ΥΠΕΝ: Ομάδα εργασίας για το θεσμικό πλαίσιο ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο

Στη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη εισήγησης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο προχώρησε με απόφασή του σήμερα το ΥΠΕΝ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος του Υπουργείου είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους, η προστασία του περιβάλλοντος, και η βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επενδύσεις αυτού του είδους, οι οποίες, πέραν της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος, ως σταθμοί βάσης, συμβάλλουν στην ασφαλή διάθεση των «μη επικινδύνων αποβλήτων», καθώς και στην κινητοποίηση θέσεων εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, μέσω της συγκομιδής/συλλογής και εφοδιασμού αυτών των μονάδων με πρώτες ύλες βιομάζας/βιοαερίου.

Έργο της Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, αποτελεί:

1. η καταγραφή ασαφών και αντιφασκουσών μεταξύ τους διατάξεων που καθιστούν προβληματική και χρονοβόρα την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, και διατάξεων που επιτρέπουν καταχρηστικές πρακτικές ανάπτυξης και χωροθέτησης εγκαταστάσεων,

2. η επισκόπηση διαθέσιμων πρώτων υλών βιομάζας με βάση διαθέσιμα δεδομένα (καταγραφή, γεωγραφικός εντοπισμός για τις εγχώριες πηγές, καταγραφή ενδογενών ανταγωνιστικών χρήσεων και τάσεων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως ως προς την τιμή κτήσης, καταγραφή αυτών που εμπίπτουν στον όρο του «μη επικινδύνου αποβλήτου», και κατάταξή τους στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων),

3. η επισκόπηση εμπορικών τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής (με ιδιαίτερη έμφαση στη συμπαραγόμενη θερμική ενέργεια και τις δυνατότητες ανάκτησης αυτής), τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις ως προς το αρχικό κόστος κεφαλαίου και τα λειτουργικά κόστη για όλες τις σχετικές τεχνολογίες,

4. η υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης εντός μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης, σχετικά με την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών 1 έως 3, προς τον Γενικό Γραμματέα, Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών.

5. η σύνταξη εισήγησης σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο Εθνικός Περιφερειακός σχεδιασμός και οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

6. η σύνταξη εισήγησης για την για την εξειδίκευση του Ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, για τις εγκρίσεις από βιομάζα/Βιοαέριο.

7. η σύνταξη εισήγησης για την υπό όρους και προϋποθέσεις χωροθέτηση συναφών εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επωφελής για το κοινωνικό σύνολο ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων χωρίς να παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές προστασίας αυτής της κατηγορίας γεωργικής γης,

8. η σύνταξη εισήγησης για την αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών των έργων και δραστηριοτήτων (κατάταξη σε περιβαλλοντικές κατηγορίες και επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με βαρύτητα στην αξιολόγηση των εισερχόμενων πρώτων υλών καυσίμου),

9. η σύνταξη εισήγησης για την αναθεώρηση της κατάταξης σταθμών βιομάζας/βιοαερίου σε κατηγορίες όχλησης, με βάση κριτήρια, όπως είναι η συμβατότητά τους με τις χρήσεις γης, οι επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική συνοχή, στην αγορά γης, και στην εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, και οι συνέπειες των παραγόμενων ρύπων και οχλήσεων στον αστικό χώρο και στις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.