Το LIFE+AdaptFor στα Καλύτερα Έργα - Best Projects στην ΕΕ

Το έργο LIFE+ AdaptFor “Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα”, το οποίο υλοποιήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) έχει επιλεγεί ως ένα από τα Καλύτερα Έργα – Best Projects στην Ευρωπαϊκή Ένωση (περίοδος ολοκλήρωσης 2016-2017).

Είναι το μοναδικό ελληνικό έργο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 12 Ευρωπαϊκών έργων που βραβεύονται στην κατηγορία LIFE Δράση για το Κλίμα. Βρίσκεται, επίσης, στον κατάλογο των υποψηφίων έργων για το βραβείο Best of the Best LIFE projects!

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε το έργο LIFE+ AdaptFor ήταν πώς μπορεί να προσαρμοσθεί η διαχείριση των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Το έργο κατέδειξε την προσέγγιση προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος σε τοπικό επίπεδο (τέσσερις περιοχές μελέτης ) και έπειτα χρησιμοποίησε τα ευρήματα και τα αποτελέσματα για να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει εκπροσώπους των Δασικών Υπηρεσιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το σημαντικότερο επίτευγμα του έργου ήταν η ενσωμάτωση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής στα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια των τεσσάρων περιοχών μελέτης, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή τους στα επόμενα έτη. Πολύ σημαντική ήταν επίσης και η εγκατάσταση ενός συστήματος μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης (και μετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών) στις περιοχές για την ανίχνευση φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή καθώς και τη μέτρηση του βαθμού επιτυχίας εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Το LIFE είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.
Από το 1992, έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από
4.500 έργα.

Ο απώτερος στόχος του θεσμού των Best Projects είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διάδοσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος LIFE της ΕΕ, αναδεικνύοντας έργα, τα αποτελέσματα των οποίων, εάν βρουν ευρεία εφαρμογή, θα έχουν τις θετικότερες των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το σύστημα αξιολόγησης των έργων βασίζεται σε ένα σύνολο κριτηρίων «βέλτιστης πρακτικής», όπως είναι η συμβολή κάθε έργου σε βράχυ- και μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις, ο βαθμός καινοτομίας και η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων τους σε άλλες περιοχές και τομείς, η συνάφειά τους με τις πολιτικές της ΕΕ και η αποδοτικότητά τους σε σχέση με το κόστος τους.

Η απονομή των βραβείων για τα Καλύτερα Έργα – Best Projects, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 2018 EU Green Week, την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Εκεί επίσης θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το βραβείο Best of the Best LIFE Project.

Δείτε τον Κατάλογο με τα 12 Ευρωπαϊκά έργα, που βραβεύονται στην κατηγορία LIFE Δράση για το Κλίμα εδώ:

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ

Φωτογραφία: Το Δάσος Ασπροποτάμου - Καλαμπάκας / Πηγή: Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ / Λ. Λογοθέτης

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση