ΥΠΑΑΤ: Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για τις βοσκήσιμες γαίες

Στη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την Εθνική Γεωγραφική Πληροφορική Βάση Δεδομένων «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας», σε εφαρμογή του σχετικού νόμου, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην 11μελή ομάδα πρόεδρος ορίζεται ο Δ. Μηλαίος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων του ΥπΑΑΤ, ενώ, πέραν των στελεχών του υπουργείου, συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του ΥΠΕΝ και της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας. Η θητεία προέδρου και μελών λήγει με την περάτωση του έργου τους, το αργότερο έως 31/12/2016.

Έργο της ομάδας αποτελεί η κατάθεση προτάσεων σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά θέματα δημιουργίας και λειτουργίας της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), καθώς και η εισήγηση πρότασης για την συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού νόμου (4351/2015).

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, θα εισηγηθεί σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη δημιουργία και λειτουργία της ΕΓΠΒΔ, αλλά και σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα ΔΣΒ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση