Φάμελλος σε Greenagenda: Να υπάρξει επιτέλους Δασική Στρατηγική στη χώρα

του Θοδωρή Καραουλάνη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που διοργανώθηκε στη Βουλή με την ευκαιρία της έναρξης του διαλόγου για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα δάση, απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις της Greenagenda.

Καταρχάς ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε στη Greenagenda ότι βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξει επιτέλους στη χώρα μία σαφής Δασική Στρατηγική, η οποία πρέπει να υπάρχει και η παρούσα Κυβέρνηση θέλει και μπορεί να ετοιμάσει. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ιδιαίτερα τα θέματα προστασίας του φυσικού πλούτου που πρέπει να περιλαμβάνει η στρατηγική αυτή αλλά και τον στόχο αύξησης της συμβολής του δασικού τομέα στο ΑΕΠ (στο ύψος του 1%) αλλά και στην αύξηση της απασχόλησης.

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός τοποθετήθηκε στην ερώτηση της Greenagenda για τη δεσμευτικότητα που θα έχει η Εθνική Στρατηγική για τα δάση όταν εγκριθεί. Ο Σωκράτης Φάμελλος διαβεβαίωσε ότι όταν ολοκληρωθεί ο εθνικός διάλογος και εγκριθεί από τον Υπουργό η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση θα έχει απολύτως δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά θα είναι κείμενο στρατηγικής που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν οι υπόλοιπες πολιτικές.

Μάλιστα ο Αναπληρωτής Υπουργός, παρότι κατά τις εναρκτήριες δηλώσεις τόσο του ιδίου όσο και της κας Ιγγλέση που προεδρεύει της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, έγιναν αναφορές σε δασοκτόνους νόμους της προηγούμενης περιόδου, επικαλέστηκε για τη δεσμευτικότητα της Εθνικής Στρατηγικής τη νομοθετική πρόβλεψη που υπάρχει από τον νόμο 4280 του 2014.

Επισημαίνουμε ότι στο νόμο 4280 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2014 προβλεπόταν ότι εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου ολοκληρώνεται η κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας (κάτι που έγινε, έστω και με καθυστέρηση λίγων μηνών, στα τέλη του 2015) αλλά και ότι συντάσσεται με ευθύνη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας. Αυτή η πρόβλεψη, προφανώς λόγω άλλων προτεραιοτήτων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΠΕΝ (τότε) δεν υλοποιήθηκε.
Σύμφωνα με τον νόμο 4280, με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας «καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για τα επόμενα είκοσι χρόνια, προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της πολιτικής αυτής, καθώς και οι αναγκαίοι πόροι και τα μέσα εφαρμογής της. Η πολιτική αυτή λαμβάνοντας υπόψη στη διαμορφούμενη Νέα Στρατηγική για τα Δάση στην ΕΕ, στοχεύει πρωτίστως, στην προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην αύξηση της επιφάνειάς τους, στη διατήρηση και ενίσχυση του προλειτουργικού τους ρόλου, όπως η διατήρηση και αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αύξηση της συμβολής των δασών στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η αύξηση της συμβολής τους στην προστασία των εδαφών και των υδάτων, καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής της δασοπονίας στο ΑΕΠ της χώρας με παράλληλη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας στον παραδασόβιο και όχι μόνο πληθυσμό και τέλος στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας όσον αφορά το δασικό τομέα. Με σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας προσδιορίζονται επίσης οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθώς και η απαιτούμενη οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών που θα υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια των απαιτούμενων στοιχείων και προδιαγραφών εκπόνησης του σχεδίου συμφώνως με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο».

Δεν αλλάζει χέρια η αρμοδιότητα για τα δάση

Η Greenagenda ρώτησε επίσης τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος αν ο εθνικός διάλογος για τα Δάση θα περιλαμβάνει και αν η Βουλή μπορεί να προτείνει στην κυβέρνηση συγκεκριμένα οργανωτικά μέτρα, όπως η επαναφορά της αρμοδιότητας των δασών και της δασικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας, κάτι που αποτελεί διαρκές αίτημα των δασικών υπαλλήλων αλλά και συζητήθηκε πέρυσι σε κυβερνητικούς κύκλους, προ ανασχηματισμού. Ο Σωκράτης Φάμελλος όμως ήταν κατηγορηματικός: δεν τίθεται, δεν μπαίνει κανένα θέμα αρμοδιότητας για τα δάση.

Κυνήγι

Η Greenagenda ρώτησε επίσης τον Αναπληρωτή Υπουργό αν ο Εθνικός διάλογος για τα Δάση εμπλέκεται με τον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι, που διεξήγαγε το ΥΠΕΝ αλλά και αν τυχόν νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το κυνήγι θα αναμένουν τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για τα Δάση. Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι οι δύο διαδικασίες εθνικού διαλόγου δεν εμπλέκονται. Όπως δήλωσε, ο εθνικός διάλογος για το Κυνήγι έχει ολοκληρωθεί και τα πορίσματα έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, θέματα που εμπλέκονται με το κυνήγι, όπως ο ρόλος του στη διατήρηση του οικοσυστήματος, το θεσμικό πλαίσιο των Καταφυγίων Άγριας Ζωής αλλά και ο έλεγχος της θήρας, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο 20ετίας, όπως κάθε κείμενο στρατηγικής, προφανώς θα αποτελέσουν σημεία διαλόγου κατά τη συζήτηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση. Ωστόσο τα μέτρα για τον έλεγχο του κυνηγιού (τα περιεχόμενα των ρυθμιστικών, οι προϋποθέσεις αδειοδότησης κλπ) δεν θα είναι στο περιεχόμενο της συζήτησης για τα Δάση.

Τέλος η Greenagenda ρώτησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κατά πόσον εμπλέκεται η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση με τα υπό αναθεώρηση Χωροταξικά Πλαίσια (Περιφερειακά και Ειδικά) αλλά και τη χρονική σύμπτωση αυτής της συζήτησης με την έγκριση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε δάση και δασικές περιοχές, όπως η έγκριση του Atalanti Hills από το ΣτΕ ή του Ιτανός Γαία στην Κρήτη και άλλες. Σε αυτό το σημείο ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν κάθετος και κατηγορηματικός: η σημερινή συγκυρία είναι η καλύτερη δυνατή για να ξεκινήσει ένας τέτοιος διάλογος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον Υπουργό, έχει αποδείξει ότι ενέκρινε και ξεμπλόκαρε κολλημένες επενδύσεις ετών. Διευκρίνισε ότι η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση δεν θα ασχολείται με τις χρήσεις γης αλλά με τα δασικά έργα. Ο κ. Φάμελλος διαβεβαίωσε μάλιστα ότι οι επενδύσεις δεν επηρεάζονται από τον διάλογο για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση και σημείωσε ότι στόχος όλων των αναπτυξιακών πολιτικών της κυβέρνησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με έμφαση – και κριτήριο επιτυχίας – την αύξηση της απασχόλησης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση