Όχημα- βαν για την ανακύκλωση στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

«Φέρτε μας την παλιά συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου, τα παλιά σας cd και βιβλία και εμείς θα τα οδηγήσουμε προς ασφαλή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση».

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αξιοποιώντας ακόμη και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καλεί του δημότες του να ανταποκριθούν στο νέο μοντέλο  διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Για το Ιούνιο και τον Ιούλιο, η λειτουργία του Πράσινου Ταμείου λειτούργησε πιλοτικά ενώ σε μόνιμη βάση  αναμένεται από τις αρχές του επόμενου μήνα ως και τον Φεβρουάριο του 2017.

Το κινητό πράσινο Σημείο θα επισκέπτεται κεντρικά σημεία του δήμου και σχολεία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα δέχεται υλικά ενώ θα εφαρμοστεί η Ανταποδοτική κάρτα Ανακύκλωσης, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού παροχής κινήτρων, όπως ειδικές εκπτώσεις και παροχές από συνεργαζόμενες με τον Δήμο επιχειρήσεις.

«Η  λειτουργία του Πράσινου σημείου κρίνεται ως στόχος αναγκαίος  για να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και της εξοικείωσης των πολιτών με το νέο μοντέλο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών» επεσήμανε ο αντιδήμαρχος  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ιωάννης Σιδέρης.

van recycle 1

Στα οφέλη από τη λειτουργία του Κινητού Πράσινου σημείου είναι τα εξής:

Εύκολη πρόσβαση για τους πολίτες.

Ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων που δεν ανακυκλώνονται εύκολα.

Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών, όπως συσκευές, βιβλία, παιχνίδια.

«Προσπαθούμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς την ανακύκλωση, νέας πρακτικής για τη μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων υλικών καθώς και  την ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς» υπογράμμισε ο κ. Σιδέρης.

Για τη λειτουργία του Κινητού Πράσινου Σημείου ο Δήμος διαθέτει ένα όχημα τύπου βαν, κατάλληλα διαμορφωμένο και με ειδικές προδιαγραφές για να είναι εύκολη η φόρτωση /εκφόρτωση και η  ξεχωριστή διαλογή υλικών.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση