ΥΠΕΝ: Ομάδα εργασίας για τις οικιστικές πυκνώσεις

του Θοδωρή Καραουλάνη

Ομάδα εργασίας, με «βαριά» σύνθεση, συγκροτεί το ΥΠΕΝ προκειμένου να ετοιμάσει εντός των επομένων δύο μηνών νομοθετική ρύθμιση για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Ενδεικτικό της βαρύτητας του θέματος αλλά και της σημασίας των ορθών ρυθμίσεων που έχει ανάγη να προτείνει το ΥΠΕΝ είναι ότι η ομάδα εργασίας συγκροτείται υπό την Προεδρία και το συντονισμό της Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών, Αθηνάς Αλεφαντή, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει χειριστεί δεκάδες σημαντικές υποθέσεις εκ μέρους της Διοίκησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Θυμίζουμε ότι η αρχική σύλληψη και θεσμοθέτηση των «οικιστικών πυκνώσεων» έγινε κατά τη θητεία του Γιάννη Τσιρώνη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, προκειμένου να δοθεί «λύση» στο ζήτημα της θεώρησης δασικών χαρτών σε περιοχές που καλύπτονται από τη δασική νομοθεσία και έχουν αυθαίρετους οικισμούς. Η αρχική εκείνη ρύθμιση κατέπεσε παταγωδώς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ήταν ανβαμενόμενο, παρά το ότι η Διοίκηση υποστήριζε ότι δεν πρόκειται για «εξαίρεση» των περιοχών αυτών από τους δασικούς χάρτες αλλά μόνο «αναβολή» εξέτασης προκειμένου να προχωρήγσουν οι δασικοί χάρτες στις υπόλοιπες περιοχές. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, πιστό στη νομολογία του, δεν ενέκρινε τη «σύλληψη» της «χρονικής εξαίρεσης» και έκρινε ότι οι δασικοί χάρτες πρέπει να είναι ενιαίοι – και μάλιστα με σειρά αποφάσεών του έκρινε ότι ούτε το Κτηματολόγιο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες. Μπροστά στο αδιέξοδο, καθώς τόσο η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών όσο και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, εκτός από συνταγματική υποχρέωση, αποτελούν εξαρχής βασικό στόχο όλων των μνημονίων που υπέγραψε η κυβέρνηση, με χρονικό ορίζοντα το 2020, η κυβέρνηση υπό την παρούσα πολιτική ηγεσία αναγκάστηκε, με επιμέρους «προσαρμογές», να νομοθετήσει εξαρχής τη ρύθμιση των οικιστικών πυκνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε προσωρινά τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας (το ΣτΕ δεν μπορεί να κρίνει ευθέως διάταξη νόμου που έχει ψηφίσει η Βουλή, παρά μόνο διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή νόμου, αφού είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) και απέφυγε οριακά το «ναυάγιο» στον χρονικό προγραμματισμό τόσο του έργου των δασικών χαρτών όσο και της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης της χώρας. Ακριβώς λόγω αυτών των λόγων και των πολλών νομικών και διοικητικών θεμάτων που πρέπει να επιλυθούν, το ΥΠΕΝ δημιουργεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Γιώργου Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλου, την πολυμελή και «βαριά» νέα επιτροπή.

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του ΝΣΚ και ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ (που χρειάζεται να θωρακίσουν νομικά τις ρυθμίσεις), ένας Γενικός Διευθυντής και δύο Διευθυντές του Υπουργείου (που εκφράζουν την εμπειρία της διοίκησης στα θέματα), τέσσερις σύμβουλοι Υπουργών (που δίνουν τις κατευθύνσεις τις πολιτικής ηγεσίας), εκπρόσωπος της ΕΚΧΑ, αλλά και ακαδημαϊκοί, μελετητές και επιστήμονες από τον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι προσεγγίσεις των συμμετεχόντων, από όσα γνωρίζουμε και κυκλοφορούν στους διαδρόμους, δεν είναι κοινές πάνω στο θέμα, αλλά αυτό μπορεί να αποτελέσει και πλεονέκτημα…

Σύμφωνα με την απόφαση στην ομάδα εργασίας ανατίθεται το  έργο να εκπονήσει «σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για την περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων που περικλείονται εντός ιώδους περιγράμματος σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει (Α΄182)». Από τη διατύπωση πρέπει να προσέξουμε ειδικά τη διατύπωση «για την περιβαλλοντική διαχείριση», η οποία δείχνει τους πραγματικούς στόχους και πιθανώς την βάση της επιχειρηματολογίας του Υπουργείου για την υπεράσπιση των νέων ρυθμίσεων που θα φέρει, προκειμένου να «σώσει» τη «σύλληψη» των «οικιστικών πυκνώσεων» και του «ιώδους περιγράμματος»… Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παραδώσει τελικό κείμενο προτεινόμενων ρυθμίσεων μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη συγκρότηση, αλλά παρέχεται δυνατότητα παράτασης δύο μηνών σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την πορεία των εργασιών της ομάδας.

Αναλυτικά στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν:

 1. Αλεφάντη Αθηνά, Πάρεδρος ΝΣΚ, Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ για τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών, Συντονίστρια.
 2. Αγρίου Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικός Συνεργάτης Υπουργού Π.ΕΝ.
 3. Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος, Δρ. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.
 4. Τσιόνα Κατερίνα, Νομικός, Ειδικός Συνεργάτης Υπουργού Π.ΕΝ.
 5. Καραμπατζού Ευδοξία, Νομικός, Ειδικός Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.
 6. Ψυχογιός Θεοδόσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας γης του ΥΠΕΝ
 7. Κοσμά Σωτηρία, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΝΣΚ για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
 8. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
 9. Λαλένης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 10. Καραθανάση Ευθυμία, Δόκτωρ Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος και Χωροτάκτης.
 11. Κουτσομάρκος Νίκος, Μηχανικός, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc.
 12. Πούλιος Γιώργος, Νομικός, Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε (ΕΚΧΑ).
 13. Καπετάνιος Αντώνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
 14. Βισβάρδη Ζωή, υπάλληλος του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του ΥΠΕΝ.
 15. Χλύκας Νικόλαος, Εκπρόσωπος Σύμπραξης Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση