Υπογραφή περιβαλλοντικών όρων για την ανάπλαση του άξονα Πανεπιστημίου – Πατησίων

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου, την επέκταση του Τραμ και τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας, έργου συνολικού προϋπολογισμού ύψους 78.500.000 ευρώ.

Το έργο θα αποτελέσει καταλύτη της συνολικής ανασυγκρότησης του κέντρου της πρωτεύουσας και της ανάδειξης του μητροπολιτικού της χαρακτήρα.

Στόχος του έργου είναι η αρχιτεκτονική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η διατήρηση και ανάδειξη της Ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη του κέντρου της πόλης με την τόνωση ποικίλων χρήσεων γης, όπως κατοικία, εμπόριο, διοίκηση, υπηρεσίες, πολιτισμός και αναψυχή με την δημιουργία πολιτισμικών, κοινωνικών και εμπορικών εστιών ενδιαφέροντος, η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών για τους πολίτες που ζουν και κινούνται στο κέντρο της πόλης, η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων με την προσθήκη μέσων συλλογικής μεταφοράς και νέων κυκλοφορικών ρυθμίσεων για περιορισμό των ρύπων, καθώς και η βελτίωση του μικροκλίματος με φυτεύσεις και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο.

Το προς υλοποίηση Έργο αποτελείται από ένα σύνολο έργων τα οποία χωρίζονται, σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, σε δυο διακριτές ενότητες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν αντίστοιχα, από το ΥΠΕΚΑ με 37.974.000 ευρώ (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ) και την Περιφέρεια Αττικής με 40.526.00 ευρώ. (μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΠ Αττικής).

Οι κυριότερες παρεμβάσεις του έργου συνοψίζονται ως εξής:

  1. Επέκταση της γραμμής του τραμ από το Σύνταγμα έως την πλατεία Αιγύπτου, δια μέσου των οδών Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Πατησίων.
  2. Ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Σταδίου, καθώς και ανασχεδιασμός της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού Πατησίων μέχρι την πλατεία Αιγύπτου, με κριτήριο την προτεραιότητα στον πεζό.
  3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της επηρεαζόμενης περιοχής και την επίτευξη των στόχων του έργου.
  4. Ανασχεδιασμός της δημόσιας συγκοινωνίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της πρόσβασης στο κέντρο με δημόσια μέσα μεταφοράς.
  5. Ανασχεδιασμός της πλατείας Ομονοίας από την οδό Πατησίων έως την οδό 3ης  Σεπτεμβρίου, ώστε το Σύνταγμα και η Ομόνοια να αποτελούν δύο πράσινες αστικές πλατείες, ενώ η πλατεία Δικαιοσύνης να φιλοξενεί δραστηριότητες σε ένα σκιασμένο προαύλιο με δυνατότητες στάσης και παραμονής.
  6. Ανασχεδιασμός της οδού Κοραή ως ελεύθερου δημόσιου χώρου, με τη γραμμικότητά της να τονίζει την οπτική σύνδεση με την Τριλογία.
  7. Εισαγωγή υδάτινων στοιχείων στις πλατείες Ομονοίας και Δικαιοσύνης, στην Κοραή και στο χώρο εμπρός από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
  8. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού δικτύου πρασίνου που θα ενώνει τον δημόσιο χώρο προς κάθε κατεύθυνση, με επίκεντρο την Πανεπιστημίου, στην οποία το πράσινο θα προσδίδει τον χαρακτήρα γραμμικού αστικού πάρκου με επιμέρους πράσινα «αστικά δωμάτια».
  9. Αειφόρος διαχείριση νερών μέσω της αξιοποίησης ομβρίων για την άρδευση του πρασίνου.

Οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν, προωθούν την ωρίμανση του έργου και διασφαλίζουν ότι η υλοποίησή του με τη μέγιστη δυνατή χρήση μεθόδων προκατασκευής, θα γίνει με τρόπο που όχι μόνο θα ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις αλλά επίσης θα αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, στην υπογραφείσα ΑΕΠΟ προβλέπονται δράσης παρακολούθησης που διασφαλίζουν τη θετική περιβαλλοντική συνεισφορά του έργου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!