Υπογραφή της ΚΥΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, αρμόδιος και για τα θέματα της αλιείας, υπέγραψε μαζί με τους συναρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης  Κ. Χατζηδάκη, Παιδείας  Κ. Αρβανιτόπουλο και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών  Χ. Σταϊκούρα, Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) για το 2013.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, παρά το γεγονός ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε εφαρμοστεί από το 2007, με κίνδυνο παραπομπής της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και την επιβολή προστίμων.Με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέρος του
Προγράμματος υλοποιήθηκε το 2012 με εθνικές πιστώσεις, ενώ για πρώτη φορά μετά το 2007, θα υλοποιηθεί ολοκληρωτικά το Πρόγραμμα για το 2013 με πιστώσεις τόσο Εθνικές (%), όσο και Κοινοτικές (%)

Το ΕΠΣΑΔ θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στη μελλοντική λήψη αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων, έχοντας ως γνώμονα αφενός την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αφετέρου τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος των Ελλήνων αλιέων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην εξής δήλωση: «Με την υπογραφή της ΚΥΑ υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών και των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι της Ε.Ε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την
επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων, με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη και ενίσχυση του ευαίσθητου επαγγέλματος των Ελλήνων αλιέων».

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!