Τριάντα εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Με πρόταση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιας για τη Βιομηχανία Θεοδώρας Τζάκρη έρχονται τα πρώτα τρία προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για την ενίσχυση της μεταποίησης στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Greenagenda ένα από αυτά τα προγράμματα θα αφορά, με ξεχωριστή ειδική προκήρυξη, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.

Είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ σχεδιάζεται ειδικά για την ενίσχυση της (ιδιωτικής) περιβαλλοντικής βιομηχανίας και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που ασχολούνται με ή θέλουν να ασχοληθούν την αξιοποίηση αποβλήτων, τη παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών από επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κλπ.

Ήδη αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η έγκρισή των πρώτων τριών προγραμμάτων της μεταποίησης και εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί τόσο η προετοιμασία των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους όσο και η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής για την υλοποίηση του προγράμματος. Οι οριστικές προσκλήσεις αναμένεται να εκδοθούν το Φθινόπωρο του 2016. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την περιβαλλοντική βιομηχανία, το δεύτερο τη σύγχρονη μεταποίηση και το τρίτο τις ΒΙΠΕ/ΒΙΠΑ. Τα τρία αυτά πρώτα προγράμματα για την ελληνική μεταποίηση, που σχεδιάστηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Βιομηχανίας ειδικά για την ενίσχυση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της χώρας εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες». Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων θα κυμανθεί στα 170 εκατομμύρια ευρώ σε αυτήν την φάση, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ που ξεκινάνε φέτος.

Όσον αφορά ειδικά το πρόγραμμα «ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»:

Το Πρόγραμμα αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ) και αφετέρου συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους (9) Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Αποδέκτες –Δικαιούχοι  του Προγράμματος:
Εν δυνάμει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης του Προγράμματος:
Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ με το 50% να αποτελεί δημόσια δαπάνη (15 εκ). Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων  δύναται να κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση