Τριετής καταγραφή βιοποικιλότητας και απειλών στις Natura του Ιονίου

Τη χορήγηση άδειας έρευνας στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σε χερσαίες περιοχές των Ιονίων Νήσων για την αποτύπωση και καταγραφή ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων των χερσαίων οικοσυστημάτων, καθώς και των απειλών και πιέσεων που δέχονται, με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ενέκρινε η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Η άδεια δίδεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Προστασίας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Οικοσυστημάτων και Περιοχών Φυσικού Κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Η έρευνα θα έχει τριετή διάρκεια, από Νοέμβριο 2017 μέχρι τέλους του 2020, ενώ τις ομάδες στα πεδία θα αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Είναι, δε, ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές.

Πριν από την έρευνα στο πεδίο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις Διευθύνσεις Δασών των νησιών του Ιονίου, για να οριστούν από κοινού οι χρόνοι και οι τοποθεσίες των ερευνών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι έρευνες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να διασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της. Μετά το τέλος των ερευνών, από τις Διευθύνσεις Δασών θα αποσταλλούν αντίγραφα των αποτελεσμάτων τους για το Αρχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Τέλος, οι Δασικές Αρχές παρακαλούνται να παρακολουθήσουν και να εποπτεύσουν τη διαδικασία και να επιβάλλουν, «εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν», τυχόν συμπληρωματικούς όρους για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση