ΥΠΕΝ: Μέτρα για την ασφάλεια των υπεράκτιων ερευνών υδρογονανθράκων

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών ατυχημάτων σε υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και αυστηρές κυρώσεις (πρόστιμα έως 1,5 εκατ. ευρώ) για τους παραβάτες, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η σχετική κοινοτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων οφείλουν να αναλύουν - καταγράφουν τους πιθανούς κινδύνους και να καταρτίζουν σχέδια αντιμετώπισής τους, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνου σοβαρού ατυχήματος.

Στα σχέδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρέπει να περιλαμβάνεται και ανάλυση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας.

Με άλλες διατάξεις προβλέπεται ότι:

- Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαγορεύει τη λειτουργία ή την έναρξη εργασιών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση σε περίπτωση που τα μέτρα τα οποία προτείνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων για την πρόληψη ή τον περιορισμό των επιπτώσεων σοβαρών ατυχημάτων κρίνεται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος.

Επίσης μπορεί να απαιτεί από το διαχειριστή να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το νόμο. Η Αρχή μπορεί ακόμη να απαιτεί βελτιώσεις και να απαγορεύει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, τη συνέχιση της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης σε περίπτωση που προκύπτει από τον έλεγχο ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου δεν πληρούνται ή ότι υφίστανται εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών ή εγκαταστάσεων.

- Η Αρμόδια Αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταρτίζει σε εθνικό επίπεδο σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που καλύπτει όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων ή συνδεδεμένες υποδομές καθώς και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.

- Οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα (διαχειριστές ή ιδιοκτήτες) υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή κινδύνου για σοβαρό ατύχημα.

- Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ που σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας για την ίδια παράβαση, τριπλασιάζονται. Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Σημειώνεται ότι στο κοίτασμα του Πρίνου που βρίσκεται υπό εκμετάλλευση σήμερα δεν έχει σημειωθεί ατύχημα ενώ επίκειται η έναρξη ερευνητικών εργασιών στο Κατάκολο και τον Πατραϊκό Κόλπο και η ανάθεση θαλάσσιων περιοχών του Ιονίου για έρευνες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση