Τρία αιολικά πάρκα στη Βοιωτία με κονδύλι από το Σχέδιο Γιούνκερ

του Θοδωρή Καραουλάνη

Μετά από ωρίμανση πολλών μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή του πρώτου έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα από το Πακέτο Γιούνκερ και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως έχει αναφέρει η Greenagenda, η Ελλάδα έχει προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 έργα του ενεργειακού τομέα για ένατξη στο πακέτο Γιούνκερ, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, μέρος μόνο των οποίων αφορούν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όμως η Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά όργανα επιλέγουν το πρώτο ενεργειακό έργο με χρηματοδότηση από το πακέτο Γιούνκερ να είναι ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την κατεύθυνση του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Σύμφωνα με την ίδια την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα, «μεταρρυθμίζονται με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την περαιτέρω ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της επίτευξης των στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ». Ωστόσο, προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η επενδυτική δραστηριότητα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μικρότερη από ό,τι κατά το διάστημα πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση».

Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή επιλέγει να ανακοινώσει ως πρώτο ενεργειακό έργο ένα σύνολο αιολικών πάρκων και μάλιστα κοντά στην Αττική, καθώς αυτό το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συμβάλει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να παρουσιάζει προκλήσεις, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Για ποιο έργο όμως μπήκε στον «κόπο» να βγάλει ειδική και ξεχωριστή ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα projects που μπήκαν στη λίστα του πακέτου Γιουνκερ και είναι ένα καθαρά ιδιωτικό έργο. Αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία τριών αιολικών πάρκων στη Βοιωτία από τον ελληνικό Όμιλο της εταιρείας «Τέρνα Ενεργειακή».

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία τριών αιολικών πάρκων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 48,6 MW στη Βοιωτία. Θα κατασκευαστούν συνολικά 18 ανεμογεννήτριες – 8 για ένα αιολικό πάρκο και 5 για κάθε ένα από τα άλλα δυο αιολικά πάρκα. Τα αιολικά πάρκα τα οποία βρίσκονται στα Δερβενοχώρια και στην Τανάγρα, θα συνδέονται με δυο υφιστάμενους υποσταθμούς με υπόγεια καλωδίωση μήκους περίπου 16,5 χλμ.

Τα αιολικά πάρκα αυτά βρίσκονται στις κορυφές γειτονικών βουνών βορειοδυτικά της Αθήνας και σε υψόμετρο μεταξύ 800 και 1000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, σε μια περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό. Αναμένεται να παράγουν συνολικά περισσότερες από 120 GWh ετησίως για το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξέλιξη που πυροδότησε την ανακοίνωση της Κομισιόν είναι η υπογραφή συμφωνία χρηματοδότησης 24 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Τέρνα Ενεργειακής, με συνδανειστή την τράπεζα Eurobank Ergasias. Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του χρηματοδοτικού μέσου του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, «η ΕΤΕπ έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το έργο αυτό προάγει τις ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας προς όφελος του ελληνικού λαού, ενώ παράλληλα ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και θα βοηθήσει τη χώρα να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό ακριβώς είναι το είδος των επενδύσεων τις οποίες έχει σχεδιαστεί να στηρίζει το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τούτο το βήμα προόδου που θα φέρει τα οφέλη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στην Ελλάδα. Όσον αφορά το μέλλον, η ΕΤΕπ παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ελληνικό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει άρτια έργα που πληρούν τα κριτήριά της και τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ», δήλωσε ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα. Ακόμη, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί μία ακόμη σαφή απόδειξη της δέσμευσης της Επιτροπής να στηρίξει την κινητοποίηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ανάκαμψης της χώρας. Δείχνει επίσης πώς το Επενδυτικό Σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των ευρύτερων στρατηγικών στόχων της Επιτροπής, στην προκειμένη περίπτωση, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Τέρνα Ενεργειακή πρότεινε και προώθησε το έργο ως αμιγώς ιδιωτικό, χωρίς δηλαδή τις «αγκυλώσεις» της ωριμότητας μελετών και των καθυστερήσεων του δημοσίου τομέα. Και τα άλλα δύο έργα που έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα από το πακέτο Γιουνκέρ και αφορούν τη χώρα μας (πλην του τομέα των τραπεζών), δηλαδή η επένδυση της Creta Farm και η επένδυση αναβάθμισης των περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport έχουν προωθηθεί ως ιδιωτικά έργα. Αν συμπεριλάβουμε ως ιδιωτικά και τα έργα των τραπεζών, όλα τα έργα του Πακέτου Γιονκέρ που έχουν εγκριθεί και υπογραφεί μέχρι σήμερα αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή όσα έργα έχει προτείνει η κυβέρνηση και τα Υπουργεία δεν έχουν καν εγκριθεί ακόμη…

Και λίγα ακόμη στοιχεία για να έχουμε πλήρη εικόνα…

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Aποτελεί το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της ΕΕ και είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΤΕπ είναι ο πολυμερής οργανισμός με τη μεγαλύτερη σε όγκο δανειοληπτική και δανειοδοτική δραστηριότητα στον κόσμο. Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και εμπειρογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην προαγωγή των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Περισσότερο από το 90% της δραστηριότητάς της συγκεντρώνεται στην Ευρώπη, αλλά η ΕΤΕπ στηρίζει επίσης τις εξωτερικές πολιτικές συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, για να διασφαλίσει τη συνέχιση επενδύσεων σε καίριες υποδομές στους τομείς της παιδείας, της ενέργειας, των μεταφορών, των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις, σε ολόκληρη τη χώρα.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως «Σχέδιο Γιούνκερ», είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ. Κύριος στόχος του είναι η τόνωση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της εξυπνότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και της παροχής προβολής και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια. Ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), γνωστό και ως «Ταμείο Γιούνκερ». Το ταμείο αυτό παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, οι οποίες επιτρέπουν στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Το ΕΤΣΕ έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα. Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους της τάξης των 209 δισ. ευρώ και να στηρίξουν πάνω από 427 000 ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη. Τον Σεπτέμβριο 2016 ο Πρόεδρος Γιούνκερ πρότεινε την επέκταση του ΕΤΣΕ, αυξάνοντας την ικανότητα παρέμβασης και τη διάρκειά του και ενισχύοντας τα δυνατά του σημεία. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα του ΕΤΣΕ ανά τομέα και ανά χώρα είναι διαθέσιμα εδώ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση