ΥΠΕΝ: Οι τέσσερις πυλώνες για πιο «πράσινες» μεταφορές

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, συμμετείχε σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Μεταφορών και Περιβάλλοντος της ΕΕ, στο Άμστερνταμ. Κεντρικό θέμα που απασχολεί τις εργασίες του Συμβουλίου είναι η απεξάρτηση των μεταφορών και των μετακινήσεων από τα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ο Γ. Τσιρώνης, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η απεξάρτηση των μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα είναι το σημαντικότερο και δυσκολότερο στοίχημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και αποτελεί την λυδία λίθο στην μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με την διείσδυση των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό και την θέρμανση»

Ακολουθεί αναλυτικά η τοποθέτηση του Αν. ΥΠΕΝ, Γιάννη Τσιρώνη

«Οι μεταφορές είναι ο μόνος τομέας στην ΕΕ όπου οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθούν να αυξάνονται. Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να φέρει εξοικονόμηση κόστους, βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και μείωση των εκπομπών CO2.

Βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει μετακινήσεις μέσω μεταφορικών μέσων που είναι φιλικά στο περιβάλλον, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, δίνοντας προτεραιότητα στο περπάτημα, το ποδήλατο, τα δημόσια μέσα μεταφοράς και την ταυτόχρονη μετακίνηση κατά το δυνατόν περισσότερων επιβατών ανά ΙΧ.

Οι πολιτικές μας πρέπει να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με 4 κύριους πυλώνες:

• Πιο πράσινες τεχνολογίες,

• Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών,

• Καλύτερη διαχείριση των ήδη υπαρχόντων οχημάτων και

• Νέα πολεοδομικά σχέδια που να στοχεύουν στη μείωση των αναγκών μετακίνησης.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο (έως το 2030), η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει:

• την ενδυνάμωση των περιβαλλοντικών προτύπων για τις αέριες εκπομπές (Κανονισμοί EURO) και τις εκπομπές CO2 των κινητήρων όλων των οχημάτων,

• την βελτίωση της διαδικασίας έγκρισης τύπου και της νομοθεσίας για τις Πραγματικές Εκπομπές από τις Οδικές Μεταφορές (Real Driving Emission) έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπομπές,

• την περαιτέρω προώθηση της χρήσης αειφόρων βιοκαυσίμων και

• το «πρασίνισμα» των δημόσιων μεταφορών μέσω Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (έως το 2050), πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου, όπως επίσης και οχημάτων αυτόματης οδήγησης.

Στο επίπεδο του Κράτους Μέλους, πρέπει να κάνουμε τις πόλεις μας συνεκτικές με μεγαλύτερη ενσωμάτωση στο αστικό/πολεοδομικό σχεδιασμό της διάστασης της βιώσιμης κινητικότητας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη δημόσιων μεταφορικών μέσων.

Η μετάβαση σε μηδενικές ή πολύ χαμηλές εκπομπές από τις οδικές μεταφορές χρειάζεται γρήγορα, χαμηλού κόστους μέτρα, έτσι ώστε οι μετακινήσεις στις πόλεις να μην εξαρτώνται από το αυτοκίνητο αλλά από πιο πράσινα μέσα μεταφοράς. Τέτοια μέτρα π.χ είναι:

• η βελτίωση των δημόσιων μέσων μεταφοράς έτσι ώστε αυτά να είναι ελκυστικότερα στον πολίτη,

• η επέκταση των δικτύων πεζοδρόμων στις πόλεις,

• η προώθηση της χρήσης ποδηλάτων,

• η περαιτέρω ανάπτυξη των λεωφορειολωρίδων,

• η αντικατάσταση των παλαιών λεωφορείων και των κρατικών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά ή με φυσικό αέριο και

• η αλλαγή καυσίμου στα ταξί.

Ταυτοχρόνως, πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές όπως το μετρό, το τραμ και τα τρόλεϊ.

Επιπρόσθετα, το σωστό μίγμα οικονομικών κινήτρων μπορεί να περιλαμβάνει από ενισχύσεις για την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με νέα (όπως π.χ το μέτρο της απόσυρσης) έως τη φορολόγηση των οχημάτων (τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης) βάσει των εκπομπών τους, τη φορολόγηση των καυσίμων ανάλογα με την ποιότητά τους ή τη θέσπιση ειδικού τέλους στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων.

Τέλος, πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για μεγαλύτερη ανάμιξη της κοινωνίας των πολιτών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να οργανώσουμε ενημερωτικές εκστρατείες, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο, εκστρατείες προώθησης του ποδηλάτου κλπ, με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων, των ΜΚΟ καθώς επίσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση