ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Εξήντα επτά έργα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου συνολικού προϋπολογισμού 14,1 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων Leader και ΟΠΑΑΧ (άξονας 3) στη Δυτική Κρήτη, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα, ικανοποιώντας την βασική επιδίωξη που είχε τεθεί για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον κ.λπ.) ώστε να ενισχυθούν η οικονομία και η απασχόληση στην περιοχή, αφορούσαν στην δημιουργία & τη λειτουργία νέων μικρών επιχειρήσεων και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι ΟΤΑ χρηματοδοτήθηκαν κατά 100% για να κατασκευάσουν μικρές υποδομές που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των κατοίκων των περιοχών τους.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες των ιδιωτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν (50%) αφορούσαν στα εξής:

- Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (μονάδες μεταποίησης κ.λ.π)

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

- Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής

Τα Δημόσια έργα που χρηματοδοτήθηκαν (100%) αφορούσαν στα εξής:

- Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων)

- Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έργα προστασίας περιβάλλοντος

- Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη, στο πλασίο του Leader – Άξονας 4, εντάχθηκαν και προχώρησαν σε υλοποίηση 54 έργα, Συνολικού Προϋπολογισμού 9.5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 13 ολοκληρώθηκαν πλήρως και τα υπόλοιπα 41 πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μερικώς και έχουν μεταφερθεί αυτομάτως για ολοκλήρωση και αποπληρωμή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στα πλαίσια του ΟΠΑΑΧ – Άξονα 3, εντάχθηκαν και προχώρησαν σε υλοποίηση 15 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία 2 ολοκληρώθηκαν πλήρως και τα υπόλοιπα 13 πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μερικώς και έχουν μεταφερθεί αυτομάτως για ολοκλήρωση και αποπληρωμή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Οργανισμός – ομάδα τοπικής δράσης επισημαίνει το γενικότερο περιβάλλον (αυξημένη γραφειοκρατία, περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων, κ.λ.π) και οι δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση, πιστοποίηση και αποπληρωμή των προαναφερθέντων έργων, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση της οικονομίας και απασχολησιμότητας στην ενδοχώρα μας.

Τέλος, ο ΟΑΚ Α.Ε. ως ομάδα τοπικής δράσης προτίθεται ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου να συνεχίσει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, την προσπάθεια για μια ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στην κρητική ενδοχώρα, επιδιώκοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή δραστηριοποίησής του».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση