Υπεγράφη η απόφαση ένταξης των δικαιούχων στη Βιολογική Γεωργία

 Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (Καλαμάτα), στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής, ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 1 άτομο (ποσοστό επιτυχίας 100%). Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 15 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 75%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 5 άτομα (ποσοστό απόρριψης 25%) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 27 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 93,1%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 2 (ποσοστό απόρριψης 6,9%), για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 16 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 88,9%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 2 άτομα (ποσοστό απόρριψης 11,1%), για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 62 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,3%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 9 άτομα (ποσοστό απόρριψης 12,7%), για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 16 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 84,2%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 3 άτομα (ποσοστό απόρριψης 15,8%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 253 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,2%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 37 άτομα (ποσοστό απόρριψης 12,8%), για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (Καλαμάτα) ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 102 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 75%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 33 άτομα (ποσοστό απόρριψης 25%),  για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 7 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 63,6%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 4 άτομα (ποσοστό απόρριψης 36,3%) για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 6 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 85,7%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 1 άτομο (ποσοστό απόρριψης 14,3%) για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 211 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 97,7%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 5 άτομα (ποσοστό απόρριψης 2,3%) για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 59 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 95%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 3 άτομα (ποσοστό απόρριψης 5%) και τέλος για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 25 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 71,4%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 10 άτομα (ποσοστό απόρριψης 28,6%).

 Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην  Κεντρική Υπηρεσία  του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!