Το EcoBusinessPlan της Βιέννης

Ένα  σχέδιο που  ξεκίνησε το 1998 από την διοίκηση του δήμου της Βιέννης  και  συγκεκριμένα  την  διεύθυνση   για την  προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει 907 επιχειρήσεις στο EcoBusinessPlan  και έχουν εφαρμοστεί  περισσότερα από 11.000 περιβαλλοντικά έργα και δράσεις.Μέσω κατάλληλων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι επιχειρήσεις αυτές  μπορούν  να εξοικονομήσουν  περίπου 113,6 εκατομμυρία ευρώ. Η επιτυχία του EcoBusinessPlan δείχνει ότι η εθελοντική κίνηση για την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας που υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Τα οφέλη για το περιβάλλον

Μια ματιά στα αποτελέσματα δείχνει ξεκάθαρα  ότι το περιβάλλον είναι ο πραγματικός νικητής του EcoBusinessPlan. Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία απεικονίζουν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τις επιχειρήσεις στη Βιέννη από την έναρξη του σχεδίου το 1998:

• Μείωση των στερεών αποβλήτων με παραγωγή 121.311 τόνων – ποσότητα  που θα γέμιζε  το  γήπεδο ποδοσφαίρου  Ernst Happel της Βιέννης  περίπου  1,51 φορές.
• Τελική εξοικονόμηση ενέργειας  856 εκατομμυρίων kWh – ποσότητα  που
ισοδυναμεί  με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας των 285.000  housholds της Βιέννης.

• 240.560 τόνους  εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύεται - αρκετό αέριο για να γεμίσει 40.500 αερόστατα

• Μείωση των συνολικών χιλιομέτρων μεταφοράς εως 90,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα

• Η κατανάλωση πόσιμου νερού μειώθηκε κατά 2.403.500 τετραγωνικά μέτρα, 775 σφραγίσματα μιας πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων.
Οφέλη για κάθε  εταιρεία
Τα εθελοντικά περιβαλλοντικά μέτρα εκπονηθεί στο πλαίσιο του EcoBusinessPlan
υποστηρίζουν επίσης την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Με την εφαρμογή έργα προστασίας του περιβάλλοντος τους, οι συμμετέχοντες του  EcoBusinessPlan ήταν σε θέση να μειώσουν τα  ετήσια λειτουργικά τους έξοδα κατά   113,6 εκατομμύρια  ευρώ. Οι περισσότερες επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος έχουν περίοδο αποπληρωμής λιγότερο από δύο χρόνια.

Η προσπάθεια για την ενσωμάτωση οικολογικών πολιτικών και μέτρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Βιέννης έχουν εγκριθεί από την έκθεση αξιολόγησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Περίπου το 80%  των συμμετεχόντων στην EcoBusinessPlan βαθμολόγησαν το πρόγραμμα ως «εξαιρετική» ή «καλή», και 92%  είπαν ότι θα το συνιστούσαν  και σε άλλους. Οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά σε ορισμένα από τα δυνατά σημεία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την ευκαιρία για μια συστηματική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης, καθώς και την ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας ως αποτέλεσμα της νίκης ένα βραβείο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!