Φουλ επίθεση από ΚΕΔΕ σε ΥΠΕΝ για τα αυθαίρετα

του Θοδωρή Καραουλάνη

Με… εξώδικο η ΚΕΔΕ ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στοιχεία για τις δηλώσεις αυθαιρέτων, προκειμένου να επιβάλει τα ανάλογα δημοτικά τέλη ο κάθε δήμος! Το ξαναγράφουμε: με εξώδικο! Η αντιπαράθεση της ΚΕΔΕ με την Κυβέρνηση φαίνεται να περνάει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο.

Σύμφωνα λοιπόν με χθεσινή ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, ο συλλογικός φορέας των πρωταβάθμιων ΟΤΑ της χώρας έστειλε εξώδικη δήλωση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη. Η ΚΕΔΕ διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν έχουν παρασχεθεί στους Δήμους στοιχεία που αφορούν τα ακριβή εμβαδά ακινήτων που τακτοποιήθηκαν μετά την δημοσίευση του Ν.4178/2013 ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση οφειλών που αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στους συγκεκριμένους χώρους. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο προβλέπεται η τακτοποίηση ορισμένων αυθαιρέτως κατασκευασθέντων χώρων και η σχετική διαδικασία υποβολής και κωδικοποίησης των στοιχείων με ηλεκτρονικά αρχεία.

Επίσης, υποστηρίζουν στην ΚΕΔΕ, με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» προβλέφθηκε η διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και η τακτοποίηση αυτών υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ανωτέρω νόμος. Επισημαίνεται, γράφει η ΚΕΔΕ, ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι Πολεοδομίες των Δήμων καταχώρησαν τα στοιχεία και είχαν υποχρέωση να διαβιβάσουν απολογιστικά προς το ΥΠΕΝ. Επομένως για τις τακτοποιήσεις χώρων και χρήσεων που έγιναν υπό το καθεστώς του ανωτέρω νόμου, οι Δήμοι έχουν κατά βάση τα στοιχεία των ακινήτων που τακτοποιήθηκαν ώστε να προχωρήσουν στην αντίστοιχη βεβαίωση των πρόσθετων τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους αυτούς που ηλεκτροδοτούνται.

Όπως υπογραμμίζεται στην εξώδικη διαμαρτυρία «το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν.4178/2013 και εντεύθεν είναι ότι με τη νέα ρύθμιση που επήλθε με τον ανωτέρω νόμο προβλέφθηκε ότι η διαδικασία υπαγωγής των αυθαίρετων χώρων και τακτοποίηση τούτων διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ή άλλης δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Σαν συνέπεια τούτου είναι ότι οι Δήμοι δεν διαθέτουν πλέον τα στοιχεία εκείνων των ακινήτων που τακτοποιούνται και που επιβάλλεται πλέον από της υποβολής της δηλώσεως υπαγωγής να επιβαρυνθούν με τα αντίστοιχα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ώστε οι Δήμοι ενόψει της ανταποδοτικότητας των τελών να είναι σε θέση να προσφέρουν τις ανταποδοτικές αυτές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού χωρίς την πρόσθετη  επιβάρυνση των κατοίκων που έχουν δηλώσει τα ακριβή εμβαδά των ακινήτων τους. Πέραν των ανωτέρω, η μη απόδοση στους Δήμους των στοιχείων αυτών που απαιτούνται για την βεβαίωση των αντιστοιχούντων τελών στους χώρους που τακτοποιούνται ενέχει τον κίνδυνο παραγραφής της απαίτησης αυτής εκ μέρους των Δήμων με συνεπακόλουθο την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για διάπραξη του αδικήματος της απιστίας του άρθρ. 256 ΠΚ εκ μέρους των οργάνων των Δήμων».

Κατόπιν όλων αυτών η ΚΕΔΕ, «με δεδομένο ότι τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος νομικά πρόσωπα ή Δημόσιες Αρχές μετά από αντίστοιχη εντολή του αρμόδιου υπουργού υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα στοιχεία αυτά στους Δήμους, ζητά την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων προς τους Δήμους της χώρας ώστε να καταστεί εφικτή η βεβαίωση εκ μέρους των ΟΤΑ των αντίστοιχων τελών εις βάρος των υπόχρεων και ωφεληθέντων από την τακτοποίηση των ακινήτων τους».

Φυσικά, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η ΚΕΔΕ διεκδικεί να εισπράξει δημοτικά τέλη από τα αυθαίρετα που θα δηλωθούν. Και έτσι πρέπει να κάνει. Καθώς με τη δήλωση αυθαιρέτων τα συγκεκριμένα κτίσματα ή «μέρη» κτισμάτων αντιμετωπίζονται πλέον από την πολιτεία ως έχοντα πλήρεις υποχρεώσεις. Από εκείνο το σημείο όμως μέχρι τα περιεχόμενα του εξωδίκου η ΚΕΔΕ έχει διανύσει πολύ δρόμο και δημιουργεί απορίες. Η παράθεση της είδησης σταματά εδώ. Και αρχίζουν τα σχόλια. Γιατί ειλικρινά ούτε εμείς ούτε κύκλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μιλήσαμε ούτε παράγοντες της αγοράς αντιλαμβάνονται την ένταση της αντίδρασης της ΚΕΔΕ.

Και όλοι αναρωτιούνται «μα, επικοινωνία εκλεγμένων με εξώδικο»;

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΕ δεν αναφέρεται σε κάποιον αιρετό ούτε παραθέτει δήλωση κάποιου μέλους της διοίκησης (γεγονός καθόλου συνηθισμένο για την ΚΕΔΕ), ούτε φυσικά ότι για το θέμα δεν τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης που συνήθως δεν μασάει τα λόγια του. Αλλά και το εξώδικο που είδαμε υπογράφεται ανώνυμα από τον «νόμιμο εκπρόσωπο» χωρίς να περιλαμβάνει ούτε το όνομά του ούτε την εξουσιοδότηση που έχει..

Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Γιατί η ΚΕΔΕ αποφάσισε να στείλει εξώδικο; Έχουν κλείσει από το ΥΠΕΝ την πόρτα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας; Και γιατί η ΚΕΔΕ για πρώτη φορά δίνει το θέμα στη δημοσιότητα τώρα; Ο νόμος 4178 του 2013 που επικαλείται η ΚΕΔΕ έχει συμπληρώσει ήδη 3,5 χρόνια – γιατί τώρα έπιασε ευαισθησία την ΚΕΔΕ και μάλιστα σε χρονικό διάστημα ευαίσθητο, καθώς ολοκληρώνεται η προθεσμία υπαγωγής στον συγκεκριμένο νόμο και το Υπουργείο έχει δηλώσει ότι θα τον αντικαταστήσει;

Και περνώντας στις λεπτομέρειες, το πρόβλημα μεγαλώνει: Η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι το δικαίωμά της θεμελιώνεται στον νόμο 4178, ενώ έντεχνα παραπέμπει στον νόμο 4014. Όμως ο νόμος 4178 ρητά απαγορεύει την επιβολή πρόσθετων τελών, προστίμων ή άλλων επιβαρύνσεων πέραν του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων. Η ΚΕΔΕ φαίνεται να το ξεχνάει αυτό. Όπως επίσης ξεχνά ότι οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του νόμου 4014 στις οποίες βασίζει όλην την επιχειρηματολογία της έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Δηλαδή με το εξώδικό της η ΚΕΔΕ φαίνεται να επικαλείται έναν αντισυνταγματικό νόμο για να επιβάλει αναδρομικά τέλη που δεν προβλέπονται σε νόμο!

Όσο περισσότερο διαβάζει κανείς το εξώδικο, τόσο περισσότερο απορεί: Μα καλά στην ΚΕΔΕ δεν γνωρίζουν ότι ο νόμος 4014 έχει κριθεί αντισυνταγματικός; Δεν γνωρίζουν ότι ο νόμος 4178 βρίσκεται ακόμη εν ισχύ; Δεν γνωρίζουν ότι η πλειοψηφία των δηλώσεων αυθαιρέτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί; Δεν γνωρίζουν ότι ο νόμος 4178 δεν περιέχει «τακτοποίηση» αυθαιρέτων αλλά μόνο δήλωση και εξαίρεση από την κατεδάφιση;

Το αποκορύφωμα μάλιστα της επιχειρηματολογίας της ΚΕΔΕ είναι ότι για το γεγονός ότι οι Δήμοι δεν έχουν στοιχεία φταίνε «τα ηλεκτρονικά συστήματα». Μάλιστα! Υποστηρίζει η ΚΕΔΕ ότι όταν ήταν χειρόγραφο το σύστημα (πχ στους νόμους για τους ημιυπαίθριους) οι πολεοδομίες τους έδωσαν στοιχεία ενώ τώρα που είναι ηλεκτρονικά τα συστήματα οι δήμοι δεν παίρνουν στοιχεία. Οπότε φταίνε τα συστήματα – α, ναι, και το Υπουργείο!

Το καλύτερο όλων όμως, που ίσως ο συντάκτης του εξωδίκου και του δελτίου τύπου δεν σκέφθηκε καν είναι το εξής: η ΚΕΔΕ ζητά το λόγο από το Υπουργείο για τα στοιχεία των αυθαιρέτων. Μάλιστα. Η ΚΕΔΕ εκπροσωπεί τους Δήμους της χώρας. Ποιος έχει σε πρώτο βαθμό την ευθύνη να ελέγχει ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετα; Καλά μαντέψατε, ο δήμος. Και πλέον σχεδόν αποκλειστικά, καθώς οι ΟΤΑ έχουν πλέον και τις υπηρεσίες πολεοδομίας. Δηλαδή ζητάνε από το Υπουργείο να τους δώσει τα στοιχεία (που δεν τα έχει, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία…) για να κάνουν τη δουλειά τους, στοιχεία όμως που έχουν προκύψει επειδή οι δήμοι δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους.

Αν όλα αυτά δεν ήταν επίσημη επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων, θα ήταν ίσως αστεία…

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση