Όλες οι αλλαγές στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

του Θοδωρή Καραουλάνη

Με σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με την υφιστάμενη δομή, αλλά και ενσωμάτωση των μνημονιακών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το ΥΠΕΝ έναντι των Θεσμών, δημοσιεύτηκε χθες το Προεδρικό Διάταγμα 132 (ΦΕΚ Α 160) με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρά την πολύμηνη προετοιμασία, οι διατάξεις κρύβουν εκπλήξεις, ενώ είναι ενδεικτικό της «κρυψίνοιας» που επικράτησε στα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας το γεγονός ότι χθες όλη ημέρα οι υπάλληλοι του Υπουργείου (και μιλήσαμε με αρκετούς…) ασχολούνταν με την ανάγνωση του ΠΔ και την αποκρυπτογράφηση «ειδικών» σημείων. Αλλά για αυτά η Greenagenda θα επανέλθει αναλυτικότερα, με νεότερα, θεματικά ρεπορτάζ, αφού παρουσιάσουμε τις βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο οργανόγραμμα.

Η πρώτη και βασική αλλαγή, σε εφαρμογή της αρχής διαχωρισμού διοικητικών και θεματικών γραμματέων όλων των υπουργείων, είναι η δημιουργία νέας Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος. Η παλαιά Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, που περιελάμβανε τις αρμοδιότητες περιβάλλοντος, παραμένει ως (διοικητική) Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ.

Επίσης σημαντική εξέλιξη είναι η εκ νέου ανάδειξη του Σώματος Επιθεώρησης που λειτουργούσε σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης σε Ειδική Γραμματεία. Για πρώτη φορά μάλιστα φαίνεται ότι ενοποιούνται σε μία δομή (σχεδόν) όλες οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ. Θυμίζουμε ότι το Σώμα Επιθεώρησης ήταν και παλαιότερα Ειδική Γραμματεία αλλά με βάση το τότε (2ο) μνημόνιο, στο πλαίσιο μείωσης των διοικητικών δομών του κράτους, είχε παραμείνει ως γενική διεύθυνση. Τώρα, μετά τη διαπίστωση (όπως και σε πολλά ακόμη Υπουργεία) από τους Γάλλους ειδικούς που συμβουλεύουν την Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, ότι οι δομές είναι αναποτελεσματικές στην προώθηση των υποθέσεων, επιλέγεται εκ νέου η αναβάθμιση με ορισμό νέου επικεφαλής με επιλογή. Η σημαντική διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά το Σώμα Επιθεώρησης περιλαμβάνει εκτός από τους Τομείς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μεταλλείων (τα οποία ακόμη παλαιότερα ήταν ξεχωριστές επιθεωρήσεις) για πρώτη φορά και τα ΚΕΔΑΚ, δηλαδή τη δομή του ΥΠΕΝ που ελέγχει τα καύσιμα! Κάτι που έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον (οικονομικό και άλλο). Μάλιστα μετονομάζονται και ενσωματώνονται στη νεοσύστατη Γραμματεία, ως ξεχωριστή Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.).

Η νέα δομή

Έτσι λοιπόν η ανώτατη δομή του Υπουργείου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

α) Πολιτικά Γραφεία ΥΠΕΝ (Υπουργού – Αναπληρωτή Υπουργού – και πιθανόν στο μέλλον Υφυπουργού, αν υπάρξει ξανά)
β) Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ
γ) Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος
δ) Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
ε) Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
στ) Ειδική Γραμματεία Υδάτων
ζ) Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

Παρατηρούμε μία σαφή αύξηση των δομών (και των αντίστοιχων μετακλητών υπαλλήλων) καθώς από τις μέχρι σήμερα τέσσερις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες βρισκόμαστε πλέον στις έξι. Αυτό είναι άλλωστε που αναγνωρίζεται και στο προοίμιο του ΠΔ (μαζί με τις άλλες, αυξημένες, θέσεις ευθύνης) το οποίο αναφέρει ότι ο νέος οργανισμός θα επιφέρει αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 300.000 €.

Ακόμη, μετά από συγχωνεύσεις και αλλαγές, προβλέπονται ως αυτοτελείς δομές – υπαγόμενες στον Υπουργό:

η) Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
θ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ι) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
ια) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λειτουργούν επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών.
β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.
γ)Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ)Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.
ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
στ) Γραφείο Τύπου

Οι διοικητικές αλλαγές με νέες Γενικές Διευθύνσεις

Από τις άλλες διοικητικές αλλαγές που γίνονται ξεχωρίζουμε, σε πρώτη ανάγνωση, τις εξής:

Πέρα από τις Γενικές Γραμματείες, αυξάνονται πλέον και οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις Γενικών Διευθυντών. Παράλληλα υπάρχουν και ανακατατάξεις αρμοδιοτήτων, ενώ κάποιες Γενικές Διευθύνσεις (αλλά και ποιο κάτω δομές, όπως διευθύνσεις ή τμήματα) αναβαθμίζονται, κάποιες παραμένουν ίδιες και κάποιες υποβαθμίζονται, ενώ σε σχεδόν σε όλες κάτι αλλάζει όσον αφορά τις αρμοδιότητες και το έργο που οφείλουν να παράγουν.

Οι νέες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου ανά Γενική Γραμματεία έχουν ως εξής:

Στη Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.
Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω τρεις Γενικές Διευθύνσεις ήταν μέχρι τώρα μία!
4. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
2. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών υπάγονται:
1. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών.
3. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δεν έχει, λόγω μικρού μεγέθους, γενική διεύθυνση. Μάλιστα είναι διακαής πόθος αρκετών να τη δουν να ενσωματώνεται σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, αλλά καθώς επιτελεί το ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ούτε μα βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις ούτε με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Η ΕΓΥ λοιπόν αποτελείται από δύο (απλές, όχι γενικές) διευθύνσεις, που έχουν ως προϊστάμενο τον Ειδικό Γραμματέα:
α. Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και
β. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος

Όσον αφορά την εκ νέου ιδρυόμενη Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, θα απαρτίζεται από τις εξής υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο (απλής, όχι γενικής) Διεύθυνσης:
α) Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου και έχει έδρα το νομό Θεσσαλονίκης.
β) Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας οποία υπάγονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος.
γ) Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
δ) Στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ ανήκει επίσης το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, που λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.
Κάθε Σώμα Επιθεώρησης (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος.
β) Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων.
γ) Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας.
δ) Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.
4. Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος ανήκει, ακόμη, το Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (δηλαδή χειρίζεται το θέμα του Ασωπού, αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόμη) και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και έχει έδρα τη Νάξο.

Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα ο εκάστοτε επικεφαλής του Σώματος ήταν επιπέδου Γενικού Διευθυντή. Έτσι με το «τέχνασμα» της δημιουργίας, μόνο, «απλών» διευθύνσεων, καταργείται η -αντίστοιχη Γενικού Διευθυντή - θέση του Γενικού Επιθεωρητή! Αυτό σημαίνει αφενός ότι δεν θα υπάρχει υπηρεσιακή ιεραρχία στον ευαίσθητο τομέα των ελέγχων σε επίπεδο (εμπειρίας και κύρους) Γενικού Διευθυντή, ενώ οι προϊστάμενοι διεύθυνσης (οι οποίοι με βάση τόσο το συγκεκριμένο ΠΔ όσο και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα είναι χαμηλότερων τυπικών προσόντων) θα αναφέρονται απευθείας στον (πολιτικής επιλογής) Ειδικό Γραμματέα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε μάλιστα ότι κατά το παρελθόν στον επικεφαλής της Επιθεώρησης του Υπουργείου (δηλαδή του ελεγκτικού μηχανισμού) είχε αποδοθεί από την αγορά το προσωνύμιο «Σερίφης»… Μένει να δούμε (όπως και σε όλα τα Υπουργεία) αν θα υλοποιηθεί η δέσμευση για στελέχωση από το Μητρώο Στελεχών, αν θα γίνει κάποια αντικειμενική διαδικασία ή αν θα ακολουθηθεί κάποιος άλλος (γνωστός, συνήθως) δρόμος, γιατί ήδη κυκλοφορούν πληροφορίες και συζητήσεις στους διαδρόμους της Μεσογείων που δείχνουν ότι η απαίτηση για «αντικειμενική» (έναντι της πολιτικής) επιλογή Γραμματέων περιορίζεται σε γνωστούς και φίλους, όπως και παλαιότερα…

Τέλος οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στο ΠΔ περιλαμβάνεται αφενός το τυπικό προσοντολόγιο για όλες τις θέσεις ευθύνης (Τμηματάρχες, Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές) – η οποία «έχει ζουμί», γιατί αναλόγως φωτογραφίζει ή αποκλείει ενδιαφερόμενους, μας λένε πηγές του ΥΠΕΝ – αφετέρου καθορίζει το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού του ΥΠΕΝ που ανέρχεται (θεωρητικά) σε χίλιους ογδόντα δύο (1082) – αριθμός που δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό αριθμό υπαλλήλων που υπηρετεί σήμερα αλλά περιγράφει πόσοι υπάλληλοι θα έπρεπε να αποτελούν τη δύναμη του Υπουργείου, που κατά γενική ομολογία είναι υποστελεχωμένο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση