ΥΠΕΚΑ: η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ δεν θα ξεπερνάει μεσοσταθμικά το 9,2%

 Στο  υπουργικό   συμβούλιο  προτάθηκε   να εξεταστεί η μείωση του τέλους της ΕΡΤ στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

 Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν  οι καταναλωτες της ΔΕΗ. Το ΥΠΕΚΑ εισηγήθηκε  αύξηση των τιμολογίων που δεν θα ξεπερνάει μεσοσταθμικά συνολικά το 9,2% και αυτό θα αποτυπωθεί και στην σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιωργος Παπακωνσταντίνου  κατά την ενημέρωση του υπουργικού συμβουλίου για   τα τιμολόγια   της ΔΕΗ    γνωστοποίησε ότι     η   εισήγηση της ΔΕΗ ήταν για αύξηση των τιμολογίων μεσοσταθμικά κατά περίπου 20%, συμπεριλαμβανομένου του τέλους ΑΠΕ, για το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΡΑΕ μια αύξηση που επιβαρύνει το λογαριασμό της ΔΕΗ περίπου 3%  ενώ σε  εισήγηση της  η ΡΑΕ πρότεινε αυξήσεις στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια 16%.

      Το ΥΠΕΚΑ ζήτησε από την ΔΕΗ να διασφαλιστούν τα εξής:

   Μείωση του συνολικού χρέους μέσω της αξιοποίησης παγίων στοιχείων

   Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης κατά 10-15% και περαιτέρω μείωση του εργατικού κόστους

   Κατάργηση παροχών όπως η έκπτωση 80% στα τιμολόγια των νυν και πρώην υπαλλήλων της ΔΕΗ (αφορά πάνω από 55.000 δικαιούχους και κοστίζει στην επιχείρηση περίπου 40 εκ. ευρώ τον χρόνο)

   Να προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών προς το δημόσιο

   Να μην υπάρξει καμία δυσμενής μεταβολή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο τιμολόγιο των πολυτέκνων (συνολικά πάνω από 265 χιλιάδες νοικοκυριά)

  Να υπάρξει προοδευτική μεταβολή στα τιμολόγια ώστε η υψηλή κατανάλωση να επιβαρυνθεί συγκριτικά περισσότερο από την χαμηλή   Να υπάρξει λελογισμένη αύξηση στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων

   Να επιτευχθεί κερδοφορία το 2012.

       Παράλληλα, προτείνεται να εξεταστεί η μείωση του τέλους της ΕΡΤ στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

       Η αύξηση αυτή  δηλ. 9,2%  σε συνδυασμό με μια σειρά μέτρων για την μείωση του κόστους της ΔΕΗ μπορεί να καλύψει τις επιβαρύνσεις της επιχείρησης, να διατηρήσει την βιωσιμότητά της και να της επιτρέψει την αναχρηματοδότηση των δανείων της.

         Να σημειωθεί ότι από την αύξηση κατά 9,2% μόνο 1,1 μονάδες είναι το καθαρό όφελος για τη ΔΕΗ (μεταβολή του κόστους ενέργειας). Το υπόλοιπο αφορά σε αυξήσεις του κόστους στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (3,5 μονάδες) και επιπτώσεις φόρων (2,6 μονάδες ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, 0,9 μονάδες μεταβολή του τέλους λιγνίτη, 1,1 μονάδες ΦΠΑ).

 Το πλαίσιο που έθεσε  ο υπουργός  ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου 

      Σε αυτή τη συγκυρία, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη οποιαδήποτε παρέμβαση οδηγεί σε επιβάρυνση του πολίτη και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι.

·       Από την άλλη μεριά, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται από την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας που πρέπει να προχωρήσει γιατί είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή, υπηρετεί τους στόχους της ανάπτυξης και της αύξησης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μας.

·       Σε αυτό το νέο πλαίσιο η ΔΕΗ δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπει ως μία προβληματική επιχείρηση.

·       Οι πολίτες απολαμβάνουν την καθολική υπηρεσία που παρέχεται από την ΔΕΗ – και πλέον όλο το σύστημα – και αυτό δεν θα αλλάξει.

·       Όμως πρέπει η ίδια η επιχείρηση να αλλάξει και να μετασχηματιστεί ριζικά.

·       Η ΔΕΗ πρέπει να συνεχίσει να είναι μια υγιής επιχείρηση, μια δυναμική επιχείρηση στον κλάδο της ενέργειας, μια επιχείρηση που θα μπορεί να ανταγωνίζεται με ίσους όρους στην αγορά.

·       Η κατάσταση και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ΥΠΕΚΑ από την διοίκηση της επιχείρησης και την ΡΑΕ δείχνουν ότι πάρα πολύ σύντομα η ΔΕΗ δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις, ενώ η κερδοφορία της βρίσκεται σε κίνδυνο.

·       Το συσσωρευμένο χρέος της ΔΕΗ είναι στο τέλος του 2011 4,5 δις ευρώ.

·       Η ΔΕΗ έχει επιβαρυνθεί και εξαιτίας της πολιτικής φόρων και τελών που της επιβάλλονται (πλέον ισότιμα με άλλες επιχειρήσεις).

·       Η αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής – η οποία έχει να μεταβληθεί εδώ και 3,5 χρόνια με μόνη εξαίρεση την μείωση των τιμολογίων για περίπου 265.000 φτωχά νοικοκυριά που έχουν ήδη υπαχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και περίπου 100.000 επιπλέον νοικοκυριά που η αίτησή τους εξετάζεται – είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι φυσικά ο μόνος τρόπος βελτίωσης των αποτελεσμάτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!