Το WiseGRID «πρασινίζει» την Κύθνο

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η υλοποίηση δράσεων που θα καταστήσουν το νησί της Κύθνου ένα «πράσινο» νησί με την εφαρμογή και πρωτοποριακών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο νησί έχουν πραγματοποιηθεί βήματα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγκεκριμένα του WiseGRID.

Στόχος είναι τα επόμενα 2 χρόνια η Κύθνος να λειτουργήσει ως πεδίο καινοτομίας, φιλοξενώντας τεχνολογίες αιχμής που θα καταστήσουν την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας πιο ασφαλή και αποδοτική.

Οι δράσεις αυτές θα βοηθήσουν σημαντικά την υλοποίηση της ευρύτερης στρατηγικής του τοπικού Δήμου, με στόχο η Κύθνος να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια υπόδειγμα ολοκληρωμένης και έξυπνης διαχείρισης υποδομών και φυσικών πόρων.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο, εκτός από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, καθώς και του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών που υποδέχεται το νησί κάθε χρόνο, εστιάζουν και στην προώθηση του θεματικού τουρισμού και της σύνδεσής του με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Το έργο WiseGRID με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και διάρκεια 3,5 χρόνια (2016-2019), συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη μέσα από την επίδειξη καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών σε 5 περιοχές από την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα (Κύθνος).

Έργα που προωθούν την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, όπως το WiseGRID, έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική ανάπτυξη και μάλιστα στο νησιωτικό χώρο, όπου η κλίμακα είναι μικρή και τα αποτελέσματα και οφέλη εύκολα μετρήσιμα.

Μάλιστα τέτοιου είδους έργα μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε χρόνιες προκλήσεις διαχείρισης υποδομών (π.χ. αφαλάτωση, υψηλό κόστος παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, ελλιπές δίκτυο μεταφορών και λιμενικών έργων).

Στο πλαίσιο του WiseGRID κατασκευάστηκε ήδη στην Κύθνο ο πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε νησί του Αιγαίου. Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι στο νησί εγκαταστάθηκε ο πρώτος αιολικός σταθμός στην Ευρώπη.

Στο νησί προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου ηλεκτρικού συστήματος που θα περιλαμβάνει:

  • Μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
  • Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων,
  • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) σε δημόσια/δημοτικά κτήρια,
  • Εξοπλισμό βελτιστοποίησης λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης,
  • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) για την αύξηση απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ,
  • Εξοπλισμό ευέλικτης και βέλτιστης λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές και
  • Λοιπές νέες εφαρμογές διαχείρισης ηλεκτρικού δικτύου.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση