

 • Τη φιλοξενία, στο κτίριο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., της μεγαλύτερης τεχνικής βιβλιοθήκης της χώρας, της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε.
 • Την προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αλλά και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, με το εμβληματικό κτίριο του Ταμείου
 • Τη διάθεση των χώρων εκδηλώσεων του - βραβευμένου -αρχιτεκτονήματος στον τεχνικό κόσμο για εκδηλώσεις και πολιτιστικές χρήσεις
 • Την Ίδρυση και λειτουργία επιστημονικού ινστιτούτου από κοινού με το Τ.Ε.Ε.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση