Υδροναύτες: Δράσεις για καθαρές θάλασσες

Σε έναν  χρόνο ανασύρθηκαν 30 τόνοι σκουπιδιών από τον  βυθό .
Στον πρώτο  χρόνο του προγράμματος «Φωνή Βυθού 2011» πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από είκοσι  δράσεις μεγάλης εμβέλειας, σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Πελοπόννησο και Ήπειρο,
οι οποίες περιλάμβαναν καθαρισμούς θαλάσσιων ακτών, λιμνών, χώρων ελλιμενισμού σκαφών αλλά και εξειδικευμένες δράσεις που είχαν στόχο την απομάκρυνση  επικίνδυνων υλικών.
Στις  δράσεις αυτές συμμετείχε πολύ μεγάλος αριθμός αυτοδυτών και εθελοντών  επιφανείας και συγκεντρώθηκαν περισσότεροι των 30 τόνων σκουπιδιών κάθε είδους. Αξίζει να σημειώσουμε πως όλες μας οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με δικά μας  έξοδα, ακόμα και αυτές που απαιτούσαν μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις εκτός  Αθηνών επεσήμανε ο Πρόεδρος ΔΣ MKO «ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ»
Παναγιώτης  Τσιαρδάμης.
Η συνέπεια  μας προς τους στόχους μας και η διάθεση μας για προσφορά μέσω του προγράμματος
«Φωνή Βυθού» οδήγησε στην διάκριση της οργάνωσής μας πριν ακόμη συμπληρωθεί το
πρώτο έτος λειτουργίας της και θεωρούμε πως απέδειξε και την ίδια την αξία του  προγράμματος.
Στόχοι του  προγράμματος «Φωνή Βυθού» για το 2012
Η οργάνωσή  μας έχει στόχο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα των περιβαλλοντικών
δράσεων και να αναδείξει μέσω αυτών πολλαπλά ζητήματα πέραν του απλού  ακτιβισμού.
Για την  επίτευξη του στόχου αυτού, δημιουργήσαμε εξειδικευμένα τμήματα δραστηριοτήτων
τα οποία θα μπορέσουν να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα των  δράσεων.  Το τμήμα επιστημονικών ερευνών και μελετών «ΠΥΘΕΑΣ» της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ, έχει ως στόχο την επιστημονική αποτύπωση των προβλημάτων που αναδεικνύουν οι  δράσεις μας, την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων που συγκεντρώνονται  και την δημιουργία συγκεκριμένων προτάσεων λύσεων που θα βασίζονται στις  ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Παράλληλα, το τμήμα αναλαμβάνει την ενημέρωση  κάθε τοπικής κοινωνίας με παρουσιάσεις που επικεντρώνονται στα προβλήματα της
περιοχής τους και στον αντίκτυπο αυτών στην υγεία και στην τοπική οικονομία.
Παράλληλα,  η ομάδα χειρισμού ανακυκλώσιμων υλικών  της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ, μέσω συνεργαζόμενων φορέων ανακύκλωσης αναλαμβάνει τον διαχωρισμό των συγκεντρωμένων υλικών, σε ανακυκλώσιμα ή μη, ενισχύοντας την  ουσία των δράσεων μας, η οποία δεν είναι απλά η μεταφορά των σκουπιδιών από  τους βυθούς, στην ξηρά, αλλά η οριστική απαλλαγή του περιβάλλοντος από αυτά που
το επιβαρύνουν περισσότερο.
Με  την ενδυνάμωση του χαρακτήρα των δράσεων μας,  σκοπεύουμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο και να ευαισθητοποιήσουμε  ακόμα περισσότερο την Ελληνική κοινωνία σε κάθε ζήτημα που αφορά το υδάτινο  περιβάλλον καθώς θεωρούμε την ανάγκη για προστασία του περισσότερο επίκαιρη από  ποτέ.Μέχρι  στιγμής μας έχει προσεγγίσει πολύ μεγάλος αριθμός φορέων ζητώντας μας να αναλάβουμε δράση στο σύνολο σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας. Ακόμα και αν η  πρόθεση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη, είναι απολύτως εύλογο πως η ανταπόκριση  μας στις προτάσεις που μας γίνονται εξαρτάται αποκλειστικά από τις οικονομικές  μας δυνατότητες. Με δεδομένα τα μέσα που διαθέτουμε, αλλά και τις γενικότερες  οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η χώρα μας ανταποκρινόμαστε σε αυτές  που επιβαρύνουν λιγότερο την οργάνωσή και τους εθελοντές μας. Η εύρεση  υποστηρικτών των δράσεων μας, θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στους στόχους μας, οι οποίοι έχουν ξεκάθαρο κοινωνικό χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα «Άδηλα Ύδατα»

Έρευνα – Ανάδειξη – Προστασία των Ελληνικών Λιμνών
Με στόχο την ανάδειξη, μελέτη και προστασία των Ελληνικών λιμνών η Μη  Κυβερνητική Οργάνωση ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ δημιούργησε το ολοκληρωμένο καταδυτικό πρόγραμμα ερευνών, επισκέψεων και καθαρισμών των Ελληνικών λιμνών, «Άδηλα  Ύδατα»
Στόχος μας είναι η κατάδυση (όπου αυτό είναι δυνατό) σε όλες τις λίμνες ανά την  επικράτεια, η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων τους, η έρευνα και μελέτη τους από  τους συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα μας επιστημονικούς φορείς, η ευρείας  κλίμακας ενημέρωση μέσω αρθρογραφίας, εκδηλώσεων και οπτικοακουστικών παραγωγών  σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λίμνης και η προστασία τους στο  μέτρο του δυνατού και των δυνάμεων μας.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!