Ενίσχυση στις δασικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη «θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων»

Με την αριθμ. 139798/3303/13-6-2016 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 168.000,00 € από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2016 για την χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων στα πλαίσια του Μέτρου 1 «Ανάπτυξη θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» του Α.Π.4 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016», σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα της απόφασης.

Στην περίπτωση κατά την οποία Δασικές Υπηρεσίες,  στις οποίες με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται διάθεση πίστωσης και δεν θα υλοποιήσουν έργα και εργασίες, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, προκειμένου  αυτή  να  προβεί  αρμοδίως  σε  ανακατανομή  των πιστώσεων.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση