Το 90% των παραγόμενων απορριμμάτων του ανακύκλωσε ο ΟΤΕ

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Στην ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του προχώρησε ο όμιλος του ΟΤΕ, που ανακοίνωσε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του για το 2016.

Ο Όμιλος ανακύκλωσε το 90% των παραγόμενων από τις δραστηριότητες του απορριμμάτων, ενώ βελτίωσε κατά 20% την αποδοτικότητα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων.

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. Παράλληλα όμως, οι ΤΠΕ προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, σε πολλούς τομείς και δραστηριότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν υιοθετήσει Περιβαλλοντική Στρατηγική με στόχο:

* την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους

* την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής  δραστηριότητας και

* την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι και οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, ενώ είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κάνει πράξη την κυκλική οικονομία:

  • θέτοντας προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα του και όρους υπεύθυνης διαχείρισης
  • υιοθετώντας την αρχή «Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση» για τις δραστηριότητές του
  • διευκολύνοντας τους πελάτες του στην επέκταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής του εξοπλισμού τους και στην ανακύκλωση του τελικά απορριπτόμενου εξοπλισμού
  • αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων
  • ενημερώνοντας και προτρέποντας τους πολίτες να υιοθετούν πρακτικές ανακύκλωσης

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δενέχουν μεταποιητική δραστηριότητα, αλλά παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και προϊόντα.

Έτσι, η διαχείριση των υλικών του αφορά κυρίως χαρτί, υλικά συσκευασίας (για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά) και μελανοδοχεία / toner. Συγκεκριμένα, το 2016:

  • η κατανάλωση φωτοαντιγραφικού χαρτιού ανήλθε σε 212 τόνους (4% μείωση σε σχέση με το 2015).
  • με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών, τόσο εντός ΟΤΕ και COSMOTE, όσο και για την εξυπηρέτηση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες, εξοικονομήθηκαν 200 τόνοι χαρτιού.
  • το σύνολο των λογαριασμών πελατών εκτυπώνεται πλέον (από το τέλος του 2016) σε χαρτί με πιστοποίηση FSC.
  • χρησιμοποιήθηκαν ανακατασκευασμένα μελανοδοχεία σε ποσοστό 87% για τον ΟΤΕ και 60% για την COSMOTE.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση