Φωτοβολταϊκά: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον πιλοτικό διαγωνισμό

Η ΡΑΕ δημοσίευσε σήμερα στη «Διαύγεια» την απόφαση για τη διενέργεια του πιλοτικού διαγωνισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η απόφαση, η ΡΑΕ αποφασίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5, 8, 9, 10, 14 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, τη διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης µε τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, και την έγκριση του Τεύχους Προκήρυξης της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο της παρούσας κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η προκήρυξη και λοιπά έγγραφα σχετικά με την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος 40 MW, έχουν ως ακολούθως, σύμφωνα με απόφαση που δημοσίευσε η ΡΑΕ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα:

1. Προκήρυξη Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας

2. Παραρτήματα 1-17 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση