Υπεράντληση και περιβαλλοντικό πρόβλημα στον Πηνειό

Αδύνατη είναι η συντήρηση υγιών οικοσυστημάτων στα υδατικά συστήματα της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, καθώς επικρατεί καθεστώς έντονης υπερεκμετάλλευσης, που αφορά σε απολήψεις κατά την αρδευτική περίοδο, η οποία σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει και με την περίοδο χαμηλών παροχών των ποταμών.

Στις χαμηλές αυτές παροχές συμβάλλει και η υπερεκμετάλλευση των υπογείων νερών, δεδομένου ότι οι θερινές παροχές στα ποτάμια της λεκάνης του Πηνειού τροφοδοτούνται από εκφορτίσεις υπογείων συστημάτων.

Η εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία έχει οδηγήσει σε υπεραντλήσεις των υπογείων υδάτων, έτσι ώστε εκτός από τους ανανεώσιμους πόρους να μειώνονται και τα μόνιμα υπόγεια αποθέματα.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την διαβούλευση για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων της Λεκάνης Απορροής του Πηνειού, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα στην Λάρισα.

Ειδικότερα, υπό τις σημερινές συνθήκες διαθεσιμότητας υδατικών πόρων, δεν είναι δυνατόν να διατεθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την κάλυψη της αρδευτικής ζήτησης χωρίς να επιδεινωθεί η ποσότητα των επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Την ίδια στιγμή προκύπτει ότι το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας αντιμετωπίζει ποσοτικά προβλήματα σε ένα σημαντικό αριθμό δέκα κυρίων υπογείων υδατικών συστημάτων. Στα συστήματα αυτά πραγματοποιούνται υπεραντλήσεις για πολλά χρόνια που έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των μονίμων γεωλογικών αποθεμάτων της υπόγειας υδροφορίας.

Τα κύρια και εντονότερα προβλήματα, ως προς τις ποσότητες υπερεκμετάλλευσης, εντοπίζονται στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-Καλού Νερού Μακρυχωρίου-Συκουρίου.

Η ιδιομορφία των υπεραντλήσεων στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της πεδιάδας της Θεσσαλίας είναι ότι σε κάποια από αυτά αντλούνται, σε απόλυτο αριθμό, ποσότητες μεγαλύτερες από την εκτιμώμενη ετήσια τροφοδοσία τους.

Όσον αφορά προβλήματα επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου νερού στη Θεσσαλία, τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται σε τεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα.

Έτσι, μεγάλοι Δήμοι δεν καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες τους με νερό ύδρευσης καλής ποιότητας (Δήμοι Βόλου και Ν. Ιωνίας) ή τις καλύπτουν μεν σήμερα, αλλά αρχίζει να διαφαίνεται πρόβλημα για το μέλλον (Δήμος Λάρισας).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση