Η θέση του ΥΠΕΝ για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία

Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας σε δύο Επίκαιρες Ερωτήσεις, συγκεκριμένα της Μ. Τριανταφύλλου (ΣΥΡΙΖΑ) και του Κ. Στεργίου (ΚΚΕ), κατέθεσε την πολιτική του Υπουργείου στο ζήτημα της αξιοποίησης των εναλλακτικών καυσίμων, της βιομάζας, των βιορευστών, του βιοαερίου και γενικότερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τονίζοντας ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των ΑΠΕ συνιστά περιβαλλοντική πολιτική συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί την ανάπτυξη και δίνει θέσεις εργασίας.

Απαντώντας στην ερώτηση της Μ. Τριανταφύλλου (ΣΥΡΙΖΑ) για την τροποποίηση της αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μεσολόγγι με αδιαφάνεια και μεθοδεύσεις, τάχθηκε σαφώς υπέρ της αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας από μονάδες βιορευστών, βιομάζας και βιοαερίου, διότι:

-λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αγροτικές καλλιέργειες, δίνοντας στους αγρότες ευκαιρίες συμπληρωτικών εισοδημάτων,

-συμπληρώνουν το δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποκεντρωμένα εναλλακτικά επιχειρηματικά σχήματα συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών συνεταιρισμών,

-συμβάλλουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη διάθεση και καύση γεωργικών αποβλήτων.

Επειδή όμως οι προϋποθέσεις λειτουργίας μονάδων σε γη υψηλής παραγωγικότητας και σε περιοχές προστασίας, που είναι η σύνδεσή τους με την τοπική παραγωγή και η διαφάνεια, δεν τηρήθηκαν, ζήτησε την επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων αυτών με δημόσια διαβούλευση.

Στη συνέχεια, απαντώντας στην Ερώτηση του Κ. Στεργίου (ΚΚΕ) για την πρόσφατη τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εργοστασίου της ΑΓΕΤ στο Βόλο, που αφορά μόνο τον τρόπο παραλαβής εναλλακτικών καυσίμων, ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε ότι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία είναι μια υποχρέωση που υπαγορεύεται από λόγους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς.

Τα ιδιαίτερα ρυπογόνα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις τσιμεντοβιομηχανίες, όπως το pet-coke, πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν από εναλλακτικά. Στα εναλλακτικά συμπεριλαμβάνονται και τα δευτερογενή καύσιμα RDF & SRF, υπό την προϋπόθεση τήρησης ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου που διέπει τόσο τις προδιαγραφές  σύστασης  με όρια σε ρυπαντές όπως το χλώριο και τον υδράργυρο, όσο και τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων.

Οι ειδικές συνθήκες καύσης στους κλιβάνους της τσιμεντοβιομηχανίας όπως υψηλές θερμοκρασίες, χρόνος παραμονής, κλπ.  εξασφαλίζουν ότι οι πιθανότητες για σχηματισμό  τοξικών ρύπων για το περιβάλλον, είναι ελαχιστοποιημένες, γι’ αυτό και η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία θεωρείται «Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική» και αποτελεί διεθνώς κοινή πρακτική αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα και τις οικολογικές οργανώσεις.

Πέραν όμως των περιβαλλοντικών, προκύπτουν και σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη. Στην τσιμεντοβιομηχανία σημαντικές λειτουργικές δαπάνες προκύπτουν από την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και τα υψηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο χρεώνεται στο διεθνές εμπόριο ρύπων.

Ο Αν. ΥΠΕΝ  επεσήμανε ότι στο Βόλο απαραίτητες συνθήκες για τις οποίες δεσμεύεται το Υπουργείο, είναι :

η μείωση των ορίων σε δυο βασικούς αέριους ρύπους, και ειδικότερα στο SO2 από 200 mg/Nm3 σε 50 mg/Nm3 και στο TOC (ολικός οργανικός άνθρακας) από 40 mg/Nm3 σε 30 mg/Nm3,

η λειτουργία συστήματος on-line καταγραφής των σημαντικότερων αερίων εκπομπών, με πλήρη διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο, με πρόσβαση σε αυτήν και της τοπικής κοινωνίας,

  • η αύξηση της συχνότητας των απαιτούμενων μετρήσεων στους αέριους ρύπους και στους πιθανούς επικίνδυνους ρυπαντές, όπως διοξίνες και φουράνια,
  • τα όρια σε χλώριο και υδράργυρο, όπως ορίζονται από τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά πρότυπα (ΕΝ 15359:2011) για τα εισερχόμενα εναλλακτικά καύσιμα, και τα όρια αερίων εκπομπών (ΙΕD 36060/2013) να ελέγχονται αυστηρά και, σε περίπτωση υπερβάσεων, να οδηγούν σε άμεση παύση τροφοδοσίας των εναλλακτικών καυσίμων,
  • η θεσμοθέτηση, σε επίπεδο χώρας, διαδικασίες ελέγχου των εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ασφαλής χρήση τους και συγκροτείται Ανεξάρτητος Ελεγκτικός Μηχανισμός, για την παρακολούθηση της αξιοποίησης τους,
  • να προηγηθούν οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, να έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και η λειτουργία του να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη ασφάλεια για την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος,
  • σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, που έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα, και αξιοποιώντας και το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ενταθούν οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι. Ήδη συγκροτήθηκε ΚΕΠΠΕ και στις 26/3/17 έκανε τον πρώτο έλεγχο στο εργοστάσιο του Βόλου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

«Στο Βόλο αδειοδοτήθηκε πρόσφατα μόνο η παραλαβή εναλλακτικών καυσίμων μέσω λιμανιού, ενώ από το 2014 ήταν αδειοδοτημένα τα εναλλακτικά καύσιμα. Μέχρι να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις αυτές, να γίνει έλεγχος συγκριτικός στις εγκαταστάσεις καύσης του εναλλακτικού και του συμβατικού καυσίμου, να καταγράψουμε τους ρύπους στις πιλοτικές δράσεις, χωρίς να έχουν μαζική εφαρμογή, και να δεσμευτούν όλοι οι συμμετέχοντες για τη μείωση του επιπέδου των ρύπων στο Βόλο, δεν θα γίνει πλήρης εγκατάσταση και χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Ουσιαστικά, δόθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και στη συνέχεια η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας θα δοθούν, αφού στείλουμε τα μεικτά κλιμάκια με συμμετοχή και Ελεγκτών Περιβάλλοντος και βεβαιωθούμε εμείς και η τοπική κοινωνία ότι μειώνεται η εκπομπή ρύπων. Αυτή είναι η απαραίτητη συνθήκη για να προχωρήσουμε, και δεσμευόμαστε για αυτό", κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση