Το ΥΠΕΝ παραχώρησε «πράσινους» χώρους στους δημότες Νέστου και Σιντικής

Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, (ΑΔΑ: ΩΘΩΗ4653Π8-Τ32) παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου, με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών, ιδιαίτερα των μαθητών, καθώς και την καλύτερη δυνατή προστασία, συντήρηση και αξιοποίηση του χώρου και των εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου είναι 10 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Επίσης, ο κ. Φάμελλος υπέγραψε απόφαση με ΑΔΑ: 7ΜΘΔ4653Π8-ΧΜ4 βάσει της οποίας παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, έξι κτήρια που βρίσκονται στο δημόσιο δάσος Αγγίστρου, συγκεκριμένα στη δασική θέση "Τρεις Βρύσες" Προμαχώνα Σιντικής.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στα 20 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ σκοπός της παραχώρησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, είναι αφενός η αποκατάσταση, συντήρηση και διαφύλαξη των κτηριακών υποδομών και αφετέρου η παροχή αναψυχής και ενημέρωσης των κυνηγών και των επισκεπτών, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της περιοχής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση