Φράιμπουργκ: Ανάπτυξη Αστικής Βιωσιμότητας

Η βασική επιδίωξη  του δημοτικού συμβουλίου και της διοίκησης του Φράιμπουργκ της Γερμανίας   είναι η  αξιοποίηση  της φύσης , του αστικού χώρου, του  περιβάλλοντος  και της   αναψυχής,  ενόψει  του 2020. Ο πολύτιμος χώρος  διαβίωσης  για ανθρώπους και ζώα θα επεκταθεί  σε όλη την  πόλη σε συνδυασμό  με τους  βιότοπους  μέσω  συγκεκριμένων   μέτρων  φυσικής  προστασίας .

 Το Σχέδιο Ανοιχτών Χώρων  αφορά τον καθορισμό φυσικού  σχεδιασμού   της  πόλης . Η πλούσια ποιότητα των ανοικτών χώρων  αποτελεί  σημαντικό παράγοντα  για την  πολιτισμική,   ιστορική και αισθητική   ταυτότητα του Φράιμπουργκ.

 Η ανάπτυξη νέου δικτύου  πάρκων  και η διασύνδεση των  χώρων αυτών  με  την πόλη  είναι  μια υπόθεση   ξεκάθαρη  για την  τοπική αρχή και όπως  επισημαίνεται  το σχέδιο χρήσης γης  αποτελεί μια  σημαντική πρόκληση.    

 Με το  «Σχέδιο Χρήσης Γης 2020» ο δήμος θα πρέπει να διαχειριστεί  την χρήση και την αξιοποίηση όλο και  λιγότερων χώρων  με  σκοπό την περιβαλλοντική και κοινωνική αρμονία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!