ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤH GREEN AGENDA: ΕΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟ 2016

Συνέντευξη στον Νίκο Αβουκάτο

Στη Greenagenda.gr παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη του νέου έτους ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προγραμματίζονται δράσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ στον τομέα του περιβάλλοντος και στα πλαίσια τόνωσης της πράσινης επιχειρηματικότητας ενώ νέοι φορείς, όπως η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διαχειρίζονται τα νέα εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας.

Ειδικότερα, τόνισε ότι στο επίκεντρο του ΕΣΠΑ θα βρεθούν η δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών και παρεμβάσεων σε νέους πράσινους τομείς παραγωγής και υπηρεσίες. Όπως διαβεβαίωσε ο κ. Χαρίτσης, η προκήρυξη του α΄ κύκλου των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ. ευρώ θα γίνει εντός του Ιανουαρίου. Επιπλέον, θα υπάρξουν και νέες δράσεις που θα αφορούν την ανάπτυξη clusters και λοιπών δομών εκκόλαψης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου, 2014-20.

- Τι καινούργιο φέρνετε σαν κυβέρνηση όσον αφορά τις κατευθύνσεις στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Αυτή η κυβέρνηση ξεκινάει από μια εντελώς διαφορετική αφετηρία από όσους διαχειρίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας φέρνοντας τα γνωστά αδιέξοδα. Από την πλευρά μας, θέτουμε στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΣΠΑ αφενός έργα για τη δημιουργία σημαντικών περιβαλλοντικών υποδομών που ακόμη λείπουν από τη χώρα, και αφετέρου μια σειρά παρεμβάσεων σε νέους, "πράσινους" τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία και κινητοποιούν πολλαπλές, "εν υπνώσει" σήμερα, δυναμικές της οικονομίας. Η διαχείριση αποβλήτων, ο ενεργειακός τομέας, οι τουριστικές υπηρεσίες, το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, η ποιότητα ζωής στις πόλεις αποτελούν τομείς που σε όλη την Ευρώπη δοκιμάζονται νέα, βιώσιμα μοντέλα δημόσιων παρεμβάσεων και στήριξης. Στην Ελλάδα είχαμε παραμελήσει την διάσταση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, αν και υπήρχαν και υπάρχουν σοβαρές ανάγκες και πολλές δυνατότητες.

Εξάλλου οι τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποτελούν προνομιακό πεδίο για την ανόρθωση, σε νέες και υγιείς βάσεις, της οικονομίας: Στην χώρα μας διαθέτουμε ένα μοναδικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που χρειάζεται να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε ως σημαντικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα πολλών κλάδων της παραγωγής. Και επίσης, εργατικό και επιστημονικό δυναμικό εξαιρετικά καταρτισμένο και έμπειρο στα σχετικά πεδία: επιστήμονες, τεχνικούς, παροχείς καινοτομικών υπηρεσιών. Τέλος, μια μακροχρόνια παράδοση αυτοαπασχόλησης και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και καινούργιες συνεργατικές δυναμικές στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Όλα αυτά τα δεδομένα αποτελούν παρακαταθήκες και εργαλεία για την οργάνωση της αναπτυξιακής διαδικασίας, ώστε τα οφέλη της να διαχέονται αποκεντρωμένα και πλατιά στην κοινωνία και όχι να καταλήγουν στα χέρια λίγων.

-Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή των παρεμβάσεων του νέου ΕΣΠΑ και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι;

Η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων αναμένεται εντός του Ιανουαρίου, με την έκδοση των νέων Προσκλήσεων. Σε ότι αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», έχουν προδημοσιευτεί 4 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με επιδοτήσεις. Η προκήρυξη του α΄ κύκλου των προγραμμάτων με προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ. ευρώ θα γίνει εντός του Ιανουαρίου, ενώ ο β' κύκλος θα προκηρυχθεί το Μάιο. Θα δοθεί τουλάχιστον δίμηνο περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης, ενώ επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

-Αναφέρεστε στις 4 προσκλήσεις για τις οποίες έγιναν προδημοσιεύσεις το φθινόπωρο;

Ναι, θα σας τις θυμίσω εν τάχει. Υπάρχουν δύο προγράμματα όπου η χρηματοδότηση είναι 100%: Η «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπου ενισχύονται άνεργοι ή αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ για έργα προϋπολογισμού έως 25.000 ευρώ και η «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», όπου ενισχύονται φυσικά πρόσωπα ή αυτοαπασχολούμενοι άνω των 25 ετών προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις στους κλάδους Αγροδιατροφής, Ενέργειας, Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υγείας – Φαρμάκων και Υλικών – Κατασκευών, με προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ.

Υπάρχουν και δύο προγράμματα όπου η χρηματοδότηση είναι 40% και αυξάνεται σε 50% εφόσον αυξάνονται οι θέσεις εργασίας. Το αφορά την «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Αναφέρεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους 9 παραπάνω στρατηγικούς τομείς και μπορούν να υποστηριχθούν έργα με προϋπολογισμό έως 200.000 ευρώ. Τέλος, ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, υπάρχει το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», που αφορά έργα προϋπολογισμού μέχρι 150.000€.

Πέραν αυτών, εντός του Ιανουαρίου θα υπάρξουν και νέες δράσεις που θα αφορούν την ανάπτυξη clusters και λοιπών δομών εκκόλαψης επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους παραπάνω 9 στρατηγικούς τομείς. Θα υπάρξουν επίσης δράσεις για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων σε επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα στους 9 στρατηγικούς τομείς.

-Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι, ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία;

Στην τρέχουσα περίοδο επιλέξιμες είναι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις που θα εξειδικευτούν στις επιμέρους προκλήσεις. Παράλληλα ανασχεδιάζονται τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και παρατείνεται η δράση τους μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ σχεδιάζονται νέα εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που δεν θα τα διαχειρίζονται οι συστημικές τράπεζες αλλά νέοι φορείς, όπως η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα.

-Η ενέργεια και η ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση πόρων θα καθορίσουν σημαντικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας;

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου, 2014-20. Για την υλοποίηση σχετικών δράσεων πρέπει να προηγηθεί μια σειρά ενεργειών, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις θα είναι οικονομικά αποτελεσματικές και θα βελτιώνουν την αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας – αυτό που τεχνικά αποκαλείται «Αιρεσιμότητα 4.1». Το σχετικό σχέδιο δράσεις περιγράφει σειρά ενεργειών κατάρτισης προδιαγραφών για διαφορετικές κατηγορίες κτιρίων (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, εκπαιδευτικά κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και κάθε άλλη κατηγορία κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια), οι οποίες υλοποιούνται ταχύρυθμα.

-Και αφού ικανοποιηθεί αυτή η αιρεσιμότητα, τι θα ακολουθήσει;

Οι δράσεις που θα προωθηθούν στην συνέχεια αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, κατά προτεραιότητα της κεντρικής διοίκησης, άνω των 500m2. Κριτήριο θα αποτελεί η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, σε συνδυασμό με τον επιδεικτικό χαρακτήρα των ίδιων των κτιρίων και των συστημάτων που θα εφαρμοσθούν, ώστε να συμβάλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν επεμβάσεις επί του κελύφους (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα φωτιστικά ενεργειακής κατανάλωσης, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και παρεμβάσεις/αλλαγή της εγκατάστασης θέρμανσης, σε συνδυασμό με εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Προτεραιότητα θα δοθεί στα ιδιαιτέρως εμβληματικά κτίρια του Δημοσίου που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ανακαίνισης, με πρόσθετο κριτήριο τη χωροθέτησή τους σε άξονες παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης.

Θα προωθηθούν, επίσης, επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία) σε νοσοκομεία, ενώ μπορούν να υποστηριχθούν και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, σε περιπτώσεις υποδομών με μικρότερες θερμικές ανάγκες, εφόσον από την ανάλυση κόστους-οφέλους προκύπτουν θετικά αποτελέσματα και η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

-Το 2016 θα είναι μια χρονιά "πράσινων" αναπτυξιακών παρεμβάσεων; Θα συμβάλει αυτό στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την τόνωση της εργασίας;

Στον τομέα του περιβάλλοντος και στα πλαίσια τόνωσης της πράσινης επιχειρηματικότητας προγραμματίζονται δράσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Κάποιες από αυτές περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα υποέργα, που είχαν χρηματοδοτηθεί και την περίοδο 2007-13 (ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων) ενώ άλλες είναι εντελώς καινούριες. Μεταξύ άλλων, αφορούν τη διαχείριση βιοαποβλήτων με πρόγραμμα συλλογής στην πηγή και δημοτικής – διαδημοτικής κομποστοποίησης, την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς, την ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, την αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων.

-Όλες οι δράσεις συνδέονται δηλαδή με την διαχείριση αποβλήτων;

Όχι απαραίτητα. Θα επιδοτηθούν, επίσης, η αποκατάσταση μονοπατιών που αναδεικνύουν παραδοσιακούς οικισμούς ή συνδέουν σημεία με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό, τουριστικό, αρχαιολογικό ή θρησκευτικό ενδιαφέρον. Θα δημιουργηθούν ή εκσυγχρονιστούν δημοτικές κατασκηνώσεις /camping που βρίσκονται σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει, τέλος, μια σειρά δράσεων για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή καινοτόμων παρεμβάσεων.

-Θα υπάρξει επανεκκίνηση του προγράμματος του «Εξοικονομώ κατ' οίκον»;

Το «Εξοικονομώ κατ' οίκον» είχε ιδιαίτερο και καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά προέβλεπε την επιδότηση πολιτών για να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις οικίες τους. Οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα θετικές τόσο στο επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης, όσο και της τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σήμερα περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ, εντάσσεται στις προτεραιότητες και της περιόδου 2014-20. Σε συνεργασία και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς έχουν ξεκινήσει οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ενός νέου προγράμματος, αντίστοιχου με το «Εξοικονόμηση κατ' οίκον», φιλικότερου προς τον πολίτη, αξιοποιώντας και την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση