Όλο το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα

Τέθηκε σε διαβούλευση το βράδυ της Τρίτης το κείμενο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το φιλόδοξο και ογκώδες (227 σελίδων) Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Μεταξύ άλλων, το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 και για το έτος 2030 προκύπτει ότι θα ανέρχεται σε 19% και 32% αντίστοιχα, σε σχέση με τον ελάχιστο στόχο που έχει τεθεί για 18% και 30% αντίστοιχα.

Παράλληλα, η τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 και για το έτος 2030 εκτιμάται να είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις που είχαν εκπονηθεί το 2007 και επιτυγχάνονται ποσοστά μείωσης κατά 33% και κατά 32% αντίστοιχα σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις και σε σχέση με τον ελάχιστο εθνικό στόχο που έχει τεθεί για 20% και 30% αντίστοιχα.

Επιπροσθέτως, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκτός Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) εκτιμάται στο επίπεδο του 31% το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 2005, με τον θεσπισμένο στόχο να βρίσκεται στο 16%.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα εκτίμησης εξέλιξης εθνικού ενεργειακού συστήματος έως το 2030 στη βάση του Σεναρίου Επίτευξης των Στόχων και των Πολιτικών του ΕΣΕΚ είναι τα εξής:

Η προθεσμία υποβολής σχολίων λήγει στις 3 Δεκεμβρίου.

Στο εισαγωγικό του κείμενο ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης αναφέρει τα εξής:

«Ο πρωταρχικός στόχος της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική χρήση, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η χώρα συμμετέχει δυναμικά στη διεθνή προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από τον ενεργειακό τομέα.

Ταυτόχρονα, βασικός στόχος είναι η διαφύλαξη και διαχείριση των ενεργειακών πόρων κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ομαλή, αδιάλειπτη και αξιόπιστη κάλυψη των εγχώριων ενεργειακών αναγκών, καθώς και η πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε προσιτή και ασφαλή ενέργεια. Η επίτευξη αυτού του στόχου σχετίζεται με την εξασφάλιση των ενεργειακών αποθεμάτων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και των ροών ενέργειας, καθώς και την εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός της εγχώριας αγοράς και να προστατευθούν οι καταναλωτές σε περίπτωση διαταραχής εφοδιασμού και έκτακτης ανάγκης.

Η αναδιάρθρωση και μετάβαση του ενεργειακού τομέα, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων που πηγάζουν από τη Συμφωνία των Παρισίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ). Παράλληλα οι στόχοι αυτοί συνδέονται με την απαραίτητη μετάβαση σε νέα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, την ανάγκη για βιώσιμες πόλεις, την εξάλειψη της φτώχειας, τη δημιουργία ευέλικτων υποδομών, την προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχάνισης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα ανωτέρω αποτελούν δομικά συστατικά ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο δεν προσβλέπει μόνο στη δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και στην αναδιάρθρωση της παραγωγής, στην ορθολογική χρήση πόρων, και πρωταρχικά στη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το παρόν σχέδιο εντάσσεται στην κεντρική Ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής με συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους μέχρι το έτος 2030 και στην ανάγκη ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που θα εκτείνεται μέχρι και το έτος 2050.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), περιγράφει συνοπτικά την υπάρχουσα δομή του ενεργειακού τομέα, τις πολιτικές που ακολουθούνται έως τώρα, τα σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος για την υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το έτος 2030, καθώς και τις προτεινόμενες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξή τους.

Καλούμε όλους τους πολίτες και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 3η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00».

Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.