Φίλοι της Φύσης: Να μη συναινέσει η χώρα στην αλλαγή της Οδηγίας για τα ύδατα

Με ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην ΕΕ η Περιβαλλοντική Κοινωνική Οργάνωση Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης (ΦτΦ) / Naturefriends Greece ζητά να μην συναινέσει η χώρα μας στην αλλαγή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 ΕΚ για τα ύδατα, η οποία πρόκειται να τεθεί σε συζήτηση στις επόμενες τέσσερις προγραμματισμένες συναντήσεις εντός του τρέχοντος μηνός.

Συγκεκριμένα οι Φίλοι της Φύσης αναφέρουν στην επιστολή τους τα ακόλουθα:

 

Προς: 

  • Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Θεόδωρο Σκυλακάκη 
  • Γενική Διεύθυνση Υδάτων/ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
  • Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος στην Ε.Ε.

Κοινοποίηση: (στον κατάλογο που ακολουθεί στο τέλος της Ανοικτής Επιστολής]

 

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 

 στις τέσσερις Ευρωπαϊκές συναντήσεις, 12 – 26 Ιουνίου, 2024

Αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές, και πριν ακόμα οι Ευρωπαίοι πολίτες αποτιμήσουν τα αποτελέσματα, έχουν προγραμματιστεί τέσσερις Ευρωπαϊκές συναντήσεις, στις οποίες θα κριθεί το πολύτιμο αγαθό, η ποιότητα του Νερού της Ευρώπης και κατ’ επέκταση η δημόσια υγεία.

Οι Ευρωπαϊκές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:

·      12 Ιουνίου – Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων 

·      14 Ιουνίου –Συνάντηση Διευθυντών Υδάτων 

·      17 Ιουνίου – Συνάντηση Υπουργών Περιβάλλοντος 

·      26 Ιουνίου – Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων 

Σε αυτές τις συναντήσεις θα γίνει μία προσπάθεια να αλλάξει προς το χειρότερο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα[1] / ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ). 

Στο σχέδιο που κυκλοφορεί[2] αποδυναμώνεται η πρόταση της Επιτροπής σε πολλές σημαντικές πτυχές, με τους παρακάτω τρόπους [3]:

• Εισαγωγή δύο νέων εξαιρέσεων: i)για να επιτρέπονται βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα ποιοτικά στοιχεία ενός υδάτινου συστήματος ή υδατικών σωμάτων και ii) για να επιτρέπεται η επιδείνωση της κατάστασης ενός υδάτινου συστήματος λόγω μετεγκατάστασης νερού ή ιζημάτων χωρίς να προκαλείται καθαρή αύξηση της ρύπανσης.

• Καθυστέρηση της ημερομηνίας συμμόρφωσης για τους νέους ρύπους επιφανειακών και υπόγειων υδάτων έως το 2039, με δυνατότητα εφαρμογής παρεκκλίσεων για δύο διαδοχικά ΣΔΛΑΠ, δηλαδή μέχρι το 2051. Επιπλέον, μετά από αυτό, θα ισχύουν εξαιρέσεις που αναφέρονται σε «φυσικές συνθήκες» (χωρίς χρονικό περιορισμό). Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2033 θα υπάρχουν μόνο υποχρεώσεις παρακολούθησης για τις νέες ουσίες.

• Εξασθένιση των διατάξεων για προληπτική προσέγγιση στα υπόγεια ύδατα. Η Επιτροπή είχε ακολουθήσει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να ορίσει κατώτερα όρια κατά μία τάξη μεγέθους στα υπόγεια ύδατα (σε σύγκριση με τα επιφανειακά ύδατα) για κτηνιατρικά ιατρικά προϊόντα, προκειμένου να προστατευθούν τα οικοσυστήματα και η ανθρώπινη υγεία.

Κάποια από τα σημεία που αναδεικνύουν την ανάγκη του να μην αλλάξει η ΟΠΥ είναι τα εξής: 

-          Η συνεχής ενημέρωση των προτύπων της ΕΕ για τη ρύπανση των υδάτων θα πρέπει να αφορά στις χημικές πτυχές και να μην αγγίζει βασικές αρχές της ΟΠΥ, η οποία έχει υποβληθεί σε έλεγχο καταλληλότητας και κρίθηκε πλήρως κατάλληλη για τον σκοπό της.

-          Οι προτεινόμενες αλλαγές στις αρχές της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενημέρωσης των καταλόγων ρύπων και των προτύπων ποιότητας στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.

-          Η ενημέρωση των ουσιών προτεραιότητας και των ρύπων των υπόγειων υδάτων αποτελεί νομική απαίτηση και θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια. Οι τελευταίες ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν το 2013 (επιφανειακά ύδατα) και το 2014 (για τα υπόγεια ύδατα) αντίστοιχα και η τρέχουσα ενημέρωση έχει καθυστερήσει αρκετά χρόνια.

Η διαδικασία επικαιροποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα πρέπει να εστιαστεί μόνο σε τεχνικά σημεία (πχ ζητήματα χημικών συστάσεων) και όχι να οδηγήσει σε ολοκληρωτική αλλαγή της. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης θα απορρίψουν τις προτάσεις τροποποίησης του άρθρου 4 της ΟΠΥ που θα περιλαμβάνει νέες εξαιρέσεις. Άλλωστε το βασικό συμπέρασμα του ελέγχου καταλληλότητας (Fitness Check) που έχει γίνει για την ΟΠΥ είναι ότι  πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα και όχι ότι πρέπει να αλλάξει.

Με βάση όλα τα παραπάνω καλούμε:

1.    Την κυβέρνηση, και τους εκπροσώπους της χώρας μας στην ΕΕ, να μη συναινέσουν στην αλλαγή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ και στην αποδοχή παρεκκλίσεων με την αποδοχή ρύπων που υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού με άμεσες παρενέργειες στην υγεία των πολιτών αλλά και των εδαφών.

2.    Τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς με την υγεία, το περιβάλλον, τη διαχείριση του νερού να πάρουν θέση και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να μη συναινέσει στην αλλαγή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό πολύτιμο για την υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τεκμηριώνεται [4]:

·      Στο Ψήφισµα των Ηνωµένων Εθνών, Ιούλιος 2010 – A/RES/64/292,”Oλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε καθαρό πόσιµο νερό”,

·      Από την  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “Right2Water” https://right2water.eu/ 

·      Από τον 6ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης/ Agenda 2030 “Καθαρό νερό και αποχέτευση”.

άγνωστο.jpg

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

[1]: ΥΠΕΝ https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/odigia-plaisio-gia-ta-nera/ 

[2]: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-amending-water-directives_en

[3]: Ενημερωτικό άρθρο των: Κονταξή Χριστίνα, Θεοδωρίδη Γιώργου https://tinyurl.com/64uehfcv 

[4]: ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ  https://joom.ag/Ur3d  

 

Κοινοποίηση: 

1.    Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

2.    Πολιτικά Κόμματα, 

3.    Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας/ ΚΕΔΕ 

1.    Ένωση Περιφερειών Ελλάδας/ ΕΝΠΕ 

2.    Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

3.    Περιβαλλοντικές ΜΚΟ 

4.    Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας 

5.    Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ  

6.    Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ 

7.    Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό 

8.    Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης,

9.    Κέντρο Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ) – ΑΠΘ, 

10. ΣΕΚΕΣ- ΕΥΔΑΠ

11. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

12. Save Greek Water

13. Τμήμα Δημοσίας και Κοινοτικής Υγείας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

14. Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας ανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

15. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

16. ΚΕΠΥ - Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας & την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

17.  Διεθνής Ένωση Πολιτικής Υγείας (IAHP) / International Association of Health Policy 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση