Υφυπουργός ΠΕΚΑ για τις αιτήσεις φωτοβολταικων

Επιστολή   του  κ. Μανιάτη   προς τον πρόεδρο   της ΔΕΗ  με την οποία ζητά διαφάνεια και αντικειμενικότητα

Την άμεση ανάρτηση στο διαδίκτυο των στοιχείων όλων των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά, καθώς και όλων των γραμμών της ΔΕΗ με τις δυνατότητες χωρητικότητας τους σε νέες μονάδες ΑΠΕ, ζήτησε με επιστολή του από τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, κ. Αρθούρο Ζερβό, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά τόσο στην ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας και αντικειμενικότητας στην προτεραιότητα των αιτήσεων που ικανοποιούνται όσο και στην ανάγκη διευκολύνσεων του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών όλων των κομμάτων, προκειμένου να ενημερώνουν με αξιοπιστία τους πολίτες της περιφέρειας

Αναλυτικότερα η επιστολή:

 

Με στόχο την ύπαρξη απόλυτης διαφάνειας κατά τον χειρισμό του συνόλου των αιτήσεων, που  έχουν υποβληθεί για επενδύσεις φωτοβολταϊκών και ιδιαίτερα των χιλιάδων αιτήσεων που   αφορούν στην προώθηση των αιτήσεων των αγροτών και τις οποίες διαχειρίζονται οι υπηρεσίες  της ΔΕΗ, παρακαλώ να δώσετε εντολή για τα ακόλουθα :

1. Το σύνολο των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά, περιλαμβανομένων βασικών στοιχείων τους  όπως π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου κάθε αίτησης, στοιχεία αιτούντος, στάδιο στο οποίο  βρίσκεται η κάθε αίτηση, κ.α. να αναρτηθούν εντός της εβδομάδος στον ιστότοπο της ΔΕΗ.Η μονάδα αναφοράς να είναι η χαμηλότερη διοικητική μονάδα στην οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις, έτσι ώστε να είναι άμεσα αντιληπτό τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε περιφερειακό  υποκατάστημα της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα, ποιος είναι ο βαθμός ανταπόκρισης ανά διοικητική ενότητα, κα. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες διασφάλισης της   αντικειμενικότητας και διαφάνειας κατά την εξέταση των αιτήσεων και βοηθούν στην    αποφυγή ανεπιθύμητων φαινομένων.

2. Η ακριβής καταγραφή- χαρτογράφηση των γραμμών της ΔΕΗ για τις οποίες έχουν   κατατεθεί σχετικές αιτήσεις ΑΠΕ, να καταχωρισθούν στο αναλυτικότερο δυνατό  επίπεδο, έτσι ώστε να είναι απόλυτα σαφές για τους πολίτες εάν η γραμμή στην οποία θέλουν να  συνδεθούν είναι κορεσμένη ή όχι και ποιες είναι οι δυνατότητές της να υποδεχθεί νέα ισχύ  από ΑΠΕ. Η καταχώριση αυτή να είναι απόλυτα κατανοητή για τον κάθε Έλληνα πολίτη και   να μην εμπεριέχει τεχνικές λεπτομέρειες που συσκοτίζουν το βασικό ερώτημα της   δυνατότητας ή μη, να υποδεχθεί και μέχρι ποιο βαθμό, νέες αιτήσεις.

Τα παραπάνω θα συμβάλλουν αποφασιστικά επίσης στην διευκόλυνση του έργου των βουλευτών όλων των κομμάτων κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού  ελέγχου που δικαιούνται, έτσι ώστε να   πληροφορούν υπεύθυνα τους πολίτες του τόπου τους.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!