ΥΠΕΚΑ: Το 2010 τα ενοίκια ξεπέρασαν τα 9 εκ. ευρώ

Tα λειτουργικά έξοδα των κτιρίων του  υπουργείου   ξεπέρασαν το ποσό των δύο εκ. ευρώ.

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχωρά σήμερα στη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στη δέσμη των ενεργειών του ΥΠΕΚΑ για τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών σε συνάρτηση με την αναδιάρθρωση της διοίκησης για εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Το ΥΠΕΚΑ σήμερα απασχολεί περίπου 1.300 άτομα σε συνολικά 28 νοικιασμένα κτίρια, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία των Αθηνών και στην πλειοψηφία τους είναι παλαιά (άνω των 20 ετών) με άμεση συνέπεια, αφενός να μην ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στις ανάγκες μιας σύγχρονης Υπηρεσίας, αφετέρου να είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Σημειώνεται ενδεικτικά, ότι για το έτος 2010 τα συνολικά ενοίκια ξεπέρασαν τα 9 εκ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των κτιρίων του ΥΠΕΚΑ (φύλαξη, καθαριότητα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) ξεπέρασαν το ποσό των δύο εκ. ευρώ.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μετεγκατάστασης αφορούν στην άμεση εξοικονόμηση πόρων από τα μισθώματα (περίπου 70% του υφιστάμενου συνολικού κόστους μίσθωσης, καθώς αναμένεται εξοικονόμηση τουλάχιστον 6,5 εκ. ευρώ κατ’ έτος), και στην μείωση των λειτουργικών εξόδων (τουλάχιστον κατά 50%, πάνω από ένα εκ. ευρώ).

Παράλληλα, καθίσταται δυνατή η επιτάχυνση του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ, αφού με τη διοικητική ενοποίηση όλων των υπηρεσιών γίνεται εφικτή η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ψηφιακών βάσεων δεδομένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου, για την καλύτερη διακυβέρνηση και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Η στέγαση σε ένα κτίριο βελτιώνει την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την εξάλειψη ανάγκης καθημερινής μετακίνησης υπηρεσιακών παραγόντων σε διαφορετικά κτίρια του ΥΠΕΚΑ για τη διεκπεραίωση εργασιών του Υπουργείου.

Η διαδικασία της μετεγκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.
Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η μίσθωση ενιαίας κτιριακής υποδομής, για να συγκεντρωθούν και να στεγαστούν όλες μαζί οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ είναι κορυφαίο ζήτημα για το Υπουργείο μας, που μαζί και με το νέο οργανόγραμμα των υπηρεσιών μας στοχεύουν στον εκσυχρονισμό και την καλύτερη λειτουργία του ΥΠΕΚΑ, σε συνάρτηση με τον εξορθολογισμό όλων των πόρων μέσα από τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Στόχος μας είναι, πέρα από την άμεση εξοικονόμηση πόρων από τα μισθώματα, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη”.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!