Φωτοβολταϊκά σε στέγες δημοτικών κτηρίων σχεδιάζει ο Δήμος Καρδίτσας

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα υποβάλει αίτημα προς τη ΔΕΗ

              Αίτημα προς τη ΔΕΗ για έγκριση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 ΚW σε στέγες 31 δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων πρόκειται να υποβάλει ο Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης της χρήσης και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, όπου τη σχετική εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης - Επιχειρηματικότητας και Αξιοποίησης ΑΠΕ κ. Αθ. Μαρκινός, ενώ η σχετική απόφαση που έλαβε το σώμα ήταν ομόφωνη.

 Όπως επισημάνθηκε από τον Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κώστα Παπαλό και τον Αντιδήμαρχο κ. Αθ. Μαρκινό η  υλοποίηση αυτής της δράσης πρόκειται να αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά το μεγαλύτερο κέρδος εστιάζεται στην ευαισθητοποίηση των δημοτών στα θέματα των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η σχεδιαζόμενη δράση αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 KW σε στέγες και δώματα δημοτικών κτιρίων, προκειμένου στη συνέχεια να διατίθεται η παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ έναντι οικονομικού αντιτίμου το οποίο ανέρχεται σε 0,55 ευρώ/KW για συμβάσεις που υπογράφονται μέχρι τέλος του 2011. Η σύμβαση αυτή ισχύει για χρονική διάρκεια 25 ετών. Τα έσοδα που θα προκύψουν από μια τέτοια κίνηση, μπορούν να συγκροτήσουν ένα «πράσινο ταμείο», με το οποίο ο Δήμος Καρδίτσας θα μπορεί να ενισχύει παρόμοιες φιλοπεριβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την απόδοση ενέργειας σε κτίρια παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού βελτιώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και την συντελεστή ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα, οδηγεί εν γένει στη μείωση της χρήσης των συμβατικών ορυκτών καυσίμων άρα και τη μείωση της ρύπανσης μέσω της μηδενικής έκλυσης αερίων, μείωση του ηχητικής ρύπανσης λόγω της χαμηλής στάθμης θορύβου, μείωση των εκπομπών ακτινοβολίας με σημαντικά οφέλη που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά και μείωση του οικονομικού κόστους. Τέλος, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνεται χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες επεμβάσεις στις οροφές των κτιρίων, ενώ, όταν χρειασθεί έχουν τη δυνατότητα απεγκατάστασης και ανακύκλωσης.

 Με τις σημερινές τιμές το κόστος της επένδυσης μπορεί να αποσβεστεί σε λιγότερο από  τέσσερα χρόνια, εφόσον η αίτηση προς την ΔΕΗ ολοκληρωθεί εντός του 2011. Από την αρχή του 2012 προβλέπεται μείωση 5% στην τιμή της πράσινης κιλοβατώρας.

 Το εν λόγω πρόγραμμα έχει γνωρίσει ιδιαίτερη αποδοχή και από πολλούς συμπολίτες μας που έχουν ήδη προχωρήσει σε τέτοιες εγκαταστάσεις σε στέγες και δώματα σπιτιών και πολυκατοικιών.Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικόπεδα και αγροτεμάχια και αντιμετωπίζονται έτσι από τη ΔΕΗ. Ήδη σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και σε βορειότερες χώρες η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στις στέγες ανά κάτοικο είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την κατάσταση στη χώρα μας που θεωρείται ιδανική για τέτοιες εφαρμογές. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας για την κατάθεση αιτήματος προς τη ΔΕΗ, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες δημοτικών κτιρίων και σχολείων, τα οποία θα παραμείνουν στην κατοχή του Δήμου.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!