Το ΥπΑΑΤ συνεχίζει τις δράσεις στήριξης των ψυχανθών

Η Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε το Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών. Το Σχέδιο του Τεχνικού Κανονισμού αφορά στα είδη Φακή, Ρεβίθι, βρώσιμο Κουκί, δύο είδη Λαθουριού (Lathyrus sativus και Lathyrus occhru), Λαθούρι – Φάβα Σαντορίνης, Φασόλια κοινά, Φασόλια γίγαντες και Φασόλια Μαυρομάτικα που συγκαταλέγονται στα Όσπρια, καθώς και άλλα είδη της οικογένειας των ψυχανθών όπως: κτηνοτροφικό Λαθούρι, κτηνοτροφικό Ρεβίθι, Ρόβη, Τριφύλλι υπόγειο, Αγριοτρίφυλλο, δενδρώδης Μηδική και Μελίλωτος.

Το Σχέδιο του Κανονισμού εισάγει διατάξεις για τις προδιαγραφές του υλικού, τη σποροπαραγωγή και τους καλλιεργητικούς ελέγχους, τη σήμανση, τους προβλεπόμενους ελέγχους, τους προμηθευτές και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ειδικός τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς για τα εν λόγω είδη. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τα όσπρια περιλαμβάνονται στα προωθούμενα είδη.

Με αφορμή την έγκριση του Σχεδίου Τεχνικού Κανονισμού ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Συνεχίζουμε τις δράσεις στήριξης της καλλιέργειας των ψυχανθών, αυτών των ιδιαίτερα σημαντικών φυτών για τη διατροφή του ανθρώπου, των αγροτικών ζώων και την αειφορία του περιβάλλοντος. Η στήριξη των ψυχανθών, όπως και κάθε άλλης καλλιέργειας, περνά μέσα από την παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, ενός πόρου τόσο σημαντικού για τη γεωργία μας. Ο συγκεκριμένος Τεχνικός Κανονισμός αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» για την παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού σημαντικών ειδών Οσπρίων και άλλων Ψυχανθών φυτών, που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας σε ότι αφορά στη γεωργική τους απόδοση και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Θα συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση τη στοχευμένη πολιτική στήριξης αυτής της τόσο σημαντικής οικογένειας φυτών, όπως είναι τα ψυχανθή. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος των ψυχανθών στη βιώσιμη γεωργία και οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές», την Τετάρτη 9 Απριλίου, προκειμένου να αναδειχθεί η πολυδιάστατη σημασία της καλλιέργειας των ψυχανθών, τόσο για τη διατροφή του ανθρώπου, όσο και για την κτηνοτροφία ως εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές, αλλά και για την αειφορία του περιβάλλοντος, στο Κέντρο Γη της Οργάνωσης Γη, στο Ίλιον».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!