Χρηματοδότηση έργων περιβάλλοντος και ενέργειας ύψους 15,3 εκατ.

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 15,3 εκατ. ευρώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του προγράμματος συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», η αρμόδια ειδική υπηρεσία διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία άνοιξε τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από τους αρμόδιους φορείς, που μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές), οργανισμοί δημοσίου δικαίου, καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Η πρόσκληση αφορά έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 19η Δεκεμβρίου 2016, ενώ οι προτάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του κύριου δικαιούχου (επικεφαλής εταίρου). Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έργα για την:

Αποδοτική χρήση ενέργειας και τις βιώσιμες μεταφορές, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ, για την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια με τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης.

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων, προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τη βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Σημειώνεται ότι το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg για την Ελλάδα και την Κύπρο 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015. Το πρόγραμμα καλύπτει τρεις ελληνικές περιφέρειες (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Κρήτης) και το σύνολο της χώρας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Οραμα και προτεραιότητα του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για την περιοχή συνεργασίας είναι η καθιέρωσή της ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 55,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 8,3 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση