Χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η διαχείριση απορριμμάτων, επιδοτείται το «Εξοικονομώ»

Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης μένουν τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό, πλην των συνοδών έργων. Αντίθετα, όσον αφορά τα έργα περιβάλλοντος, θα επιδοτηθούν έργα ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και η εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για όλη τη χώρα.

Έως τα μέσα Απριλίου η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επίσημες, τελικές προτάσεις της για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Η Επιτροπή θα τις αξιολογήσει σε διάστημα δύο μηνών και ένα μήνα μετά θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για καθένα από τα 27 εθνικά σχέδια που θα υποβληθούν.

Η τελική έγκριση θα συνεπάγεται και την αποδέσμευση του 13% του προϋπολογισμού ως προκαταβολή για τα έργα που θα εγκριθούν, για τα οποία ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Συνολικά στην Ελλάδα πρόκειται να δοθούν περίπου 18 δισ. ευρώ ως επιδοτήσεις και ακόμα 13 δισ. ευρώ ως δάνεια, σε ιδιωτικά έργα (θα προσφερθεί ρευστότητα με πολύ χαμηλό επιτόκιο, με παράλληλη συγχρηματοδότηση από τράπεζες). Μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με το ΕΣΠΑ είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να καλύψει και το 100% του προϋπολογισμού ενός έργου, παρότι για πολλά έργα δεν ζητείται χρηματοδότηση για το σύνολο του προϋπολογισμού τους.

Για τα έργα περιβάλλοντος, οι «ειδήσεις» που έρχονται από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων είναι ότι τελικά δεν θα χρηματοδοτηθούν καθόλου έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Αντίθετα, περίπου 1,65 δισ. ευρώ θα διατεθεί για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», 400 εκατ. ευρώ για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις και 200 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων.

Ενα από τα μεγάλα «άγνωστα» έργα που θα χρηματοδοτηθούν, προτεινόμενου προϋπολογισμού 475 εκατ. ευρώ, αφορά αναπλάσεις. Μέσα σε αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι αφορά τη Διπλή Ανάπλαση: Το Ταμείο δεν θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή των γηπέδων, αλλά δέχεται, όπως όλα δείχνουν, να διαθέσει περί τα 75 εκατ. ευρώ για τη συνεισφορά του Δημοσίου στο έργο.

Αυτή καλύπτει όλα τα έργα υποδομής (όπως η διάνοιξη οδών, η διευθέτηση των ρεμάτων της περιοχής, η κατασκευή των δικτύων), την κατεδάφιση του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας και την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ στη θέση του (3,7 εκατ. ευρώ), την απαλλοτρίωση και αγορά των απαραίτητων χώρων στον Βοτανικό (περί τα 12,5 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούν σε δήμους που θα κληθούν να υποβάλουν προτάσεις. Οπως όλα δείχνουν, πάντως, το πρόγραμμα «Διατηρώ» για την επισκευή διατηρητέων και μνημείων μένει τελικά εκτός.

Ενα από τα πιο προβεβλημένα έργα του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι το πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για όλη τη χώρα, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα είναι μεγάλης σημασίας, καθώς θα κλείσει ένα κενό για πάνω από το 70% της χώρας. Το μόνο πρόβλημα είναι ο ελάχιστος (για τα δεδομένα του πολεοδομικού σχεδιασμού) χρόνος των δύο ετών στον οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, τέλος, πρότεινε (και όπως φαίνεται θα ενταχθούν) για χρηματοδότηση μια σειρά από έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων. Ανάμεσα σε αυτά, 35 εκατ. ευρώ για δίκτυα αποχέτευσης, 38 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης λυματολάσπης, 19 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών, 12 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, 10 εκατ. ευρώ για συστήματα ανίχνευσης διαρροών, 12 εκατ. ευρώ για νέα υδρόμετρα και 7 εκατ. ευρώ για αφαλατώσεις.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση