Το Green eMotion με απλά λόγια…το όραμα για την ηλεκτροκίνηση

Περίπου 70.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους έως το 2015 ενώ τα σημεία φόρτισης θα ξεπεράσουν τις 80.000. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο το διεθνές συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση.

Το Green eMotion είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, όπως είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 60% μέχρι το έτος 2050.Αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European Green CarInitiative - EGCI για την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης για λύσεις στις οδικές μεταφορές και διεύρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών.

Υιοθετήθηκε επίσημα και ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Μαρτίου 2011. Από τότε μέχρι σήμερα εκπονούνται συνεχώς εργασίες με σκοπό την ταχεία ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.
Για την υλοποίηση του Green eMotion δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία από 43 εταίρους από τους τομείς της βιομηχανίας, της ηλεκτρικής ενέργειας, των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, κοινοτικών αρχών, πανεπιστημίων και κέντρων ερευνών.
Πρωταρχικός στόχος των «43» είναι η συνένωση των δυνάμεών τους, ώστε να καθορισθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Γι΄ αυτό και πραγματοποιούνται συνεχώς έρευνες και επιδείξεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινά αποδεκτό και φιλικό στους χρήστες πλαίσιο για την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης, το οποίο να συνδυάζει:
 ταχεία προσαρμογή με διαφορετικά συστήματα και αναπτυσσόμενες τεχνικές λύσεις και
 δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την σημαντική προσπάθεια και αποτελεί έναν από τους 43 εταίρους που υλοποιούν το Πρόγραμμα Green eMotion, έχοντας αναλάβει τη δημιουργία πιλοτικού έργου ηλεκτροκίνησης δεύτερης γενιάς στη πόλη της Κοζάνης και επέκταση της πιλοτικής εγκατάστασης στην Αθήνα.
Το πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, που είναι ένα από τα δύο που υλοποιούνται στην Ευρώπη (το δεύτερο γίνεται στη Βουδαπέστη), περιλαμβάνει την εγκατάσταση δημόσιων σταθμών φόρτισης σε πεζοδρόμια και την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων οχημάτων με εφαρμογή όλων των αποτελεσμάτων του Green eMotion για την δημιουργία της Πανευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης.
• Το θέμα της Ηλεκτροκίνησης που προωθείται μέσω του Green eMotion, στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΗ, είναι πολύ σημαντικό, γιατί:

• - Αφορά τις αναγκαίες υποδομές για φόρτιση, ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης κλπ.
• - Ενδιαφέρει τις Περιφέρειες και τους Δήμους της ΕΕ και, γενικότερα, όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
• - Θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος και στην ανάπτυξη και καλλίτερη

Με το Green eMotion μελετώνται «λύσεις» για πολλούς τομείς, όπως: «έξυπνα δίκτυα», καινοτομίες ICT, κινητικότητα στις αστικές περιοχές, διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικών οχημάτων (επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, υβριδικά οχήματα κλπ), ασφαλής επαναφόρτιση μπαταριών με διαφορετικές τεχνολογίες φόρτισης κλπ.
Τα σημαντικότερα επιτεύγματα που επιδιώκονται είναι:
• Υιοθέτηση προδιαγραφών για ένα συνεχώς αναπροσαρμοζόμενο σύστημα ηλεκτροκίνησης.
• Κατάλληλη αρχιτεκτονική ΙΤ για μια ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, που θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
• Βελτιστοποίηση των λειτουργιών δικτύων και υποδομών φόρτισης.
• Δημιουργία υπηρεσιών roaming και χρήσης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης ανεξάρτητα από τον πάροχο και τη γεωγραφική περιοχή φόρτισης.
• Βέλτιστη λειτουργικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες.
Μέχρι σήμερα με το Green eMotion:
 Πάνω από 2.000 ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται στις περιοχές επιδείξεων.
 Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο πάνω από 2.500 σημεία φόρτισης.
 Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη το 2015 τα ηλεκτρικά οχήματα θα προσεγγίσουν τις 70.000 και τα σημεία φόρτισης θα ξεπεράσουν τις 80.000.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στη διεύθυνση:
http://www.greenemotion-project.eu/

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!