Όλοι οι τρόποι ενημέρωσης για το «Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ»

Με διάφορους τρόπους πραγματοποιείται η ενημέρωση για το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ», πέραν του Οδηγού Εφαρμογής του νέου προγράμματος, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

- Από τις ενότητες Συχνές Ερωτήσεις καθώς και Νέα και Ανακοινώσεις της άνω ιστοσελίδας.

- Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, (από την καρτέλα Μηνύματα/Επικοινωνία).

Η ανωτέρω ενημέρωση παρέχεται για την υποβοήθηση των ενεργών χρηστών στο Πρόγραμμα και δεν υποκαθιστά την υποχρέωση για τις δικές τους ενέργειες, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους άνω τρόπους και απαιτείται προσωποποιημένη πληροφόρηση, από την Δευτέρα 15/10/2018 αυτή θα παρέχεται αποκλειστικά, είτε εγγράφως μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoekoii@etean.com.gr, ή τηλεφωνικά στο 210.3000.877 (τηλεφωνικό κέντρο, ώρες λειτουργίας 09.00-17.00).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι χρήστες προτρέπονται να προτιμούν την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων έναντι της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα γραπτά ερωτήματα θα πρέπει να περιέχουν πλήρη στοιχεία του αιτούντα, στοιχεία αίτησης και αναφορά στο θέμα το οποίο αφορούν πχ επιλεξιμότητα δαπάνης, εκκρεμότητα δικαιολογητικών, προκαταβολές δανείου, ίδια κεφάλαια, τεχνικές διευκρινίσεις, ένσταση, αίτημα παράτασης λόγω ανωτέρας βίας, κλπ.

Διευκρινίζεται ότι:

α) για θέματα δανειοδότησης, αρμόδια για παροχή διευκρινίσεων είναι η γραμμή Υποστήριξης της τράπεζας της επιλογής του ωφελουμένου.

β) για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος τα Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση