Χωρίς σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ο ΟΛΠ

Χωρίς σχέδιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων παραμένει το λιμάνι του Πειραιά καθώς το υπουργείο Ναυτιλίας έχει παγώσει την σχετική διαδικασία έγκρισης εδώ και ένα σχεδόν χρόνο. Σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική, διεθνή και εθνική νομοθεσία οι φορείς διαχείρισης των λιμανιών και στην προκειμένη περίπτωση ο ΟΛΠ οφείλουν να διαθέτουν ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και σχέδιο μέσω των οποίων θα γίνεται η περιβαλλοντικά ορθή και χωρίς καθυστερήσεις των πλοίων διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επίσης προβλέπεται κατάλληλος μηχανισμός χρεώσεων και τελών ώστε να δημιουργούνται κίνητρα για την παράδοση των αποβλήτων, με την διεθνώς αποδεκτή αρχή ο "ρυπαίνων πληρώνει". Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να γίνεται αναθεώρηση του σχεδίου κάθε 3 χρόνια όπως και σε κάθε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος.

Όπως μεταδίδει το Capital.gr, το σχέδιο και τα τέλη που εφαρμόζονται εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής με αρμόδια τη Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής. Ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού και στην προκειμένη περίπτωση ο ΟΛΠ προβαίνει σε διαδικασία ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ενώ ο εκάστοτε ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει το σχέδιο στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σκοπός επίσης όλων των ανωτέρω είναι και η προστασία της θάλασσας από ρύπανση. Ενώ λοιπόν οι περισσότεροι ελληνικοί   Οργανισμοί Λιμένων διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης & Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων Πλοίων το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας ο ΟΛΠ δεν έχει αφού το Σχέδιο έχει κατατεθεί προς έγκριση από τον Οκτώβριο του 2014 αλλά ακόμα εκκρεμεί η έγκρισή του από τις υπηρεσίες του ΥΝΑ.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων - επικινδύνων και μη - όπως και των αποβλήτων επισκευών αποτυπώνεται με λεπτομέρεια στον μέχρι και σήμερα περιβαλλοντικό σχεδιασμό του ΟΛΠ μέσω του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που είχε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω νέο σχέδιο έχει ήδη εγκριθεί κατά το παρελθόν από το ΥΝΑ αλλά ο λόγος των τρεχουσών καθυστερήσεων παραμένει ανεξήγητος, γεγονός που δημιουργεί αυτονόητα προβλήματα. Η τυχόν αιτιολογία αναπροσαρμογής στα πλαίσια αναθεώρησης της Κοινοτικής Οδηγίας δεν ευσταθεί καθώς τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της Κοινοτικής Οδηγίας θα προκύψουν για εφαρμογή μετά το 2019 εξηγούν κύκλοι της λιμενικής βιομηχανίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση